Határozatok

 

2024.
2023.
2022.
2021.
2020.
2019.
2018.

1/2024.(I.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 25-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

2/2024.(I.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Polgármesterének 2024. évi cafeteria-juttatásáról.

3/2024.(I.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr települési iskolái felvételi körzeteinek elfogadásáról.

4/2024.(I.25.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

5/2024.(I.25.) képviselő-testületi határozat – A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program IX.ütem I. pályázati kategóriájára történő pályázat benyújtása.

6/2024.(I.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. január 25-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

7/2024.(I.25.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, Pétery Károly utca 4-8. A épület földszint 4. szám alatti üzlethelyiségének hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról.

8/2024.(I.25.) képviselő-testületi határozat – Bácsa Katalin lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

9/2024.(I.25.) képviselő-testületi határozat – Drávai Beáta lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

10/2024.(II.14.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2024. február 14-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

11/2024.(II.14.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.

12/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 22-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

13/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Járási Egészségterv elfogadásáról.

14/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Mezőtúr Szolnoki út 5-7. szám alatti ipari épületegyüttesben található helyiségek bérleti díjairól szóló 202/2022.(XI.24.) határozatának módosításáról.

15/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr-Szarvas komp és révátkelőhely viteldíjainak módosításáról.

16/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásól vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

17/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00050 azonosító számú “Belterületi útfejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás, “Rozmaring utca útburkolat felújítása” tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

18/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Polgármestere 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról.

19/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2024. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról szóló, illetve Mezőtúr Város 2024. évi rendezvényeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.

20/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

21/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 22-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

22/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, Pétery Károly utca 4-8. A épület földszint 4. szám alatti üzlethelyiségének hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról.

23/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – A Holdkő 3000 Kft. kérelméről.

24/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – Bíró Gabriella kérelméről.

25/2024.(II.22.) képviselő-testületi határozat – A Dózsa György út 42-44- szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról.

26/2024.(III.13.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. március 13-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

27/2024.(III.13.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata fejlesztési célú hitelfelvételéről.

28/2024.(III.13.) képviselő-testületi határozat – A bölcsődei feladatok ellátásáról.

29/2024.(III.13.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Településképi védelméről szóló 28/2017.(XII.28.) rendelet módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról.

30/2024.(III.13.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Településképi védelméről szóló 28/2017(XII.28.) rendeletnek magasabb szintű jogszabályi változás miatt szükségessé vált módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról.

31/2024.(III.13.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. március 13-i rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

32/2024.(III.13.) képviselő-testületi határozat – A piactér és vásárcsarnok üzemeltetéséről.

33/2024.(III.13.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00013 azonosító számú, “Család- és gyermekjóléti központ, valamint szolgálat fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett “Család- és gyermekjóléti központ Mezőtúron” tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

34/2024.(III.13.) képviselő-testületi határozat – A VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú ” Mezőtúr, Túrtói földhídhoz, Matula Házakhoz, Hercegasszony Birtokhoz, Vakota-zugba vezető utak fejlesztése” című, 3300109930 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás, “Hercegasszony Birtokhoz vezető út fejlesztése” tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

35/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. március 28-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

36/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadásáról.

37/2024.(III,28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata fejlesztési célú hitelfelvételéről.

38/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – Mosonyi Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása.

39/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

40/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átszervezéséről.

41/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola átszervezéséről.

42/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola árszervezéséről.

43/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, valamint éves szakmai munkatervéről.

44/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár könyvtárigazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról.

45/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár könyvtárigazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálására létrehozandó bizottság tagjairól.

46/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

47/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

48/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

49/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. március 28-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

50/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – Az Áchim András utca 16. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról.

51/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – A piactér és vásárcsarnok üzemeltetési szerződéséről.

52/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – A Rákóczi út 9. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérlet szerződés meghosszabbításáról.

53/2024.(III.28.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/37, 01707/38, valamint 01707/39 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről.

54/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. április 25-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

55/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ –  Mezőtúr 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

56/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolója a 2023. évi Mezőtúr Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységéről.

57/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzatának fejlesztési célú hitelfelvétele kapcsán beérkezett indikatív ajánlatok elbírálásáról.

58/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, mint államháztartáson belüli szervezet részére történő forrás átadásáról.

59/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosító számú „Ipari Park Fejlesztés Mezőtúron” című projekt megvalósítása során megvalósított tárgyi eszközök üzemeltetéséről.

60/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – Önerőből megvalósuló belterületi útfejlesztés indításáról.

61/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – A TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú, „Aktív turizmus fejlesztése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról.

62/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – A TOP_Plusz-3.1.3-23 kódszámú, „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról és tervezett szakmai tartalmáról.

63/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot II.” tárgyú pályázat benyújtásának tudomásul vételéről és elfogadásáról.

64/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

65/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. április 25-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

66/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – A pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról.

67/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/37,01707/38, valamint 01707/39 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról.

68/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – Földgáz beszerzés Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

69/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – Villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

70/2024.(IV.25.) képviselő-testületi határozat – A KÖZVIL Zrt. tulajdonában lévő közvilágítási lámpatestek tulajdonjogával kapcsolatos döntések meghozataláról.

71/2024.(V.09.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. május 09-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

72/2024.(V.09.) képviselő-testületi határozat – Túrkeve Városi Önkormányzatnak a Berettyó-Körös Többcélú Társulásból történő kiválása vonatkozásában kötendő Pénzeszköz Átadási Megállapodás elfogadásáról.

73/2024.(V.09.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. május 09-i rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

74/2024.(V.09.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00010 azonosítószámú „Élhető Mezőtúr” című projekt keretében megvalósítani tervezett „Élhető Mezőtúr-TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00010” tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

75/2024.(V.09.) képviselő-testületi határozat – A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás, „Mezőtúr, Túrtői földhídhoz, Matula Házakhoz, Hercegasszony Birtokhoz, Vakota-zugba vezető utak fejlesztése” című, 3300109930 azonosítójú projekt keretében megvalósítani tervezett „Túrtői földhídhoz és Vakota-zugba vezető utak” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

76/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. május 30-i zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

77/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/37, 01707/38, valamint 01707/39 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról.

78/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár könyvtárigazgatói feladatainak ellátásáról.

79/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A lakásbérlők kijelöléséről.

80/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.

81/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. május 30-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

82/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – Önkormányzatok rendkívüli támogatás 2024. évi igénylésének benyújtásáról.

83/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

84/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr, külterület 01707/37, 01707/38, 01707/39 hrsz-ú területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

85/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról (Ipari Park 01707/37, 01707/38, 01707/39 hrsz-ú területeket érintően).

86/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2024. évi üzleti tervéről.

87/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2024. évi üzleti tervéről.

88/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2023. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról.

89/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2023. évi éves beszámolójáról, és 2024. évi üzleti tervéről.

90/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2023. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól.

91/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A Gárdonyi Géza utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról.

92/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A 2024. évi kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról.

93/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

94/2024.(V.30.) képviselő-testületi határozat – A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról.

95/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. július 27-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

96/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 11/2024. (II.14.) képviselő-testületi határozat módosításáról.

97/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata fejlesztési célú hitelfelvételéről.

98/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

99/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2023. évi üzemeltetési tevékenységéről.

100/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – A Túrtői-Kákafoki Horgász Egyesület Ligeti tó 5,5 ha vízfelületének halgazdálkodásával kapcsolatos tevékenységének 2023. évi beszámolójáról.

101/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – A Túrtő-Kákafoki Horgász Egyesület “Harcsás-Túrtő-Halásztelek” holtágrendszerrel kapcsolatos tevékenységének 2023. évi beszámolójáról.

102/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr, 32 hrsz-ú közterület Vas utca elnevezésének Teleki Blanka utcára történő módosításáról.

103/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívásáról a képviselő-testület működése, döntéshozatali eljárás tárgyában.

104/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára által 2024. évre kiírt Országos Bringapark programban tervezett projekt támogatási szerződésének aláírásáról.

105/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

106/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. június 27-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

107/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – Dr. Szántosi Antalné kérelméről.

108/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – A Mongol-Agrár Zrt-vel kötött haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról.

109/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00013 azonosító számú, “Család- és gyermekjóléti központ, valamint szolgálat fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett “Család- és gyermekjóléti központ Mezőtúron” tárgyú, Kbt 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

110/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – Villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

111/2024.(VI.27.) képviselő-testületi határozat – Földgáz beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

1/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. január 26-ai rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

2/2023.(I.26.) képviselő testületi határozat – A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása pályázati cél megvalósításához önerő biztosításáról

3/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Polgármesterének 2023. évi cafeteria-juttatásáról

4/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00005 azonosítószámú, “Újvárosi akciókerület integrálása Mezőtúron” című projekt Támogatási Szerződésének aláírására.

5/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú, “Család- és gyermekjóléti központ, valamint szolgálat fejlesztése Mezőtúron” című projekt Támogatási Szerződésének aláírásáról.

6/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, “Központi főzőkonyha kialakítása Mezőtúron” című projekt Támogatási Szerződésének aláírásáról.

7/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00050 azonosítószámú, “Belterületi útfejlesztés Mezőtúron” című projekt Támogatási Szerződésének aláírásáról.

8/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr település iskolái felvételi körzeteinek elfogadásáról

9/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – A 2023. évi járási START Munkaprogrammal kapcsolatos döntés meghozataláról.

10/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

11/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. január 26-ai rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

12/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – A Városházat épület főbejárati lépcső melletti 3. számú üzlethelyiség bérletének módosításáról.

13/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – Mihácsi János vételi szándékáról

14/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – Asztalos Lajosné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

15/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – Varga Erika lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

16/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról.

17/2023.(II.15.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. február 15-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

18/2023.(II.15.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság, a Mezőtúri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság és a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság egyesüléséről szóló 203/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat mellékletének módosításáról.

19/2023.(II.15.) képviselő-testületi határozat – a Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.


20/2023.(II.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. február 23-ai rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

21/2023.(II.26.) képviselő-testületi határozat – a Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetőjének lemondásáról.

22/2023.(II.26.) képviselő-testületi határozat – A fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló megbízási szerződés módosításáról.


23/2023.(II.26.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 6302/7 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.

24/2023.(II.26.) képviselő-testületi határozat – a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2023. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról, illetve Mezőtúr Város 2023. évi rendezvényeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.


25/2023.(II.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Polgármestere 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról.

26/2023.(II.26.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

27/2023.(III.30) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. március 30-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról


28/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadásáról.

29/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, valamint éves szakmai munkatervéről.

30/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2023. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról, illetve Mezőtúr Város 2023. évi rendezvényeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.

31/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Mosonyi Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása.

32/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről.

33/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről.


34/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről.

35/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről.

36/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről.

37/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről.

38/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.


39/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti 11150/1, 11150/3, 11150/4, 11148 valamint 11149 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról.

40/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

41/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról szóló 182/2020.(X.29.) számú határozat módosításáról.

42/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.

43/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00017 azonosító számú “Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés (b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

44/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

45/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. március 30-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

46/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Dózsa György út 42-44. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról.

47/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 6302/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról.

48/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr Ipari Park Kft. volt ügyvezetőjének jutalmazásáról.

49/2023.(III.30.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására szóló pályázat kiírásáról.

50/2023.(IV.18.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 18-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

51/2023.(IV.18.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00009 azonosító számú “Mezőtúri Harmatcsepp Óvoda fejlesztése” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

52/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. április 27-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

53/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ – Mezőtúr 2021. évi és 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

54/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – A városi strandfürdő és fedett uszoda térítési díjainak módosításáról.

55/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – Bírósági ülnökök választásáról.

56/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – A Település Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

57/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – Beszámoló a 2022. évi Mezőtúr Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről.

58/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – A Túrtő-Kákafoki Horgász Egyesület “Harcsás-Túrtő-Halásztelek” holtágrendszerrel kapcsolatos tevékenységének 2022. évi beszámolójáról.

59/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – A Túrtő-Kákafoki Horgász Egyesület Ligeti tó 5,5 ha vízfelületének halgazdálkodásával kapcsolatos tevékenységének 2022. évi beszámolójáról.

60/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – A RRF-1.1.2 kódszámú, “Bölcsődei nevelés fejlesztése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett támogatási kérelem benyújtásáról.

61/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

62/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú “Külterületi helyi közkutak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a “Mezőtúr, Túrtői földhídhoz, Matula Házakhoz, Hercegasszony Birtokhoz, Vakota-zugba vezető utak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő rendelkezésre állásáról.

63/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – Kötél János önkormányzati tanácsadó beszámolója.

64/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testületének 2023. április 27-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

65/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – Nádházi Györgyi lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

66/2023.(IV.27.) képviselő-testületi határozat – A pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról.

67/2023.(V.18.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 18-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

68/2023.(V.18.) képviselő-testületi határozat – Közvilágítási célú villamos energia beszerzése (2023. II. félév) Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

69/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 25-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

70/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

71/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A bölcsődei ellátásról.

72/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

73/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás szervezésében működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról.

74/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004.(II.6) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező szabályozási terv felülvizsgálata (“új településrendezési eszközök”) kapcsán partnerségi egyeztetés lezárására.

75/2023(V.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező szabályozási terv felülvizsgálata (“új településrendezési eszközök”) kapcsán az új beépítésre szánt területekre vonatkozó szabályoknak való megfelelőség igazolása.

76/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező szabályozási terv felülvizsgálata (“új településrendezési eszközök”) kapcsán véleményezési szakasz lezárása.

77/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft 2022. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2023. évi üzleti tervéről.

78/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2023. évi üzleti tervéről.

79/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladataira vonatkozó megbízás meghosszabbításáról.

80/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.

81/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2022. évi éves beszámolójáról, és 2023. évi üzleti tervéről.

82/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2022. évi éves beszámolójáról és, 2023. évi üzleti tervéről.

83/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2022. évi éves beszámolójáról, és 2023. évi üzleti tervéről.

84/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.

85/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4865/3 hrsz-ú, Mezőtúr, Fóti utca 168. szám alatti Idősek Napközi Otthona átadásáról.

86/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2022. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól.

87/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Alapító okiratának módosításáról.

88/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

89/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. május 25-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

90/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról.

91/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.

92/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérének módosításáról.

93/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.

94/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.

95/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A lakásbérlők kijelöléséről.

96/2023.(V.25.) képviselő-testületi határozat – A “Botyánszky János” kitüntető díj adományozásáról.

97/2023.(VI.13.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata képviselő-testülete 2023. június 13-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

98/2023.(VI.13.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú “Mezőtúri Harmatcsepp Óvoda fejlesztése” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.

99/2023.(VI.13.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú, “Mezőtúr Strandfürdő turisztikai célú fejlesztése” című projekt Támogatási Szerződésének aláírásáról.


100/2023.(VI.13.) képviselő-testületi határozat – A TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00007 azonosítószámú “Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú kivitelezési szerződés módosításáról.

101/2023.(VI.13.) képviselő-testületi határozat – A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás keretében, a “Mezőtúr, Túrtői földhídhoz, Matula Házakhoz, Hercegasszony Birtokhoz, Vakota-zugba vezető utak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges projektmenedzser szakértői szolgáltatásra beérkezett árajánlatok bírálatáról.

102/2023.(VI.13.) képviselő-testületi határozat – Közvilágítási célú villamos energia beszerzése (2023. II. félév) Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

103/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. június 29-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

104/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – Feladat-ellátási szerződés kötése a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórházzal.

105/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – Rendkívüli támogatás 2023. évi igénylésének benyújtásáról.

106/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2022. évi üzemeltetési tevékenységéről.

107/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – A Túrtő-Kákafoki Horgász Egyesület Ligeti tó 5,5 ha vízfelületének halgazdálkodásával kapcsolatos tevékenységének 2022. évi beszámolójáról.

108/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – A Túrtő-Kákafoki Horgász Egyesület “Harcsás-Túrtő-Halásztelek” holtágrendszerrel kapcsolatos tevékenységének 2022. évi beszámolójáról.

109/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. június 29-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

110/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – Bélán Jánosné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

111/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására.

112/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

113/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – Az orosz-ukrán egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról.

114/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr, Zrínyi utca 3. szám alatti bölcsőde használati szerződésének módosításáról.

115/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megbízásáról.

116/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosítószámú “Ipari Park fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú kivitelezési szerződés módosításának jóváhagyásáról.

117/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás, “Mezőtúr, Túrtői földhídhoz, Matula Házakhoz, Hercegasszony Birtokhoz, Vakota-zugba vezető utak fejlesztése” című 3300109930 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett, “Hercegasszony Birtokhoz vezető út fejlesztése” tárgyú. Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására.

118/2023.(VI.29.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

119/2023.(VII.20.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. július 20-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

120/2023.(VII.20.) képviselő-testületi határozat – Földgáz beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós, gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

121/2023.(VII.20.) képviselő-testületi határozat – Villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

122/2023.(VII.20.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00017 azonosítószámú “Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.

123/2023.(VII.20.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő földterületeken, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása tárgyú, uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

124/2023.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

125/2023.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat – A Karcagi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról.

126/2023.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat – Földgáz beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

127/2023.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat – Villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

128/2023.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00050 azonosító számú “Belterületi útfejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti beszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

129/2023.(IX.7.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 7-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

130/2023.(IX.7.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
1/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. január 26-ai rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

131/2023.(IX.7.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00010 azonosítószámú “Élhető Mezőtúr” című projekt keretében megvalósítani tervezett ” Élhető Mezőtúr – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00010″ tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.


132/2023.(IX.7.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. szeptember 7-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

133/2023.(IX.7.) képviselő-testületi határozat – A Városháza épület főbejárati lépcső melletti 1. számú üzlethelyiség bérletének módosításáról.

134/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

135/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

136/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – Botlatókövek elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás.

137/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, mint államháztartáson belüli szervezet részére történő forrás átadásáról.

138/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – A Mosonyi Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása.

139/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról.

140/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Kürt utca (hrsz 577) tulajdonba vételéről.

141/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00010 azonosítószámú, “Élhető Mezőtúr” című projekt megvalósításához szükséges szemléletformáló tevékenységre beérkezett árajánlatok bírálatáról.

142/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001 azonosítószámú, “Cselekvő közösségek támogatása a “Kunhalmok” menti településeken” című projekt keretében megvalósítani tervezett rendezvények lebonyolítására beérkezett ajánlatok bírálatáról.

143/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város 2023. évi nyári rendezvényeinek értékeléséről.

144/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

145/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

146/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – A helyi kitüntetések adományozásáról az október 23-i ünnepi ülésen.

147/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő földterületeken, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása tárgyú, uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.

148/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására szóló pályázati kiírásról.

149/2023.(IX.28.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról.


151/2023.(X.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. október 26-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

152/2023.(X.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város közigazgatási területén keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozataláról.

153/2023. (X.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról.

154/2023.(X.26.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

155/2023.(X.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. október 26-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

156/2023.(X.26.) képviselő-testületi határozat – A Szolnoki út 77. szám alatti ingatlan bérletének módosításáról.

157/2023.(X.26.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására pályázat kiírásáról.

158/2023.(XI.9.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 09-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

159/2023.(XI.9.) képviselő-testületi határozat – Megbízási szerződés kötése a Dr. Ecseki Terézia Éva egyéni vállalkozóval a mezőtúri VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan.

160/2023.(XI.9.) képviselő-testületi határozat – Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásnak 20. számú módosításáról.

161/2023.(XI.9.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 9-i rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

162/2023.(XI.9.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról.

163/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 29-i rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

164/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről.

165/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A 2023. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről.

166/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A “Havasi-Med” Egészségügyi-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal Kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról.

167/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A “LANGER-2005” Egészségügyi-Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról.

168/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló 139/2023.(IX.28) határozatának módosításáról.

169/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A komp- és révátkelőhely üzemben tartói szerződéséről.
1/2023.(I.26.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2023. január 26-ai rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

170/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A 2024. évi járási START Munkaprogrammal kapcsolatos döntés meghozataláról.

171/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A 0499/10 és 0503 hrsz-ú külterületi utak forgalmi rendjének megváltoztatásáról.

172/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről.

173/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.

174/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúri általános iskolák körzethatárainak véleményezéséről.

175/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.

176/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, Pétery Károly utca 4-8. A épület földszint 4. számú üzlethelyiségének bérleti formában történő hasznosításáról.

177/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Tájékoztatás Mezőtúr Város 2024. évi tervezett rendezvényeiről.

178/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervéről.

179/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

180/2023(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 6302/7, 6302/5, illetve 6302/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről.

181/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 29-i rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

182/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Veres Imtre kérelméről.

183/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – Polgárné Hegyi Mariann lakásbérleti szerződésének meghosszabításáról.

184/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A Városháza épület főbejárati lépcső melletti 3. számú üzlethelyiség bérleti díjának megállapításáról.

185/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához beérkezett pályázatok elbírálásáról.

186/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntések meghozataláról.

187/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00050 azonosítószámú “Belterületi útfejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.

188/2023.(XI.29.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról.

189/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. december 14-i rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

190/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) felülvizsgálatának elfogadásáról.

191/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város településszerkezeti tervének elfogadásáról.

192/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028. elfogadásáról.

193/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkár által 2024. évre kiírt Országos Bringapark programban tervezett pályázat benyújtásáról.

194/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Vásár utca (hrsz 1440) tulajdonba vételéről.

195/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – A Vagyonmegosztási Megállapodás elfogadásáról.

196/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. december 14-i rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

197/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 6302/7, 6302/5, illetve 6302/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról.

198/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – A TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00050 azonosítószámú “Belterületi útfejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett ” Mezőtúr Rozmaring utca felújítása” tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról, és a 2023. évi közbeszerzési terv módosításáról.

199/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – A TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00010 azonosítószámú “Élhető Mezőtúr” című projekt keretében megvalósítani tervezett ” Élhető Mezőtúr – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-00010″ tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

200/2023.(XII.14.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választásáról.

1/2022.(I.11.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. január 11-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

2/2022.(I.11.) képviselő-testületi határozata TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról

3/2022.(I.11.) képviselő-testületi határozata A TOP Plusz-1.2.1-21 számú „Élhető települések” című Felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

4/2022.(I.11.) képviselő-testületi határozata TOP Plusz 3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett támogatási kérelem benyújtására

5/2022.(I.11.) képviselő-testületi határozata A 2022. évi járási START Munkaprogrammal kapcsolatos döntés meghozataláról

Z-6/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. január 27-ei rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

Z-7/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata A Dr. Jódi Pál egyéni vállalkozóval kötött támogatási szerződés módosítására

Z-8/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés rendes felmondással történő megszüntetése

9/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. január 27-ei rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

10/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata Herczeg Zsolt polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról

11/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Polgármesterének 2022. évi cafeteria-juttatásáról

12/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata A Dr. Tálas és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a mezőtúri VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozóan megkötött megbízási szerződés módosítása

13/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr település iskolái felvételi körzeteinek elfogadásáról

15/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 18. számú módosításáról

16/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata Az önkormányzat tulajdonában levő 2136 hrsz-ú, sporttelep megnevezésű ingatlan hasznosításáról

17/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

18/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyában lefolytatott, kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyú 2015. évi CXLIII. törvény, Harmadik rész 117.§ szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről

19/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 117.§ szerinti  megismételt, nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról

20/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett, belterületi utak felújítását célzó pályázat benyújtásáról

21/2022.(I.27.) képviselő-testületi határozata A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

22/2022.(II.14.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. február 14-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

23/2022.(II.14.) képviselő-testületi határozata a Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

24/2022.(II.14.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

25/2022.(II.14.) képviselő-testületi határozata A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Felhívás keretében elnyert támogatásról való lemondásról

26/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. február 24-ei rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

27/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata A Dr. Jódi Pál egyéni vállalkozóval kötött támogatási szerződés módosítása

28-2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról

29-2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata A lakásbérlők kijelöléséről

30/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. február 24-ei rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

31/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata Szűcs Dániel alpolgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról

32/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló 29 utca útalap stabilizáció közbeszerzés indításáról

33/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról

34/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata Az önkormányzat tulajdonában levő 2136 hrsz-ú, sporttelep megnevezésű ingatlan hasznosításáról

35/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Polgármestere 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

36/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001 azonosítószámú, „Cselekvő közösségek támogatása a “Kunhalmok” menti településeken” című projekt keretében marketing típusú szolgáltatások ellátása tárgyban beérkezett árajánlatok bírálatáról

37/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, 13234, 13712, 13716, 13717, 13718, 13719 hrsz-ú ingatlanok és környezetére vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítéséről

38/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, 13234, 13712, 13716, 13717, 13718, 13719 hrsz-ú ingatlanok és környezetére vonatkozóan) a partnerségi egyeztetés lezárásáról

39/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúr, külterület Nagykúria 0177/2 és 0177/3 hrsz.-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

40/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata A településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról a Mezőtúr, külterület Nagykúria 0177/2 és 0177/3 hrsz.-ú területét érintően

41/2022.(II.24.) képviselő-testületi határozata A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

42/2022. (III.16) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. március 16-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

43/2022. (III.16) képviselő-testületi határozata “Belterületi utcák útalap stabilizációja” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

44/2022.(III.30.) képviselő-tesületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. március 30-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

45/2022.(III.30.) képviselő-tesületi határozata a TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00010 azonosító számú „Élhető Mezőtúr” című projekt megvalósításáról

46/2022.(III.30.) képviselő-tesületi határozata a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00017 azonosítószámú „Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítése Mezőtúron” című projekt megvalósításáról

47/2022.(III.31.) képviselő-tesületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. március 31-ei rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

48/2022.(III.31.) képviselő-tesületi határozata a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, valamint éves szakmai munkatervéről

49/2022.(III.31.) képviselő-tesületi határozata A Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium átszervezésének véleményezéséről

50/2022.(III.31.) képviselő-tesületi határozata Az Ildi-Dental Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

51/2022.(III.31.) képviselő-tesületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

52/2022.(III.31.) képviselő-tesületi határozata A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

53/2022.(III.31.) képviselő-tesületi határozata „1. ütem 29 utca útalap stabilizációja” tárgyú, keretmegállapodás szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bírálatáról

54/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. április 27-ei rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

55/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúri Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadásáról

56/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

57/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

58/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúr II. számú házi gyermekorvosi körzet működtetéséről

59/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A TURMED Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

60/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A TURMED Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása

61/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A TURMED Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társasággal kötött személyes közreműködői szerződés módosítása az iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok ellátásra vonatkozóan

62/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A TURMED Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társasággal kötött személyes közreműködői szerződés módosítása az iskola- és ifjúságegészségügyi feladatok ellátásra vonatkozóan

63/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A Molnárné Dr. Czucza Éva Erzsébet háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

64/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata a TOP Plusz 3.1.2-21 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitáció (+ESZA)” című Pályázati Felhívás keretében tervezett támogatási kérelem benyújtására

65/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról

66/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata a TOP_Plusz-1.2.2-21 számú „Szociális célú városrehabilitáció” című Felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

67/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról

68/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról

69/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúri Ipari Park Kft 2021. évi éves beszámolójáról, és 2022. évi üzleti tervéről

70/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr, 4327 hrsz-ú, Munkácsy Mihály utca 1. szám alatti ingatlan közterületté nyilvánításáról és Benedek István parkká történő elnevezéséről

71/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata Az önkormányzat tulajdonában levő Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám alatti Városháza épület földszint 1. számú üzlethelyiségének hasznosításáról

72/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A Vodafone Magyarország Zrt. kérelméről

73/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

74/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról

75/2022 (IV.27.) képviselő-testületi határozata „2. ütem 29 utca útalap stabilizációja” tárgyú, keretmegállapodás szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bírálatáról

76/2022 (IV.27.) képviselő-testületi határozata „3. ütem 29 utca útalap stabilizációja” tárgyú, keretmegállapodás szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bírálatáról

77/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. április 27-ei rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

78/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata Kovács Katalin lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

79/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata Lakatosné Balog Ilona kérelméről

80/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozata A pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról

81/2022.(V.02.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. május 2-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

82/2022.(V.02.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testületének 153/2002.(VIII.06.) határozatával elfogadott Mezőtúr Város hatályos településszerkezeti tervének módosításáról

83/2022.(V.02.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület Nagykúria 0177/2 és 0177/3 hrsz-ú ingatlanok és környezetére vonatkozóan) a partnerségi egyeztetés lezárására

84/2022.(V.02.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület Nagykúria 0177/2 és 0177/3 hrsz-ú ingatlanok és környezetére vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítéséről

85/2022.(V.02.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület 0658, 0669/1, 0669/2, 0673/1, 0676/5, 0676/6, 0676/7, 0676/8, valamint 01283/2 hrsz-ú ingatlanok és környezetére vonatkozóan) a partnerségi egyeztetés lezárására


86/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. május 26-ai rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

87/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat Mezőtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

88/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Dr. Jódi Pál egyéni vállalkozóval kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

89/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület 0658, 0669/1, 0669/2, 0673/1, 0676/5, 0676/6, 0676/7, 0676/8, valamint 01283/2 hrsz-ú ingatlanok és környezetére vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítéséről

90/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúr Szolnoki út 5-7. szám alatti ipari épületegyüttesben található helyiségek bérbeadásáról

91/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft 2021. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2022. évi üzleti tervéről

92/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról

93/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról

94/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról

95/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft 2021. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2022. évi üzleti tervéről

96/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról

97/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról

98/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft 2021. évi éves beszámolójáról, és 2022. évi üzleti tervéről

99/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról

100/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2021. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról

101/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2021. évi éves beszámolójáról, és 2022. évi üzleti tervéről

102/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00007 azonosítószámú „Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója” című építési beruházás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indításáról

103/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat a Mezőtúr Város Önkormányzatának 105/2021. (VII.12.) számú képviselő-testületi határozatának módosításáról

104/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat Beszámoló a 2021. évi Mezőtúr Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről

105/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A Karcagi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

106/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat Tájékoztató a civil szervezetek 2022. évi támogatásáról

107/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

108/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásáról

109/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. május 26-ai rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

110/2022.(V.26.) képviselő-testületi határozat Az önkormányzat tulajdonában levő Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám alatti Városháza épület földszint 1. számú üzlethelyiségének hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról


111/2022.(VI.22.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. június 22-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

112/2022.(VI.22.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testületének 153/2002.(VIII.06.) határozatával elfogadott Mezőtúr Város hatályos településszerkezeti tervének módosításáról

113/2022.(VI.22.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzata 65/2022. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozatának módosításáról

114/2022.(VI.22.) képviselő-testületi határozata a TOP_Plusz-1.2.2-21 számú „Szociális célú városrehabilitáció” című Felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 66/2022.(IV.27.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről


115/2022.(VI.22.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. és a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. beolvadással történő megszüntetéséről

116/2022.(VI.22.) képviselő-testületi határozata Megbízási szerződés kötése az Ildi-Dental Betéti Társasággal a mezőtúri III. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozóan

117/2022.(VI.22.) képviselő-testületi határozata a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése” című projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyában lefolytatott, 2015. évi CXLIII. törvény, Harmadik rész 117.§ szerinti megismételt, nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről

118/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. június 30-ai rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

119/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

120/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évi üzemeltetési tevékenységéről

121/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata A Dr. Jódi Pál egyéni vállalkozóval kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

122/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúr-Szarvas komp és révátkelőhely viteldíjainak módosításáról

123/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2021. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól

124/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Mezőtúr Szolnoki út 5-7. szám alatti ipari épületegyüttesben található helyiségek bérbeadásáról

125/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata a Kákafoki Horgász Egyesület Ligeti tó 5,5 ha vízfelületének halgazdálkodásával kapcsolatos tevékenységének 2021. évi beszámolójáról

126/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata a Kákafoki Horgász Egyesület „Harcsás-Túrtő-Halásztelek” holtágrendszerrel kapcsolatos tevékenységének 2021. évi beszámolójáról

127/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

128/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. június 30-ai rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

129/2022.(VI.30.) képviselő-testületi határozata Tarjáni Erzsébet lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


130/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. augusztus 1-jei rendkívüli nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

131/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat Mezőtúr Város Képviselő-testületének 153/2002.(VIII.06.) határozatával elfogadott Mezőtúr Város hatályos településszerkezeti tervének módosításáról

132/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület 0223/22 hrsz-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a partnerségi egyeztetés lezárására

133/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület 0223/22 hrsz-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítéséről

134/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása szerinti belterületi utak felújítását célzó pályázat keretén belül a Mezőtúr, Tulipán utca és Földvári utca aszfalt burkolatának felújítására vonatkozó kivitelező kiválasztására irányuló verseny újranyitási eljárás megindításáról

135/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú „Harmatcsepp Óvoda fejlesztése” című projekt megvalósításáról

136/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00007 azonosítószámú „Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


137/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületek hasznosításáról

138/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat Szűcs Dániel polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról

139/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat a Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő földterületeken, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról

140/2022.(VIII.01.) képviselő-testületi határozat a „Mezőtúr-Kerékpárút fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része (Észak-Dél Kerékpárút) és 2. része (Kelet-nyugat Kerékpárút) keretében megkötött vállalkozási szerződések módosításáról


141/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő testülete 2022. augusztus 25-ei rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

142/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról

143/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – Az alpolgármester megválasztásáról

144/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról

145/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi és zártkerti földterületek további hasznosításáról

146/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 117/2022.(VI.22.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

147/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, Harmadik rész 117.§ szerinti megismételt, nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indításáról

148/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosítószámú “Ipari park fejlesztés Mezőtúron” című projekt be nem fejezett építési tevékenységek megvalósításához, az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról

149/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – A Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett, belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázat kivitelező kiválasztási folyamat közbeszerzési eljárás eredményéről

150/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

151/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város volt alpolgármesterének elmaradt illetményének, költségtérítésének elfogadásáról

152/2022.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat – Uhring Ferenc lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

153/2022.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. augusztus 31-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

154/2022.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat – Földgáz beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós, gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról

155/2022.(VIII.31.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata részére őszi kalászos vetőmagok beszerzése tárgyában beérkezett árajánlatok bírálatáról

156/2022.(IX.08.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 8-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

157/2022.(IX.08.) képviselő-testületi határozat – Az Ildi-Dental Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása a mezőtúri III. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozóan

158/2022.(IX.08.) képviselő-testületi határozat – Megbízási szerződés kötése a Mosonyi Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal a mezőtúri III. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozóan

159/2022.(IX.08.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő füldterületeken, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

160/2022.(IX.08.) képviselő-testületi határozat – A TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, “Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról

161/2022.(IX.15.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 15-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

162/2022.(IX.15.) képviselő-testületi határozat – A TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, “Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról és tervezett műszaki-szakmai tartalmáról

163/2022.(IX.22.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 22-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

164/2022.(IX.22.) képviselő-testületi határozat – Földgáz beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

165/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-ei rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

166/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – Rendkívüli támogatás 2022. évi igénylésének benyújtásáról

167/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosítószámú “Ipari park fejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében be nem fejezett építési tevékenységek megvalósításához, az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

168/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, “Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése” című projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítését célzó, építési beruházás tárgyában lefolytatott, 2015. évi CXLIII. törvény, Harmadik rész 117. § szerinti megismételt, nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről

169/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A “Mezőtúr-Kerékpárút fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része (Észak-Dél Kerékpárút) és 2. része (Kelet-Nyugat Kerékpárút) keretében megkötött vállalkozási szerződések műszaki tartalmának és vállalkozói díjának módosításáról

170/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A “Mezőtúr-Kerékpárút fejlesztése” (Észak-Dél Kerékpárút, Kelet-Nyugat Kerékpárút) projekt kapcsán felmerült tervezői felelősség megállapítása

171/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A Bursa Hungarica Felsőoktatáso Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

172/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 19. számú módosításáról

173/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A Hermann Mezőtúr Kft. kérelméről

174/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A városi strandfürdő és fedett uszoda térítési díjainak módosításáról

175/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr Város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbuszzal történő személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról, a pályázati felhívás és dokumentáció elfogadásáról

176/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri AFC 100 éves jubileumának megünnepléséről

177/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város 2022. évi nyári rendezvényeinek értékeléséről

178/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

179/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. és a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. beszámolóiról

180/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A Mosonyi Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása

181/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-ei rendes zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

182/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat – A helyi kitüntetések adományozásáról az október 23-i ünnepi ülésen

183/2022.(X.19.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. október 19-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

184/2022.(X.19.) képviselő-testületi határozat – “Útalap stabilizáció készítése” tárgyú kivitelezés keretében közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról

185/2022.(X.19.) képviselő-testületi határozat – Belügyminisztériumi támogatásból megvalósuló XXIX. utca útalap stabilizáció közbeszerzés indításáról

186/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 27-ei közmeghallgatása napirendjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek jóváhagyásáról

187/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 27-ei rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

188/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testületének 153/2002.(VIII.06.) határozatával elfogadott Mezőtúr Város hatályos településszerkezeti tervének módosításáról

189/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – Az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti 11152/2, 11152/1, valamint 11151 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

190/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Energetikai intézkedési tervéről

191/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

192/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – “ÚTSZAKASZOK ÚTALAP STABILIZÁCIÓJA XXIX. UTCA” tárgyú, keretmegállapodás szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bírálatáról

193/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – “Damjanich u. útalap stabilizációja” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

194/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – Tájékoztatás Mezőtúr Város 2023. évi tervezett rendezvényeiről

195/2022.(X.27.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

196/2022.(XI.10.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. november 10-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

197/2022.(XI.10.) képviselő-testületi határozat – Közvilágítási célú villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról, a Magyar Energia Beszerzési Közösséghez történő csatlakozásról

198/2022.(XI.17.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. november 10-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

199/2022.(XI.17.) képviselő-testületi határozat – Közvilágítási célú villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról

200/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. november 24-ei rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

201/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívásáról a képviselő-testület működése, döntéshozatali eljárása tárgyában

202/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr Szolnoki út 5-7. szám alatti ipari épületegyüttesben található helyiségek bérleti díjairól

203/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság, a Mezőtúri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság és a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság egyesüléséről

204/2022.(XI.24.) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről

205/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A 2022. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajtatlan követelésekről

206/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – Folyószámlahitel igénybevételéről

207/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

208/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

209/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

210/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A komp- és révátkelőhely üzemben tartói szerződésről

211/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A közvilágítás korszerűsítés lehetőségeiről

212/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A TURMED Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása

213/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúri általános iskolák körzethatárainak véleményezéseiről

214/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről

215/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló 171/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat módosítása

216/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

217/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához beérkezett pályázatok elbírálásáról

218/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – Kun Lajosné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

219/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – Szakács Erika lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

220/2022.(XI.24.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. december 15-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

221/2022.(XII.15.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Önkormányzata vagyonának biztosításáról

222/2022.(XII.15.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

223/2022.(XII.15.) képviselő-testületi határozat – Közvilágítási célú villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

224/2022.(XII.15.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúr Város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó pályázat kiírás eredményéről

225/2022.(XII.15.) képviselő-testületi határozat – Hozzájárulás a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. és az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. között megkötendő kapacitás lekötési szerződés megkötéséhez

226/2022.(XII.15.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetői feladatainak meghosszabbításáról

227/2022.(XII.15.) képviselő-testületi határozat – A Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására szóló pályázati kiírásról

228/2022.(XII.15.) képviselő-testületi határozat – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2022. december 15-ei rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Képviselő-testület nem tartott ülést, ezért ezen időszak alatt(2020.10.29-2021.06.29.) képviselő-testületi határozat nem született.

1/2021.(I.12.) polgármesteri határozata – A 2021. évi járási START Munkaprogrammal kapcsolatos döntés meghozataláról.


2/2021.(I.13.) polgármesteri határozata – A TOP 7.1.1-16-H kódszámú, “Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében” című Pályázati Felhívás keretében tervezett Pályázat, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által történő benyújtáshoz való hozzájárulásról.


3/2021.(I.21.) polgármesteri határozata – A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00305 azonosítószámú “Multifunkciós kulturális és közösségi tér kialakítása, a városi színházterem funkcióbővítés és felújítás” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 115. § szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.


4/2021.(I.25.) polgármesteri határozata – Feladat-ellátási előszerződés kötése az Ildi-Dental Betéti Társasággal a Mezőtúr I. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan.


5/2021(I.25.) polgármesteri határozata – A TOP-4.2.1-15-JN-2019-00029 azonosítószámú, “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.


6/2021.(I.28.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Polgármesterének 2021. évi cafeteria-juttatásáról.


7/2021.(I.28.) polgármesteri határozata – Csató Zoltán lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

8/2021(I.28.) polgármesteri határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

9/2021.(I.28.) polgármesteri határozata – Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a “Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázat benyújtásról.


10/2021.(I.28.) polgármesteri határozata – A TOP-2.1.3-16 kódszámú “Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról.


11/2021.(II.4.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására.


12/2021.(II.23.) polgármesteri határozata – Mezőtúr település iskolái felvételi körzetének elfogadásáról.


13/2021.(II.24) polgármesteri határozata – A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00305 azonosítószámú “Multifunkciós kulturális és közösségi tér kialakítása, a városi színházterem funkcióbővítés és felújítás” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 115. § szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


14/2021.(II.25.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 2232/25 hrsz-ú ingatlan megosztásról.


15/2021.(II.25.) polgármesteri határozata – Közúti forgalmi rend felülvizsgálatáról.


16/2021.(II.25.) polgármesteri határozata – Mezőtúr, Széchenyi István utcai szennyvízvezeték rekonstrukció és Cs. Wágner József utcai szennyvízátemelő gépészeti felújítás tárgyában beérkezett árajánlatok bírálatáról.


17/2021(II.25.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról.


18/2021.(II.25.) polgármesteri határozata – Kelemen Márton lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


19/2021.(II.25) polgármesteri határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi végrehajtásról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


20/2021.(II.25.) polgármesteri határozata – Megbízási szerződés megszüntetése a Mezőtúr I. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan Dr. Jódi Pál egyéni vállalkozóval.


21/2021.(II.25.) polgármesteri határozata – Megbízási szerződés megszüntetése a Mezőtúr I. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan Dr. Patakfalvi Károly egyéni vállalkozóval.


22/2021.(III.10.) polgármesteri határozata – Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett, belterületi utak felújítását célzó pályázat benyújtásáról.


23/2021.(III.18.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr, külterület Nagykúria 0177/2 és 0177/3 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó övezeti besorolás módosításának beillesztéséről a településrendezési eszközök felülvizsgálatába, és az ehhez szükséges területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésének elvi támogatásáról.


24/2021.(III.18.) polgármesteri határozata – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről.

25/2021.(III.18.) polgármesteri határozata – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről.


26/2021.(III.18.) polgármesteri határozata – A TOP-7.1.1-16-H-081-3 azonosítószámú, “Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása” című projekt keretében Teniszpályák felújítása a Város Sportcentrumban tevékenység tárgyában beérkezett árajánlatok bírálatáról.


27/2021.(III.18.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr, Pétery Károly utca 8. szám alatti ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséről.


28/2021.(III.19.) polgármesteri határozata – A Ligeti tó halgazdálkodási jogának hasznosításáról.


29/2021.(III.25.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.


30/2021.(III.25.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, valamint éves szakmai munkatervéről.


31/2021.(III.25.) polgármesteri határozata – A lakásbérlők kijelöléséről.


32/2021.(III.25.) polgármesteri határozata – A “Dr. Tálas és Társa” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról.


33/2021.(III.30.) polgármesteri határozata – Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütem Alprogram pályázat benyújtásáról.


34/2021.(IV.6.) polgármesteri határozata – Az Innovációs és Technológiai Minisztérium “Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” című, LVF/5196/2021-ITM kódszámú kiírására pályázat benyújtásáról.


35/2021.(IV.16.) polgármesteri határozata – A TOP-3.1.1-15.JN1-2016-00001 azonosítószámú “Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” valamint a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú “Kelet-nyugati kerékpárút megépítése Mezőtúron” című projektek keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


36/2021.(IV.20.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr külterületén a Beláni útpadka felújítása tárgyában beérkezett ajánlatok bírálatáról.


37/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadásáról.


38/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – Beszámoló az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről.


39/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.


40/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2020. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról.


41/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2020. évi éves beszámolójáról, és 2021. évi üzleti tervéről.


42/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2020. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról.


43/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – Tóth Sándorné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

44/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – Rácz Roxána lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


45/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – Rácz Ilona lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


46/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – Ónodi Anikó lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


47/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – Nóbik Adél lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


48/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – Herbály Kitti lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


49/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – Horváth Sándor Jánosné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


50/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


51/2021.(IV.29.) polgármesteri határozata – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú “Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében ” című projekt keretében tervezett lakossági COVID szűrési szolgáltatás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról.


52/2021.(V.5.) polgármesteri határozata – A Ligeti tó halgazdálkodási jogának hasznosítására kiírt pályázat eredményéről való döntés meghozatalára.


53/2021.(V.17.) polgármesteri határozata – “Az újvárosi tanulók jövőjéért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására.


54/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város vízműtelep rekonstrukciós munkák vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyes és kiviteli tervek tárgyában beérkezett árajánlatok bírálatáról.

55/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2020. évi éves beszámolójáról, és 2021. évi üzleti tervéről.


56/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról.


57/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2020. évi éves beszámolójáról, és 2021. évi üzleti tervéről.


58/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójáról, és 2021. évi üzleti tervéről.


59/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérének módosításáról.


60/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.


61/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2021. évi üzleti tervéről.


62/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról.


63/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.


64/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A Civil Szervezetek pályázatainak értékeléséről.


65/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – Mezőtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataink ellátásáról.


Mezőtúr Város Önkormányzata 66/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2020. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól.


67/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – Mezőtúr, külterület 0658, 0669/1, 0669/2, 0669/3, 0673/1, 0676/5, 0676/6, 0676/7, 0676/8, valamint 01283/2 hrsz.-ú vonatkozó övezeti besorolás módosításának beillesztéséről a településrendezési eszközök felülvizsgálatába, és az ehhez szükséges területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésének elvi támogatásáról.


68/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – Tolnay Gáborné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


69/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – Krizbai István lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


70/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – Kupai Zsolt Zoltán lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


71/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – Dobos Istvánné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


72/2021.(V.27.) polgármesteri határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


73/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról.


74/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.


75/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága összetételének módosításáról.


76/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága összetételének módosításáról.


77/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. felügyeletbizottsági tagjainak megbízásáról.


78/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – A 2020. év ” Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat keretében a “Makk József utca 5935 hrsz. útburkolatának felújítása” című projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó ajánlatok bírálatáról.


79/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú “Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című projekt keretében tervezett egészségügyi mobil szűrési szolgáltatás lebonyolítására beérkezett árajánlatok bírálatáról.


80/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – Szabó Judit lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


81/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról.


82/2021.(V.31.) polgármesteri határozata – A “Havasi-Med” Egészségügyi-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosításáról.


83/2021.(VI.1.) polgármesteri határozata – A “LANGER-2005” Egészségügyi-Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosításáról.


84/2021.(VI.4.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr Város Önkormányzata útépítési, útfelújítási és kátyúzási munkára vonatkozó keretmegállapodás tárgyú, Kbt. 112.§ (1) b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.


85/2021.(VI.4.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatára és aktualizálására beérkezett ajánlatok bírálatáról.


86/2021.(VI.14.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága összetételének módosításáról szóló 75/2021.(V.31.) polgármesteri határozat módosításáról.


87/2021.(VI.14.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága összetételének módosításáról szóló 76/2021.(V.31.) polgármesteri határozat módosításáról.


88/2021.(VI.14.) polgármesteri határozata – Kötél János városi képviselő méltatlansági ügyének megtárgyalása és véleményezése.


89/2021.(VI.14.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr Város Önkormányzata “Közétkeztetés Mezőtúron tárgyú, a Kbt. 21.§ (2) bekezdés alapján a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.


90/2021.(VI.14.) polgármesteri határozata – A “Botyánszky János” kitüntető díj adományozásáról.


91/2021.(VI.14.) polgármesteri határozata – A Csellár és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés megszűnése.


92/2021.(VI.14.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr II. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése.


93/2021.(VI.14.) polgármesteri határozata – A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal feladatellátási előszerződés kötése.


A veszélyhelyzetre való tekintettel a Képviselő-testület nem tartott ülést, ezért ezen időszak alatt(2020.10.29-2021.06.29.) képviselő-testületi határozat nem született.

94/2021.(VI.29.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. június 29-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

95/2021.(VI.29.) Képviselő-testületi határozata – A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2020. évi üzemeltetési tevékenységéről.

96/2021.(VI.29.) Képviselő-testületi határozata – Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

97/2021.(VI.29.) Képviselő-testületi határozata – A Pétery Károly utca forgalmi rendjének megváltozásáról.

98/2021.(VI.29.) Képviselő-testületi határozata – A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú “Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról.

99/2021.(VI.29.) Képviselő-testületi határozata – A TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00007 azonosítószámú “Mezőtúr, Akasztó éri belterületi csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciója” című projekt megvalósításáról.

100/2021.(VI.29.) Képviselő-testületi határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Z-101/2021.(VI.29.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. június 29-ei rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

Z-102/2021.(VI.29.) képviselő-testületi határozata – A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00305 azonosítószámú, “Multifunkciós kulturális és közösségi tér kialakítása, a városi színházterem funkcióbővítés és felújítás” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

Z-103/2021.(VII.12.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. július 12-ei rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

104/2021.(VII.12.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. július 12-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

105/2021.(VII.12.) Képviselő-testületi határozata – A TOP-4.2.1-15JN1-2019-00029 azonosítószámú, “Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.

106/2021.(VII.12.) Képviselő-testületi határozata – A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú “Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtása tárgyú 98/2021.(VI.29.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontjának kiegészítéséről.

107/2021.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. augusztus 12-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.

108/2021.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozata – “A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű ZP-1-2021 kódszámú pályázat benyújtásáról.

109/2021.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr 01496/4 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztésű területté nyilvánításáról.

110/2021.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozata – A településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról.

111/2021.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr Város Önkormányzata “Közétkeztetés Mezőtúron” tárgyú, nyílt, Uniós közbeszerzési eljárás eredményéről.


112/2021.(VIII.12.) Képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr Város Önkormányzata “Keretmegállapodás-útépítés, útfelújítás, kátyúzás” tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


113/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. augusztus 26-ai rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


114/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozata – A Cserllár és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött személyes közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése az iskola-, és ifjúság egészségügyi feladatok ellátására vonatkozóan.


115/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozata – A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal személyes közreműködői szerződés kötése az iskola-, és ifjúság egészségügyi feladatok ellátására vonatkozóan.


116/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozata – A TURMED Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társasággal kötött személyes közreműködői szerződés módosítása.


117/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozata – A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási előszerződés módosítása.


118/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozata – A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megbízási szerződés megkötése.


119/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozata – A Pétery Károly utca forgalmi rendjének megváltozásáról.


120/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozata – Az önkormányzat tulajdonában lévő 2136 hrsz-ú, sporttelep megnevezésű ingatlanra vonatkozó használati megállapodásról.


121/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


Z-122/2021.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata – A pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról.

Z-123/2021.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata – Lakatos Ferencné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

124/2021.(IX.9.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 9-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.


125/2021.(IX.9.) Képviselő-testületi határozata – Rendkívüli támogatás 2021. évi igénylésének benyújtásáról.


126/2021.(IX.9.) Képviselő-testületi határozata – A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés módosítása.


127/2021.(IX.9.) Képviselő-testületi határozata – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú “Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című projekt keretében a 2021/2022-es tanévben nyújtandó ösztöndíj programra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról szóló döntés meghozataláról.


128/2021.(IX.9.) Képviselő-testületi határozata – Az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú ” A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében a 2021/2022-es tanévben nyújtandó ösztöndíj programra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról szóló döntés meghozataláról.


129/2021.(IX.9.) Képviselő-testületi határozata – A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00305 azonosítószámú, “Multifunkciós kulturális és közösségi tér kialakítása, a városi színházterem funkcióbővítés és felújítás” című projekt keretében megvalósított “Mozi és színházterem kialakítása Mezőtúron” tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


130/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 30-ai közmeghallgatása napirendjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek jóváhagyásáról.


131/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 30-ai rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


132/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – A Kormosné Dr. Simon Zsuzsanna egyéni vállalkozó háziorvossal kötött feladatellátási szerződés megszűnése.


133/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött személyes közreműködői szerződés módosítása.


134/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Önkormányzatának honlapjáról szóló döntés meghozataláról.


135/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint elektronikus adatbázis használatáról.


136/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város 2021. évi nyári rendezvényeinek értékeléséről.


137/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Településképi védelméről szól rendelet módosításkezdeményezéséről.


138/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr, külterület Nagykúria 0177/2 és 0177/3 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan elfogadott övezeti besorolás tervezett változtatásának a megyei területrendezési tervben történő módosításának kezdeményezéséről.


139/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr, külterület 0642/5, 0658, 0669/1, 0669/2, 0669/3, 0673/1, 0673/2, 0673/3, 0676/6, 0676/7, 0676/8, 0648/9, 0648/10 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan elfogadott övezeti besorolás tervezett változásának a megyei területrendezési tervben történő módosításának kezdeményezéséről.


142/2021.(X.7.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. október 7-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.


143/2021.(X.7.) Képviselő-testületi határozata – Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, mint államháztartáson belüli szervezet részére történő forrás átadásáról.


144/2021.(X.7.) Képviselő-testületi határozata – Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett, belterületi utak felújítását célzó pályázat keretében belül a Petőfi Sándor utca aszfalt burkolatának felújítására vonatkozó kivitelező kiválasztására irányuló verseny újranyitási eljárás megindításáról.


145/2021.(X.7.) Képviselő-testületi határozata – “Útalap stabilizáció készítése” tárgyú kivitelezés keretében közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.


146/2021.(X.7.) Képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr, külterület Nagykúria 0177/2 és 0177/3 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan elfogadott övezeti besorolás tervezett változásának a megyei területrendezési tervben történő módosításának kezdeményezéséről.


147/2021.(X.7.) Képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr, külterület 0642/5, 0658, 0669/1, 0669/2, 0669/3, 0673/1, 0673/2, 0673/3, 0676/6, 0676/7, 0676/8, 0648/9, 0648/10 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan elfogadott övezeti besorolás tervezett változásának a megyei területrendezési tervben történő módosításának kezdeményezéséről.


150/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. október 28-ai rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

151/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett, belterületi utak felújítását célzó pályázat keretén belül a Petőfi Sándor utca aszfalt burkolatának felújítására vonatkozó kivitelező kiválasztására irányuló verseny újranyitási eljárás eredményének megállapításáról

152/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata A városi strandfürdő és fedett uszoda térítési díjainak módosításáról

153/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata Mezőtúri általános iskolák körzethatárainak véleményezéséről

154/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervérnek elfogadásáról

155/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület, – 01496/4 hrsz.-ú ingatlan déli részéből időközben kialakított – 01496/5 hrsz.-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a partnerségi egyeztetés lezárására

156/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúr külterület, 0658, 0669/1, 0669/2, 0669/3, 0673/1, 0676/5, 0676/6, 0676/7, 0676/8, valamint 01283/2 hrsz.-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

157/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata A településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról
(A Mezőtúr külterület, 0658, 0669/1, 0669/2, 0669/3, 0673/1, 0676/5, 0676/6, 0676/7, 0676/8, valamint 01283/2 hrsz.-ú területét érintően)


158/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület, – 01496/4 hrsz.-ú ingatlan déli részén időközben kialakított – 01496/5 hrsz.-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítéséről

159/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város 2021. évi nyári rendezvényeinek értékeléséről

160/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

161/2021. (X.28.) képviselő-testületi határozata Máté Sándor lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

162/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. november 25-ei rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

163/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata a Mezőtúri Rendőrkapitányság élére való kinevezés támogatásáról

164/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről

165/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata a 2021. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről

166/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata Folyószámlahitel igénybevételéről

167/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata A Dr. Patakfalvi Károly egyéni vállalkozó fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszűnése

168/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata a KÖZVIL Zrt. által kezdeményezett Közvilágítási Szerződés módosításáról és a közvilágítás fejlesztéséről

169/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 és az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében meghirdetett „Hass alkoss gyarapíts!”, illetve „Nőj itthon nagyra!” elnevezésű ösztöndíj felhívásra felterjesztett pályázatok elfogadásáról szóló döntés meghozataláról

170/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő várostörténeti kiállítás keretében kiállítani tervezett, egyes műtárgyak kölcsönzésére vonatkozó kölcsönzési szerződés megkötéséről

171/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 117.§ szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indításáról

172/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzata 135/2021. (IX.30.) képviselő-testületi határozatának módosításáról

173/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város 2021. évi nyári rendezvényeinek értékeléséről

174/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről

175/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

176/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúr külterület 0223/22 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésének elvi támogatásáról, valamint ehhez kapcsolódó gesztor szerződés aláírásáról

177/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúr 0223/22 hrsz-ú terület kiemelt fontosságú területté nyilvánításáról

178/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata A településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról a Mezőtúr 0223/22 hrsz-ú területet illetően

179/2021. (XI.25.) képviselő-testületi határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához beérkezett pályázatok elbírálásáról

180/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. december 16-ai rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról

181/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

182/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról

183/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

184/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. december 16-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

185/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 66/2020.(V.28.) sz. határozat módosításáról

186/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata Megbízási szerződés kötése a „Dr. Tálas és Társa” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal a mezőtúri VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról

187/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata Az önkormányzat tulajdonában levő 2136 hrsz-ú, sporttelep megnevezésű ingatlan hasznosításáról

188/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata A Mezőtúr 13234, 13712, 13716, 13717, 13718, 13719 hrsz-ú területének kiemelt fontosságú területté nyilvánításáról

189/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata A településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról a Mezőtúr 13234, 13712, 13716, 13717, 13718, 13719 hrsz-ú területeket illetően

190/2021. (XII.16.) képviselő-testületi határozata Személyes közreműködői szerződés megkötése a Havasi-Med Egészségügyi-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal az iskola-, és ifjúságegészségügyi feladatok ellátására vonatkozóan

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Képviselő-testület nem tartott ülést, ezért ezen időszak alatt(2020. 02.27.-2020.06.25.) képviselő-testületi határozat nem született.

44/2020. (III.26.) polgármesteri határozata – A TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú ” A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. által történő benyújtáshoz való hozzájárulásról.

45/2020.(III.26.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról


46/2020.(III.26.) polgármesteri határozata – A TOP-7.1.1.-16-H-081-4 kódszámú ” Civil társadalom erősítése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. által történő benyújtáshoz való hozzájárulásról.

47/2020.(III.26.) polgármesteri határozata – Tóth Zoltánné vételi szándékáról, illetve lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


48/2020.(IV9.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata tulajdonában lévő fogyasztási helyek földgáz beszerzésére beérkezett ajánlatok bírálatáról.

49/2020.(IV.30.) polgármesteri határozata – A köztemetőről és a temetkezésről szóló 4/2005.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása kapcsán felmerült önkormányzati javaslatról.


50/2020.(IV.30.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, valamint éves szakmai munkatervéről.

51/2020.(IV.30.) polgármesteri határozata – Mezőtúr I. számú fogorvosi körzet álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.


52/2020.(IV.30.) polgármesteri határozata – Az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.


53/2020.(IV.30.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról.


54/2020.(IV.30.) polgármesteri határozata – Tóth Zoltánné vételi szándékáról.


55/2020.(IV.30.) polgármesteri határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


56/2020.(IV.30.) polgármesteri határozata – A gazdasági program elfogadásáról.


57/2020.(IV.30.) polgármesteri határozata – Herczeg Zsolt polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról.


58/2020.(V.13.) polgármesteri határozata – Szűcs Dániel helyi önkormányzati képviselő alpolgármesterré történő megválasztásáról.


59/2020.(V.13.) polgármesteri határozata – dr. Siposné Varga Ildikó helyi önkormányzati képviselő alpolgármesterré történő megválasztásáról.


60/2020.(V.13.) polgármesteri határozata – Szűcs Dániel alpolgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról.


61/2020.(V.13.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. által a Városközpont – Erzsébet liget, Ligeti tó, Petőfi tér, Szabadság tér és Földvári úti – helyszíneken elhelyezésre kerülő utcabútorok/eszközök beszerzésére indított árajánlat kérési eljárás keretében beérkezett árajánlatok bírálatáról.


62/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testületének 153/2002.(VIII.6.) határozatával elfogadott Mezőtúr Város hatályos településszerkezeti tervének módosításáról.


63/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2019. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól.


64/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – Mezőtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.


65/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.


66/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.


67/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr-Szarvas komp és révátkelőhely viteldíjainak módosításáról.


68/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A városi strandfürdő és fedett uszoda térítési díjainak módosításáról.


69/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2020. évi üzleti tervéről.


70/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.


71/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról.


72/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról.


73/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolójáról, és 2020. évi üzleti tervéről.


74/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.


75/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérének módosításáról.


76/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2019. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról.


77/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2019. évi éves beszámolójáról, és 2020. évi üzleti tervéről.


78/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.


79/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról.


80/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2019. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról.


81/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2019. évi éves beszámolójáról, és 2020. évi üzleti tervéről.


82/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2019. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról.


83/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2019. évi éves beszámolójáról, és 2020. évi üzleti tervéről.


84/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00029 azonosítószámú, ” Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron” című projekt Támogatási Szerződésének aláírásáról.


85/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-000014 azonosítószámú ” Közétkeztetés ellátó konyha fejlesztése Mezőtúron” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


86/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A TOP-4.3.1-16 azonosítószámú “Leromlott városi területek rehabilitációja” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról.


87/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – Lakatosné Balog Ilona lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


88/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – Vékony Józsefné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.

89/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


90/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A kegyeleti közszolgáltatási szerződésről.


91/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – Az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó üzemeltetésről.


92/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – Az Innovációs és Technológiai Minisztérium “Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” című, LVF/17717/2020-ITM kódszámú kiírásra pályázat benyújtásáról.


93/2020.(V.28.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról.


94/2020.(VI.2.) polgármesteri határozata – Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ” Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” című, LVF/17717/2020-ITM kódszámú kiírásra pályázat benyújtásáról.


95/2020.(VI.11.) polgármesteri határozata – A Civil Szervezetek pályázatainak értékeléséről.


97/2020.(VI.16.) polgármesteri határozata – Az Innovációs és Technológiai Minisztérium “Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” című LVF/17717/2020-ITM kódszámú kiírásra pályázat benyújtásáról.


98/2020.(VI.17.) polgármesteri határozata – Mezőtúr I. számú fogorvosi körzet álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.


99/2020.(VI.17.) polgármesteri határozata – Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00048 azonosítószámú “Komplex humán szolgáltatás fejlesztés Mezőtúr térségében” című projekt keretében a térfigyelő rendszerének fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzésre beérkezett árajánlatok bírálatáról.


100/2020.(VI.17.) polgármesteri határozata – A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00014 azonosítószámú “Közétkeztetést ellátó konyha fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.


101/2020.(VI.17.) polgármesteri határozata – A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú “Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című projekt megvalósítása során informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó ajánlatok bírálatáról.


102/2020.(VI.17.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. által a Mezőtúr, Erzsébet liget, Ligeti tó, Petőfi tér és Fekete István utca 2. szám alatt lévő Vadászház udvara – helyszíneken elhelyezésre kerülő játszó- és sporteszközök beszerzésére indított árajánlat kérési eljárás keretében beérkezett árajánlatok bírálatáról.


103/2020.(VI.17.) polgármesteri határozata – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett, belterületi utak felújítását célzó pályázat benyújtásáról.


104/2020.(VI.17.) polgármesteri határozata – A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program keretében kültéri kézilabda pálya felújításáról.


105/2020.(VI.17.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr Művészeti Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról.
187/2020.(XI.17.) polgármesteri határozata – A 185/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozat módosításáról.


188/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálási határidejének meghosszabbításáról.


189/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről.


190/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A 2020. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajtatlan követelésekről.


191/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata 168/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata hatályon kívül helyezése, szándéknyilatkozat aláírása Dr. Rácz Ildikó fogorvossal a Mezőtúr I. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan.


192/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról.


193/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.


194/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérének módosításáról.


195/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.


196/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról.


197/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról.


198/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.


199/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr, Földvári út 59/A. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról.


200/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Mezőtúr, Köztársaság utca 29. szám alatti üzlethelyiség bérleti szer meghosszabbításáról.


201/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.


202/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervéről.


203/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


204/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata 160/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozatának módosításáról.


205/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – Bodor Márta lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


206/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – Máté Sándor lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


207/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – Siposné Polgár Tünde lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


208/2020.(XI.26.) polgármesteri határozata – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához beérkezett pályázatok elbírálásáról.


209/2020.(XI.30.) polgármesteri határozata – “Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer” Mezőtúr Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbe adás útján történő hasznosítására kiírt pályázat eredményéről való döntés meghozataláról.


210/2020.(XI.30.) polgármesteri határozata – Folyószámlahitel igénybevételéről.


211/2020.(XI.30.) polgármesteri határozata – Mezőtúr Petőfi út (hrsz 106) tulajdonba vételéről.


212/2020.(XI.30.) polgármesteri határozata – A Karcagi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról.


213/2020.(XI.30.) polgármesteri határozata – A WIFI4EU című projekt keretében a vezeték nélküli internetkapcsolat kiépítésére beérkezett árajánlatok bírálatáról.


214/2020.(XII.4.) polgármesteri határozata – A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-000014 azonosítószámú “Közétkeztetést ellátó konyha fejlesztése Mezőtúron” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


215/2020.(XII.15.) polgármesteri határozata – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 és EFOP-3.9.2-15-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében a 2020/2021-es tanévben nyújtandó ösztöndíj pályázatok benyújtási határidejének meghosszabbításáról.


216/2020.(XII.17.) polgármesteri határozata – A helyi autóbusz-közlekedésről.


217/2020.(XII.17.) polgármesteri határozata – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 11 ha területének hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról.


218/2020.(XII.17.) polgármesteri határozata – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 60 ha területének hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról.


219/2020.(XII.18.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére a fagyasztott, gyorsfagyasztott nyersanyagok, termékek 2021. évi beszerzésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok bírálatáról.


220/2020.(XII.18.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére a sütőipari termékek 2021. évi beszerzésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok bírálatáról.


221/2020.(XII.18.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére a szárazáru, befőttek, konzervek, édesipari termékek, tartós élelmiszerek 2021. évi beszerzésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok bírálatáról.


222/2020.(XII.18.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére a tej, tejtermékek, tejkészítmények 2021. évi beszerzésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok bírálatáról.


223/2020.(XII.18.) polgármesteri határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére a sertéshúsárú 2021. évi beszerzésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok bírálatáról.


224/2020.(XII.18.) polgármesteri határozata – A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú “Komplex épületenergetikai fejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


225/2020.(XII.18.) polgármesteri határozata – A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, turisztikai célú projekt keretében elektromos busz beszerzésére beérkezett árajánlatok bírálatáról.Nyílt Határozatok

1/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testület 2020. január 30-ai rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.

2/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – Szavazatszámláló bizottság létrehozásáról az alpolgármester, alpolgármesterek megválasztásához.


3/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – Szűcs Dániel városi képviselő alpolgármesteri megválasztásáról.


4/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – dr. Siposné Varga Ildikó városi képviselő alpolgármesteri megválasztásáról.


5/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Polgármesterének 2020. évi cafeteria-juttatásáról.


6/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – A Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról.


7/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosításáról.


8/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás szervezésében működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról.


9/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr I. számú fogorvosi körzet álláshelyének betöltésére pályázat kiírása tárgyában.


10/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr település iskolái felvételi körzetének elfogadásáról.


11/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.


12/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – A TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú “Civil társadalom erősítése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúr Intézményellátó és Ingatlankezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által történő benyújtásához való hozzájárulásról.


13/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, Nagykúria út 160. külterület 077/3 helyrajzi számú ingatlan területére, illetve általánosságban az “Ma-2” övezetre vonatkozóan) a véleményezési szakasz lezárásáról.


14/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


15/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – A 2020. évi járási START Munkaprogrammal kapcsolatos döntés meghozataláról.


19/2020.(II.6.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. február 6-ai rendkívüli nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


20/2020.(II.6.) képviselő-testületi határozata – A TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 kódszámú “Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által történő benyújtásához való hozzájárulásról.


22/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. február 13-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.


23/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.


24/2020.(II.13.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.


25/2020.(II.20.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. február 20-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.


26/2020.(II.20.) képviselő-testületi határozata – A 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklusra vonatkozó települési fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos döntés meghozataláról.


27/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. február 27-ei rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


28/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – Az alpolgármester, alpolgármesterek megválasztásához szükséges szavazatszámláló bizottság létrehozásáról.


29/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – Szűcs Dániel városi képviselő alpolgármesteri megválasztásáról.


30/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – dr. Siposné Varga Ildikó városi képviselő alpolgármesteri megválasztásáról.


31/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – Folyószámlahitel igénybevételéről.


32/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – A TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú, “A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által történő benyújtásához való hozzájárulásról.


33/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – A TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú, “Civil társadalom erősítése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által történő benyújtásához való hozzájárulásról.


34/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében 2020. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról szóló tájékoztató elfogadásáról.


35/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr IV. számú háziorvosi körzet megbízási szerződéssel történő ellátásáról.


36/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. néven új gazdasági társaság megalakításáról szóló 32/2015.(II.12.) képviselő-testületi határozat módosításáról.


37/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak meg szóló döntés meghozataláról.


38/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Polgármestere 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról.


39/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város 2020. évi rendezvényeiről szóló tájékoztató elfogadásáról.


40/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntések elfogadásáról.


106/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. június 25-ei rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


107/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadásáról.


108/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről.


109/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.


110/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi üzemeltetési tevékenységéről.


111/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – A Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer halgazdálkodási jóváhagyásáról.


112/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


113/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett, belterületi utak felújítását célzó pályázat benyújtása kapcsán polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséről.


114/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett, belterületi utak felújítását célzó pályázat benyújtásáról.


118/2020.(VII.9.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. július 9-ei rendkívüli nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


119/2020.(VII.9.) képviselő-testületi határozata – A Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer halgazdálkodási jogáról.


122/2020.(VIII.6.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 6-ai rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.


123/2020.(VIII.6.) képviselő-testületi határozata – Az INVICTUS Úszó és Vízilabda SC Kft. által megvalósítani kívánt beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.


124/2020.(VIII.6.) képviselő-testületi határozata – Belvíz elleni védekezési költségek finanszírozására vis-maior pályázat benyújtásáról.


125/2020.(VIII.13.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 13-ai rendkívüli zárt és nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról.


127/2020.(VIII.13.) képviselő-testületi határozata – Belvíz elleni védekezési költségek finanszírozására vis-maior pályázat benyújtásáról.


128/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


129/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr, Pétery Károly utca 4-6. szám alatti ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséről.


130/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 22/2020.(VIII.27) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.


131/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – A Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer halgazdálkodási jogáról.


132/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – A Harcsás-Túrtő-Halásztelek halgazdálkodási jogáról című pályázat Bíráló Bizottságának megválasztásáról.


133/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.


134/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.


135/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Ipari Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.


136/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.


137/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


138/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Nyilatkozat a 2020. július 7-én 488-552-es igénylésazonosító számon benyújtott vis-maior pályázat belvíz elleni védekezési költségek finanszírozásáról.


139/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Nyilatkozat a 2020. július 29-én 488-598-es igénylésazonosító számon benyújtott vis-maior pályázat belvíz elleni védekezési költségek finanszírozásáról.


140/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Alapító okiratának módosításáról.


153/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-ai rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


154/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – Rendkívüli támogatás 2020. évi igénylésének benyújtásáról.


155/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr IV. számú háziorvosi körzet megbízási szerződéssel történő ellátásáról.


156/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – Feladat-ellátási előszerződés kötése Dr. Szurovecz Csilla egyéni vállalkozóval a Mező IV. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan.


157/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – A Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási szerződésekről.


158/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – Folyószámlahitel igénybevételéről.


159/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 5954 hrsz-ú, Mezőtúr, Makk József utca 34-36. szám alatti Idősek Napközi Otthona átadásáról.


160/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról.


161/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


167/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. október 29-ei rendes nyilvános és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


168/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr I. számú fogorvosi körzet vonatkozásában szándéknyilatkozat aláírásáról.


169/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú “Civil társadalom erősítése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által történő benyújtásához való hozzájárulásról.


170/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 kódszámú “Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által történő benyújtásához való hozzájárulásról.


171/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető, egyéb közreműködő részére fizetendő díj mértékének megállapításáról szóló 16/2019.(VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.


172/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 66/2020.(V.28.) polgármesteri határozat módosításáról.


173/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről.


174/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési tervéről.


175/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – Tájékoztatás Mezőtúr Város 2021. évre tervezett rendezvényeiről.


176/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky út 43. szám alatti ingatlan visszavásárlásáról.


177/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.


178/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – Önkormányzati képviselői indítvány Mezőtúr Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.


179/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.


180/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.


181/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.


182/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A Mezőtúri Ipari Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.


183/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – Az EFOP-1.5.3-2017-00048 azonosítószámú “Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című projekt keretében a 2020/2021-es tanévben nyújtandó ösztöndíj programra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról szóló döntés meghozataláról.


184/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – Az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú “A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében a 2020/2021-es tanévben nyújtandó ösztöndíj programra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról szóló döntés meghozataláról.


185/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – “Tisztítsuk meg az Országot” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról.


A veszélyhelyzetre való tekintettel a Képviselő-testület nem tartott ülést, ezért ezen időszak alatt(2020.10.29-2021.06.29.) képviselő-testületi határozat nem született.


Zárt Határozatok


Z-16/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00014 azonosítószámú “Közétkeztetés ellátó konyha fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététel nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

Z-17/2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú “Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című, valamint az TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001 “Cselekvő közösségek támogatása a “Kunhalmok” menti településeken” című projekt keretében marketing szolgáltatások tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.


Z-18-2020.(I.30.) képviselő-testületi határozata – A lakásbérlők kijelöléséről.


Z-21/2020.(II.6.) képviselő-testületi határozata – A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00014 azonosítószámú “Közétkeztetést ellátó konyha fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.

Z-41/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – Benyusz Sándorné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


Z-42/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – Fodor Ilona Katalin lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


Z-43/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozata – Szilágyi Andrea lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


Z-115/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – A “Botyánszky János” kitüntő díj adományozásáról.


Z-116/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – A pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról.


Z-117/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata – Szokolai Andrásné fellebbezésének elbírálásáról.


Z-120/2020.(VII.9.) képviselő-testületi határozata – A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú “Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című pályázat keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor utcai parkolók építési beruházása tárgyában megismételt, Kbt. 115.§ szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó, hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.


Z-121/2020.(VII.9.) képviselő-testületi határozata – A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú “Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” című pályázat keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építés tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításához szükséges hiányzó fedezet biztosításáról.


Z-126/2020.(VIII.13.) képviselő-testületi határozata – A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú “Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” című pályázat keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építési beruházás tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


Z-141/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Misinszki Béláné fellebbezésének elbírálásáról.


Z-142/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 “Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című pályázat keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor utcai parkolók építési beruházása tárgyában megismételt, Kbt. 115.§ szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó, hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


Z-143/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Kudlacsek József lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


Z-144/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Lengyel Krisztina lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról.


Z-145/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Lakatosné Balog Ilona kérelméről.


Z-146/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Tóth Zoltánné kérelméről.


Z-147/2020.(VIII.27.) képviselő-testületi határozata – Földi Veronika Éva fellebbezésének elbírálásáról.


Z-148/2020.(IX.10.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. szeptember 10-ei rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


Z-149/2020.(IX.10.) képviselő-testületi határozata – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 11 ha területének adásvételi szerződéséről.


Z-150/2020.(IX.15.) képviselő-testületi határozata – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. szeptember 15-ei rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról.


Z-151/2020.(IX.15.) képviselő-testületi határozata – A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú “Kelet-nyugati kerékpárút megépítése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építési beruházás tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


Z-152/2020.(IX.15.) képviselő-testületi határozata – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 11 ha területének adásvételi szerződéséről.


Z-162/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú “Komplex épületenergetikai fejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.


Z-163/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – A helyi kitüntetések adományozásáról az október 23-ai ünnepi ülésen.


Z-164/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – A TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00014 azonosítószámú “Közétkeztetést ellátó konyha fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről.


Z-165/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 11 ha területének hasznosításáról.


Z-166/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 60 ha területének hasznosításáról.


Z-186/2020.(X.29.) képviselő-testületi határozata – A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú “Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” című pályázat keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építési beruházás tárgyú, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról.
Nyílt Határozatok

1/2019.(I.16) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. január 16-ai soron kívüli ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


2/2019.(I.16) – Mezőtúr I. számú fogorvosi körzet alapellátás tevékenységre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról


3/2019.(I.16) – A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00022 azonosítószámú „Belterületi vízrendezési projekt megvalósítása Mezőtúron – Borsó és Cs. Wágner utcákban, valamint a Vásárhelyi Pál utcában” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


4/2019.(I.16) – A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című pályázat keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor utcai parkolók építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


5/2019.(I.23) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. január 23-ai soron kívüli ülése nyílt napirendjének jóváhagyásáról


6/2019.(I.23) – Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igénylésének benyújtásáról


7/2019.(I.31.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. január 31-ei ülése soros nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


8/2019.(I.31.) – Mezőtúr Város Polgármesterének 2019. évi cafeteria-juttatásáról


9/2019.(I.31.) – Mezőtúr Város Alpolgármesterének 2019. évi cafeteria-juttatásáról


10/2019.(I.31.) – A Városháza Déli szárny földszint 4. és 5. ajtó alatt lévő irodahelyiségek bérletének meghosszabbításáról


11/2019.(I.31.) – A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról


12/2019.(I.31.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


13/2019.(I.31.) – Mezőtúr Város Önkormányzatának az „Európa a Polgárokért Program” keretében testvérvárosi találkozó megvalósítására pályázat benyújtásáról


14/2019.(II.14.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. február 14-ei soron kívüli nyílt és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról


15/2019.(II.14.) – A Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására


16/2019.(II.14.) Mezőtúr Város Önkormányzatának a „Szolgáltató Önkormányzat Díj” felhívás alapján pályázat benyújtásáról


17/2019.(II.28.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. február 28-ai soros ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


18/2019.(II.28.) – A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program megvalósításának helyszínéről, valamint Mezőtúr Város Önkormányzatának a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program megvalósításának helyszínéről szóló 177/2018.(XI.29.) képviselő-testületi határozatának hatályon kívül helyezéséről


19/2019.(II.28.) – A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról

20/2019.(II.28.) – A TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú, „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról szóló 174/2018.(XI.29.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről


21/2019.(II.28.) – A TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú, „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról


22/2019.(II.28.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2019. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról szóló tájékoztató elfogadásáról


23/2019.(II.28.) – Mezőtúr Város 2019. évi rendezvényeiről


24/2019.(II.28.) – Mezőtúr Város Polgármestere 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról


25/2019.(II.28.) – A Mezőtúri Járásbíróság kérelméről


26/2019.(II.28.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4322/1 hrsz-ú, Pétery Károly utca 8. szám alatti ingatlan értékesítéséről


27/2019.(II.28.) – A Rákóczi út 9. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról


28/2019.(II.28.) – Biztosítási alkuszi megbízásról


29/2019.(II.28.) – Biztosítási alkuszi megbízásról

30/2019.(II.28.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


31/2019.(II.28.) – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról


32/2019.(III.21.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. március 21-ei soron kívüli nyílt és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról


33/2019.(III.21.) – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról


34/2019.(III.21.) – A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 azonosítószámú „Mezőtúri Városi Bölcsőde fejlesztése”című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás pénzügyi fedezetéről szóló 106/2018.(VIII.09.) képviselő-testületi határozat módosításáról


35/2019.(III.28.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. március 28-ai soros ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


36/2019.(III.28.) – A Mezőtúri Horgász Egyesület részére nyújtandó támogatásról


37/2019.(III.28.) – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, valamint éves szakmai munkatervéről


38/2019.(III.28.) – A bölcsődei ellátás feladatára vonatkozó Feladat-ellátási szerződés módosításáról


39/2019.(III.28.) – A Micro-Top Távközlési Kivitelező és Tervező Kft. kérelméről


40/2019.(III.28.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4865/5 hrsz-ú, Vízmű utca 19. szám alatti ingatlan értékesítéséről


41/2019.(III.28.) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

42/2019.(III.28.) – A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. által történő benyújtásához való hozzájárulásról


43/2019.(III.28.) – A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat a Mezőtúri AFC Spartacus Sport Egyesület által történő benyújtásához való hozzájárulásról


44/2019.(III.28.) – A TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 kódszámú „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek épület minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében” című pályázat benyújtásához történő hozzájárulásról


45/2019.(III.28.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


46/2019.(III.28.) – Mezőtúr Város fejlesztési célú hitelfelvételéről szóló 137/2018.(IX.27.) képviselő-testületi határozat módosításáról


47/2019.(III.28.) – A TOP-7.1.1-16-H-081-1 kódszámú, „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról


48/2019.(IV.25.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. április 25-ei soros ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


49/2019.(IV.25.) – A Mezőtúri Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadásáról


50/2019.(IV.25.) – A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 20/2018.(II.22.) számú határozat módosításáról. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról


51/2019.(IV.25.) – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2018. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról


52/2019.(IV.25.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2018. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról


53/2019.(IV.25.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft 2018. évi éves beszámolójáról, és 2019. évi üzleti tervéről


54/2019.(IV.25.) – A MÁV Zrt. területét megfigyelő, Mezőtúr Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő térfigyelő rendszerre vonatkozó Együttműködési megállapodásról


55/2019.(IV.25.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 414 hrsz-ú, Kossuth Lajos út 23. szám alatti ingatlan értékesítéséről


56/2019.(IV.25.) – Bírósági ülnökök választásáról


57/2019.(IV.25.) – A Települési Értéktár Bizottság elnökének személyében bekövetkezett változásról


58/2019.(IV.25.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


59/2019.(IV.25.) – Árkos Község és Mezőtúr Városa közötti testvér-települési megállapodás újbóli aláírásáról


60/2019.(IV.25.) – A Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Szakközépiskola és Kollégium átszervezésének véleményezéséről


61/2019.(V.15.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. május 15-ei soron kívüli ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


62/2019.(V.15.) – Mezőtúr Város Önkormányzatának az „Ifjúságbarát Önkormányzat cím” elnyerését célzó pályázat benyújtására


63/2019.(V.15.) – Mezőtúr Város Önkormányzatának az „Idősbarát Önkormányzat cím” elnyerését célzó pályázat benyújtására


64/2019.(V.15.) – A 2019. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtására


65/2019.(V.23.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. május 23-ai soros ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


66/2019.(V.23.) – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2018. évi éves beszámolójáról, és 2019. évi üzleti tervéről


67/2019.(V.23.) – Mezőtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról


68/2019.(V.23.) – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről


69/2019.(V.23.) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegezésről


70/2019.(V.23.) – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásához szükséges közszolgáltatási szerződés megkötéséről


71/2019.(V.23.) – Tájékoztató a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról


72/2019.(V.23.) – A Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolája vonatkozásában, tagintézmény-vezetői beosztás ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázati dokumentáció véleményezésére


73/2019.(V.23.) – Az ITALIAGRO Kft. 2018. évi éves beszámolójáról


74/2019.(V.23.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről


75/2019.(V.23.) – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2018. évi éves beszámolójáról, és 2019. évi üzleti tervéről


76/2019.(V.23.) – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2019. évi üzleti tervéről


77/2019.(V.23.) – A Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda térítési díjainak módosításáról


78/2019.(V.23.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


79/2019.(V.29.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. május 29-ei soron kívüli nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról


80/2019.(V.29.) – Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2018. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól


81/2019.(V.29.) – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) tisztségének betöltésére irányuló pályázat kiírásáról


82/2019.(V.29.) – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) tisztségének betöltésére irányuló pályázat elbírálására létrehozandó bizottság tagjairól


83/2019.(V.29.) – Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, Nagykúria út 160. külterület 077/3 helyrajzi számú ingatlan területére, illetve általánosságban az „Ma-2” övezetre vonatkozóan) a partnerségi egyeztetés lezárásáról


84/2019.(V.29.) – Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület, Szolnoki út 01707/40 hrsz-ú ingatlan és környezetére kiterjedően) a partnerségi egyeztetés lezárásáról


85/2019.(V.29.) – Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, Nagykúria út 160. külterület 077/3 helyrajzi számú ingatlan területére, illetve általánosságban az „Ma-2” övezetre vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítéséről


86/2019.(V.29.) – Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület, Szolnoki út 01707/40 hrsz-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítéséről


87/2019.(V.29.) – az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” című, LVF/13997/2019-ITM kódszámú kiírására pályázat benyújtásáról


88/2019.(VI.27.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. június 27-ei soros nyílt és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról


89/2019.(VI.27.) – Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről


90/2019.(VI.27.) – Tájékoztató a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről


91/2019.(VI.27.) – A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi üzemeltetési tevékenységéről


92/2019.(VI.27.) – A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatala vezetőjének tájékoztatójáról


93/2019.(VI.27.) – A városi strandfürdő és fedett uszoda térítési díjainak módosításáról


94/2019.(VI.27.) – A bölcsődei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról


95/2019.(VI.27.) – A Mezőtúri Horgász Egyesület részére nyújtandó támogatásról


96/2019.(VI.27.) – Bíró Gábor kérelméről


97/2019.(VI.27.) – A Túr-Agro Kft-vel kötendő bérleti szerződésről


98/2019.(VI.27.) – Tájékoztató Mezőtúr város nyári rendezvényeiről


99/2019.(VI.27.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


100/2019.(VII.17.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. július 17-ei soron kívüli nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról


101/2019.(VII.17.) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról


102/2019.(VII.17.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. július 24-ei soron kívüli nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról


103/2019.(VII.17.) – A családi események szolgáltatási tartalmának és díjazásának megállapításáról szóló szabályzat elfogadásáról


104/2019.(VII.17.) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról


105/2019.(VII.31.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. július 31-ei soron kívüli nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról


106/2019.(VII.31.) – A TOP-7.1.1-16-H-081-4 kódszámú, „Civil társadalom erősítése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat, a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. által történő benyújtásához való hozzájárulásról


107/2019.(VII.31.) – „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű ZP-1-2019 kódszámú pályázat benyújtásáról


108/2019.(VIII.07.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 07-ei soron kívüli nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról


109/2019.(VIII.07.) – Az INVICTUS Úszó és Vízilabda SC Kft., mint államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrás átadásáról


110/2019.(VIII.26.) Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 26-ai soron kívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról


111/2019.(VIII.26.) A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról


112/2019.(VIII.29.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 29-ei soros nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról


113/2019.(VIII.29.) – Mezőtúr város viziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről


114/2019.(VIII.29.) – A Csellár és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről


115/2019.(VIII.29.) – A MEDI-CHEMI Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött feladatellátási szerződés megszüntetéséről szóló döntés meghozataláról


116/2019.(VIII.29.) – A Mezőtúr IV. számú felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi alapellátási tevékenység helyettesítéssel történő ellátásáról


117/2019.(VIII.29.) – A 01091 hrsz-ú fásított terület (a) alrészletén található erdő értékesítésére megkötött szerződés határidejének módosításáról


118/2019.(VIII.29.) – A Mezőtúr 102/1 hrsz-ú, Szabadság tér 13. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szándéknyilatkozatról


119/2019.(VIII.29.) – A Karcagi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról


120/2019.(VIII.29.) – Fazekas Sándor Földhaszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról


121/2019.(VIII.29.) – A Mezőtúr 5493 hrsz-ú ingatlanon található kikötő megközelítését szolgáló járda bérleti szerződéséről


122/2019.(VIII.29.) – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú “Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című projekt keretében a 2019/2020-as tanévben nyújtandó ösztöndíj programra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról szóló döntés meghozataláról


123/2019.(VIII.29.) – Az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú, „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében a 2019/2020-as tanévben nyújtandó ösztöndíj programra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról szóló döntés meghozataláról


124/2019.(VIII.29.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


125/2019.(IX.12.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-ei soron kívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról


126/2019.(IX.12.) – A TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról


127/2019.(IX.26) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-ai soros nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról


128/2019.(IX.26) – Rendkívüli támogatás 2019. évi igénylésének benyújtásáról


129/2019.(IX.26) – „Babafák” ültetéséről Mezőtúron


130/2019.(IX.26) – A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 20/2018. (II.22.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról


131/2019.(IX.26) – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról


132/2019.(IX.26) – A Mezőtúr, Móricz Zsigmond út 7. szám alatt található kovácsműhelyre vonatkozó bérleti szerződésről


133/2019.(IX.26) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 0243/4, 0243/5, 0243/7, 02743/8, 0243/9, 0243/10, 0243/11, valamint 0243/12 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről


134/2019.(IX.26) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 2200/3 hrsz-ú, beépítetlen terület értékesítéséről


135/2019.(IX.26) – A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00001azonosítószámú “Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című projekthez kapcsolódó Bűnmegelőzési Stratégia elfogadásáról


136/2019.(IX.26) – Mezőtúr Város 2019. évi nyári rendezvényeinek értékelése


137/2019.(IX.26) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


138/2019.(IX.26) – Személyes közreműködői szerződés jóváhagyásáról az iskola-, és ifjúság egészségügyi feladatok ellátására vonatkozóan


139/2019.(XI.07.) – Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 07-ei alakuló ülése napirendjének jóváhagyásáról


140/2019.(XI.07.) – A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról


141/2019.(XI.07.) – Az alpolgármester megválasztásáról


142/2019.(XI.07.) – Az alpolgármester megválasztásáról


143/2019.(XI.07.) – A Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztásáról


144/2019.(XI.07.) – A polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról


145/2019.(XI.07.) – Batta Attila Viktor végkielégítésének megállapításáról


146/2019.(XI.28) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. november 28-ai rendes nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról


147/2019.(XI.28) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről


148/2019.(XI.28) – A 2019. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről


149/2019.(XI.28) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről


150/2019.(XI.28) – A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 17. számú módosítása


151/2019.(XI.28) – TEK-X és Társa Kft. kérelméről


152/2019.(XI.28) – A Mezőtúr, Móricz Zsigmond út 7. szám alatt található kovácsműhelyre vonatkozó bérleti szerződésről


153/2019.(XI.28) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, Szabadság tér 24. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződéséről


154/2019.(XI.28) – Mezőtúr Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására


155/2019.(XI.28) – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről


156/2019.(XI.28) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


157/2019.(XII.12.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. december 12-ei rendkívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról


158/2019.(XII.12.) – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára


159/2019.(XII.12.) – Dr. Szántosi Antal kérelméről


160/2019.(XII.12.) – Az MEDI-CHEMI Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladatellátási szerződés megszüntetése


161/2019.(XII.12.) – A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régióikról szóló polgári kezdeményezésének támogatásárólZárt Határozatok


Z-1/2019.(I.16) – A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című pályázat keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor utcai parkolók építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és megismételt eljárás indításáról


Z-2/2019.(I.31.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/41 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

Z-3/2019.(I.31.) – A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú „Magas színvonalú szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférhetőség biztosítása Mezőtúron”című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljáráseredményéről


Z-4/2019.(I.31.) – A „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosító számú projekt marketing tevékenység 1. részének megvalósítására beérkezett árajánlatok bírálatáról


Z-5/2019.(I.31.) – A „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosító számú projekt marketing tevékenység 2. részének megvalósítására beérkezett árajánlatok bírálatáról


Z-6/2019.(I.31.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 032 hrsz-ú, Mezőtúr, Miklósi út 7. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról


Z-7/2019.(I.31.) – A lakásbérlők kijelöléséről


Z-8/2019.(I.31.) – Farkas Lajos lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-9/2019.(I.31.) – Juhász Szilvia lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-10/2019.(I.31.) – Szűcs Józsefné vételi szándékáról


Z-11/2019.(I.31.) – Simon Sándor kártérítési igényéről


Z-12/2019.(I.31.) – Takács Lajos kérelme


Z-13/2019.(I.31.) – A Mezőtúr 01099/9 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában meghozott ügyrendi bizottsági határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról


Z-14/2019.(I.31.) – A Mezőtúr 01344/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában meghozott ügyrendi bizottsági határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról


Z-15/2019.(I.31.) – A Mezőtúr 01274/4 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában meghozott ügyrendi bizottsági határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról


Z-16/2019.(I.31.) – A Mezőtúr 01277 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában meghozott ügyrendi bizottsági határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról


Z-17/2019.(II.14.) – Mezőtúr 01396/7 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában az Ügyrendi Bizottság által meghozott határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról


Z-18/2019.(II.28.) – A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című pályázat keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor utcai parkolók építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


Z-19/2019.(III.21.) – MUMGÉP Kft. kérelméről


Z-20/2019.(III.28.) – Az East Fest Event Kft. kérelméről

Z-21/2019.(III.28.) – Nagy Erzsébet lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-22/2019.(III.28.) – Török Teréz lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-23/2019.(IV.08.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. április 08-ai soron kívüli zárt napirendjének jóváhagyásáról


Z-24/2019.(IV.08.) – Mezőtúr 01560/16 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában az Ügyrendi Bizottság által meghozott határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról


Z-25/2019.(IV.25.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4322/1 hrsz-ú, Pétery Károly utca 8. szám ingatlan értékesítésére kiírt pályázatok elbírálásáról


Z-26/2019.(IV.25.) – A pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról


Z-27/2019.(V.02.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. április 02-ai soron kívüli zárt napirendjének jóváhagyásáról


Z-28/2019.(V.02.) – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében megvalósítani tervezett képzés tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására


Z-29/2019.(V.15.) – „Mezőtúr belterületi utak – Útstabilizáció építése I. ütem” című nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


Z-30/2019.(V.23.) – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról és munkabéréről


Z-31/2019.(V.23.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról


Z-32/2019.(V.23.) – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról és munkabéréről


Z-33/2019.(V.23.) – A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére


Z-34/2019.(V.23.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4865/5 hrsz-ú, Vízmű utca 19. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról


Z-35/2019.(V.23.) – A “Botyánszky János” kitüntető díj adományozásáról


Z-36/2019.(V.23.) – A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú „Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése”című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


Z-37/2019.(VI.03.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. június 03-ai soron kívüli zárt napirendjének jóváhagyásáról


Z-38/2019.(VI.03.) – A „Mezőtúr belterületi utak útstabilizációja I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről


Z-39/2019.(VI.03.) – Az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú, “A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt megvalósítása során Nyelv-ész program megvalósítására beérkezett árajánlatainak bírálatáról


Z-40/2019.(VI.27.) – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére gázmentesítő berendezés beszerzésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok bírálatáról


Z-41/2019.(VI.27.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról


Z-42/2019.(VI.27.) – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról és jutalmazásáról


Z-43/2019.(VI.27.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 414 hrsz-ú, Kossuth Lajos út 23. szám ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról


Z-44/2019.(VI.27.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4865/5 hrsz-ú, Vízmű utca 19. szám ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról


Z-45/2019.(VI.27.) – A Mezőtúr, belterület 2010/2 hrsz-ú út Magyar Állam részére történő átadásáról


Z-46/2019.(VI.27.) – Rácz Anna lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-47/2019.(VI.27.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról


Z-48//2019.(VI.27.) – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében képzés tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló, nemzeti közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők sorrendjének megállapításáról


Z-49/2019.(VI.27.) – A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú „Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése”című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


Z-50/2019.(VII.17.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. július 17-ei soron kívüli zárt napirendjének jóváhagyásáról


Z-51/2019.(VII.17.) – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című, valamint a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001 azonosítószámú „Cselekvő közösségek támogatása a “Kunhalmok” menti településeken” című projekt keretében megvalósítani tervezett rendezvényszervezés tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


Z-52/2019.(VII.24.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. július 24-ei soron kívüli zárt napirendjének jóváhagyásáról


Z-53/2019.(VII.24.) – „Mezőtúr belterületi útstabilizáció II.-III. ütem” című nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására


Z-54/2019.(VII.24.) – „Mezőtúr belterületi útépítés” című nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására


Z-55/2019.(VII.24.) – A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosító számú „Ipari park fejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


Z-56/2019.(VII.24.) – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében képzés tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló, nemzeti közbeszerzési eljárásban az ajánlatok érvényességének megállapítására


Z-57/2019.(VII.31.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. július 31-ei soron kívüli zárt napirendjének jóváhagyásáról


Z-58/2019.(VII.31.) – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezetői) tisztségének betöltésére érkezett pályázatok bírálatáról


59/2019.(VIII.12.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 12-ei soron kívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról


60/2019.(VIII.12.) – „Mezőtúr belterületi útstabilizáció II.-III. ütem” című nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról szóló Z-53/2019. (VII.24.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról


61/2019.(VIII.12.) – „Mezőtúr belterületi útépítés” című nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról szóló Z-54/2019. (VII.24.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról


62/2019.(VIII.26.) – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt keretében képzés tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására


Z-63/2019.(VIII.29.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 29-ei soros zárt ülés napirendjének jóváhagyásáról


Z-64/2019.(VIII.29.) – A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosító számú „Ipari park fejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról szóló Z-55/2019.(VII.24.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról


Z-65/2019.(VIII.29.) – A „Mezőtúr belterületi utak útstabilizációja I. ütem” szerződés módosításáról szóló döntés meghozataláról


Z-66/2019.(VIII.29.) – A „Mezőtúr belterületi útstabilizáció II-III. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozataláról


Z-67/2019.(VIII.29.) – A „Mezőtúr belterületi útépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozataláról


Z-68/2019.(IX.12.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-ei soron kívüli zárt ülés napirendjének jóváhagyásáról


Z-69/2019.(IX.12.) – A Mezőtúr külterületi 01707/32 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződéséről


Z-70/2019.(IX.12.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 11 ha területének adásvételi szerződéséről


Z-71/2019.(IX.12.) – „Mezőtúr belterületi útépítés V. ütem” című nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


Z-72/2019.(IX.26.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-ai soros zárt ülés napirendjének jóváhagyásáról


Z-73/2019.(IX.26.) – Gonda Beáta lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-74/2019.(IX.26.) – A Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 8. szám alatti ingatlan bérlője bérleti szerződésének cserelakás felajánlásával történő felmondásáról


Z-75/2019.(IX.26.) – A „Mezőtúr belterületi útépítés V. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozataláról


Z-76/2019.(IX.26.) – A helyi kitüntetések adományozása az október 23-i ünnepi ülésen


Z-77/2019.(X.3.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. október 3-ai soron kívüli zárt ülés napirendjének jóváhagyásáról


Z-78/2019.(X.3.) – TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosítószámú „Ipari Park Fejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


Z-79/2019.(XI.28.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. november 28-ai rendes zárt ülés napirendjének jóváhagyásáról


Z-80/2019.(XI.28.) – A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti köz-beszerzési eljárás előkészítéséről szóló Z-33/2019. (V.23.) képviselő-testületi határozat módosítására


Z-81/2019.(XI.28.) – A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú „Kelet-nyugati kerékpárút megépítése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására


Z-82/2019.(XI.28.) – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához beérkezett pályázatok elbírálásáról


Z-83/2019.(XI.28.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 032 hrsz-ú, Miklósi út 7. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására


Z-84/2019.(XI.28.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 2200/3 hrsz-ú, Laktanya utca 3/c. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására


Z-85/2019.(XI.28.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/33 hrsz-ú ingatlan értékesítésére


Z-86/2019.(XI.28.) – Simon Sándor kártérítési igényének ismételt megtárgyalására


Z-87/2019.(XI.28.) – Hegedűs Jánosné lakáscsere kérelméről szóló döntés meghozatalára


Z-88/2019.(XI.28.) – Patkós Jánosné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására


Z-89/2019.(XI.28.) – Dalkóné Oláh Mária lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására


Z-90/2019.(XI.28.) – Szűcs Józsefné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására


Z-91/2019.(XII.12.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. december 12-ei rendkívüli zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról
Nyílt Határozatok

1/2018.(I.25.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. január 25-ai ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról

2/2018.(I.25.) – A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról


3/2018.(I.25.) – A Kun Zsigmond gyűjtemény ajándékozási szerződéséről


4/2018.(I.25.) – Mezőtúr Város Polgármesterének 2018. évi cafeteria-juttatásáról


5/2018.(I.25.) – Mezőtúr Város Alpolgármesterének 2018. évi cafeteria-juttatásáról

6/2018.(I.25.) – Bevándorlás szervező irodák létesítésének elutasításáról


7/2018.(I.25.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


8/2018.(II.14.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. február 14-ei soron kívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról

9/2018.(II.14.) – A Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására


10/2018.(II.14.) – A Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

11/2018.(II.22.)Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. február 22-ei ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról

12/2018.(II.22.) – A komp- és révátkelőhely üzembentartói szerződéséről

13/2018.(II.22.) – Mezőtúr Város 2018. évi rendezvényeiről


14/2018.(II.22.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2018. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról szóló tájékoztató elfogadásáról


15/2018.(II.22.)Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4331 hrsz-ú, Pétery Károly utca 4-6. szám alatti ingatlan értékesítéséről

16/2018.(II.22.) – Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című pályázat megvalósításáról


17/2018.(II.22.) – Az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című pályázat megvalósításáról

18/2018.(II.22.) – A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001 azonosítószámú „Cselekvő közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken” című pályázat megvalósításáról

19/2018.(II.22.) – A helyi választópolgárok közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartásáról

20/2018.(II.22.) – A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

21/2018.(II.22.) – Mezőtúr VI. számú háziorvosi álláshelyének betöltésére pályázat kiírása tárgyában

22/2018.(II.22.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

23/2018.(II.22.)Mezőtúr Város Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezésének jóvá-hagyásáról

24/2018.(II.22.) – A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosító számú „Ipari Park Fejlesztése Mezőtúron” címmel benyújtott pályázat megvalósításáról

25/2018.(III.14.)Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. március 14-ei ülése nyílt napi-rendjének jóváhagyásáról

26/2018.(III.14.) – A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről

27/2018.(III.14.) – A Rákóczi út 9. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról

28/2018.(III.14.) – A GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú, „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

29/2018.(III.14.) – A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról

30/2018.(III.14.) A Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott defibrillátor eszközbe-szerzési pályázat benyújtásáról

31/2018.(III.14.) – A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program megvalósításáról

32/2018.(III.29.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. március 29-ei ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


33/2018.(III.29.) – Az „East Fest Mezőtúr” könnyűzenei-kulturális fesztivál eddigi tapasztalatairól


34/2018.(III.29.) – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, valamint éves szakmai munkatervéről


35/2018.(III.29.) – A Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására


36/2018.(III.29.) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról


37/2018.(III.29.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


38/2018.(III.29.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 1844/4 és 1844/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről


39/2018.(III.29.) – A „2018. évi Népi Építészeti Program” keretében tervezett pályázat benyújtásáról


40/2018.(IV.26.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


41/2018.(IV.26.) – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatáról


42/2018.(IV.26.) – A Hermann Mezőtúr Kft. kérelméről


43/2018.(IV.26.) – A Vodafone Magyarország Zrt. kérelméről


44/2018.(IV.26.) – A Mezőtúr, belterületi 102/1 hrsz-ú, Szabadság tér 13. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe vételéről


45/2018.(IV.26.) – A 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat benyújtásáról


46/2018.(IV.26.) -„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálás” című, FM-LSZF/2018-01 azonosító számú pályázat benyújtásáról


47/2018.(IV.26.) – „A vidéki térségek kis méretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” elnevezésű VP6-7.2.1.4-17 számú pályázat benyújtásáról


48/2018.(IV.26.) – A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási pályázat keretében – strandkézilabda pálya kialakításával kapcsolatos pályázat megvalósításáról


49/2018.(IV.26.) – A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat elkészítéséről


50/2018.(IV.26.) – A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról


51/2018.(IV.26.) – A Városnapi rendezvényekről


52/2018.(IV.26.) – Mezőtúr VI. számú háziorvosi álláshelyének betöltésére pályázat kiírása tárgyában


53/2018.(IV.26.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2017. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról


54/2018.(IV.26.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2017. évi éves beszámolójáról, és 2018. évi üzleti tervéről


55/2018.(IV.26.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról


56/2018.(IV.26.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetői feladatának ellátásáról


57/2018.(IV.26.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


58/2018.(V.24.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. május 24-ei ülése nyílt napirendjének jóváhagyásáról


59/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói tisztségének betöltésére irányuló pályázat kiírásáról


60/2018.(V.24.) – Az ITALIAGRO Kft. 2017. évi éves beszámolójáról


61/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2017. évi éves beszámolójáról, és 2018. évi üzleti tervéről


62/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójáról, és 2018. évi üzleti tervéről


63/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatának ellátásáról


64/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról és munkabéréről


65/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról


66/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységének pénzügyi kompenzálásáról


67/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2018. évi üzleti tervéről


68/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról és munkabéréről

69/2018.(V.24.) – A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról és munkabéréről


70/2018.(V.31.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. május 31-ei soros nyílt és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról


71/2018.(V.31.) – Beszámoló Mezőtúr Város közrend, közbiztonsági helyzetéről


72/2018.(V.31.) – Tájékoztató a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről


73/2018.(V.31.) – Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről


74/2018.(V.31.) – A bölcsődei ellátás feladatának átadására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról


75/2018.(V.31.) – Mezőtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról


76/2018.(V.31.) – A Mezőtúri Horgász Egyesület részére nyújtandó támogatásról


77/2018.(V.31.) – Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2017. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól


78/2018.(V.31.) – A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásáról


79/2018.(V.31.) – A településrendezési eszközök módosítása kapcsán a véleményezési szakasz lezárásáról


80/2018.(V.31.) – Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság eddigi működéséről


81/2018.(V.31.) – Tájékoztató a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról


82/2018.(V.31.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


83/2018.(V.31.) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegezésről


84/2018.(VI.21.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. június 21-ei soros nyílt és zárt ülése napirendjének jóváhagyásáról


85/2018.(VI.21.) – A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatala vezetőjének tájékoztatójáról


86/2018.(VI.21.) – A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi üzemeltetési tevékenységéről


87/2018.(VI.21.) – A Mezőtúri Horgász Egyesület részére nyújtandó támogatásról

88/2018.(VI.21.) – A Mezőtúr, Zrínyi utca 3. szám alatti bölcsőde ingatlan használati szerződésének módosításáról

89/2018.(VI.21.) – A piactér és vásárcsarnok üzemeltetéséről


90/2018.(VI.21.) – Az INVICTUS Úszó és Vízilabda SC Kft. kérelméről


91/2018.(VI.21.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/35 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


92/2018.(VI.21.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/41 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


93/2018.(VI.21.) – Mezőtúr Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról


94/2018. (VI.21.) – Naperőműpark létesítésére vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos törvényességi észrevételéről


95/2018.(VI.21.) – Tájékoztató Mezőtúr város nyári rendezvényeiről


96/2018.(VI.21.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


97/2018.(VI.28.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. június 28-ai soron kívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról


98/2018.(VI.28.) – A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 azonosítószámú „Mezőtúri Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


99/2018.(VII.19.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. július 19-ei soron kívüli ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


100/2018.(VII.19.) – A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 azonosítószámú „Mezőtúri Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


101/2018.(VII.19.) – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2017.(I.26.) képviselő-testületi határozat módosításáról


102/2018.(VII.19.) – A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról


103/2018.(VIII.09.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. augusztus 09-ei soron kívüli ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


104/2018.(VIII.09.) – Mezőtúr Város fejlesztési célú hitelfelvételéről


105/2018.(VIII.09.) – A Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról


106/2018.(VIII.09.) – A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 azonosítószámú „Mezőtúri Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás pénzügyi fedezetéről


107/2018.(VIII.09.) – A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 azonosítószámú „Mezőtúri Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és megismételt eljárás indításáról


108/2018.(VIII.09.) – A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú „Komplex épületenergetikai fejlesztés Mezőtúron” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


109/2018.(VIII.09.) – A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00010 azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztés Mezőtúr Városházán” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


110/2018.(VIII.09.) – A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című pályázat keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor utcai parkolók építési beruházása tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


111/2018.(VIII.09.) – „A vidéki térségek kis méretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” elnevezésű VP6-7.2.1.4-17 számú pályázat benyújtásáról szóló 47/2018.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról


112/2018.(VIII.30.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-ai ülése nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


113/2018.(VIII.30.) – Mezőtúr VI. számú háziorvosi alapellátás álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról


114/2018.(VIII.30.) – A XIII. utca 12. szám alatti iskola homlokzatán emléktábla elhelyezéséről


115/2018.(VIII.30.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről


116/2018.(VIII.30.) – A Dózsa György út 17. és Földvári út 8. szám alatti ingatlanok melegítő konyháinak átvételéről


117/2018.(VIII.30.) – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2017.(I.26) határozat módosításáról


118/2018.(VIII.30.) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról


119/2018.(VIII.30.) – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. Szervezeti Működési Szabályzatáról


120/2018.(VIII.30.) – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. Javadalmazási szabályzatáról


121/2018.(VIII.30.) – A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 azonosítószámú „Mezőtúri Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, megismételt nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


122/2018.(VIII.30.) – A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00010 azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztés Mezőtúr Városházán” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


123/2018.(VIII.30.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


124/2018.(VIII.30.) – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére pénzbeli támogatás nyújtásáról


125/2018.(VIII.30.) – A Mezőtúri Atlétikai Football Club Spartacus Sportegyesület által benyújtott felújítási program tao előminősítéses pályázathoz szükséges önerő biztosításáról


126/2018.(IX.06.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. szeptember 06-ai soron kívüli ülése nyílt napirendjének jóváhagyásáról


127/2018.(IX.06.) – Mezőtúr Város Önkormányzatának fejlesztési célú hitelfelvétele kapcsán beérkezett indikatív ajánlatok elbírálására


128/2018.(IX.06.) – Pályázati felhívás elfogadásáról az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú, „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében”című projekt keretében nyújtandó ösztöndíj programra


129/2018. (IX.06.) – Pályázati felhívás elfogadásáról az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú, “Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című projekt keretében nyújtandó ösztöndíj programra


130/2018.(IX.20.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. szeptember 20-ai soron kívüli ülése nyílt napirendjének jóváhagyásáról


131/2018.(IX.20.) – A „vidéki térségek kis méretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére”című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás keretében tervezett pályázat megvalósításáról szóló Támogatói Okirat módosítási kérelméről


132/2018.(IX.27.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülése soros nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


133/2018.(IX.27.) – A képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról szóló 258/2014.(X.20.) képviselő-testületi határozat módosításáról


134/2018.(IX.27.) – A Tisza Cipő Zrt. kérelméről


135/2018.(IX.27.) – Mezőtúr Város Képviselő-testületének 153/2002.(VIII.06.) határozatával elfogadott Mezőtúr Város hatályos településszerkezeti tervének módosításáról


136/2018.(IX.27.) – Rendkívüli támogatás 2018. évi igénylésének benyújtásáról


137/2018.(IX.27.) – Mezőtúr Város fejlesztési célú hitelfelvételéről


138/2018.(IX.27.) – A 01091 hrsz-ú fásított terület (a) al részletén található fák értékesítéséről


139/2018.(IX.27.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 11 ha területének hasznosításáról


140/2018.(IX.27.) – A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének és Alapító Okiratának módosításáról


141/2018.(IX.27.) – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetője munkabérének módosításáról


142/2018.(IX.27.) – „A vidéki térségek kis méretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” elnevezésű VP6-7.2.1.4-17 számú benyújtott pályázat visszavonásáról


143/2018.(IX.27.) – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról


144/2018.(IX.27.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


145/2018.(X.08.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. október 08-ai soron kívüli nyilvános ülése napirendjének jóváhagyásáról


146/2018.(X.08.) – A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00006 azonosítószámú „Komplex épületenergetikai fejlesztések Mezőtúron” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


147/2018.(X.08.) – A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú „Magas színvonalú szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférhetőség biztosítása Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


148/2018.(XI.08.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. november 08-ai ülése soros nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


149/2018.(XI.08) – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatának ellátásáról.


150/2018.(XI.08) – Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 30/2006.(XII.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.


152/2018.(XI.08) – A mezőtúri ipari park területének kiemelt fontosságú területté nyilvánításáról


153/2018.(XI.08) – A településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról


154/2018.(XI.08) – Javaslat a településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatására


155/2018.(XI.08) – Az önkormányzati tulajdonban lévő Mezőtúr, külterületi 01707/41 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


156/2018.(XI.08) – A 032 hrsz-ú, Mezőtúr, Miklósi út 7. szám alatti ingatlan hasznosításáról


157/2018.(XI.08) – Az Ászok Judo Club SE által bérelt judoterem felújítására vonatkozó támogatáshoz szükséges nyilatkozatról


158/2018.(XI.08) – A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2017.(I.26) határozat módosításáról


159/2018.(XI.08) – Mezőtúr Város 2018. évi nyári rendezvényeinek értékeléséről


160/2018.(XI.08) – Tájékoztatás Mezőtúr Város 2019. évi tervezett rendezvényeiről


161/2018.(XI.08) – A “Hass, alkoss, gyarapíts” című helyi ösztöndíj program benyújtási határidejének meghosszabbításáról


162/2018.(XI.08) – A “Nőjj itthon nagyra” című helyi ösztöndíj program benyújtási határidejének meghosszabbításáról


163/2018.(XI.08) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


164/2018.(XI.15.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. november 15-ei ülése soros nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


165/2018.(XI.15.) – Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról


166/2018.(XI.15.) – A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00022 azonosítószámú „Belterületi vízrendezési projekt megvalósítása Mezőtúron – Borsó és Cs. Wágner utcákban, valamint a Vásárhelyi Pál utcában” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról


167/2018.(XI.29.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. november 29-ei ülése soros nyílt és zárt napirendjének jóváhagyásáról


168/2018.(XI.29.) – A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötött víziközmű-üzemeltetési szerződés módosításáról


169/2018.(XI.29.) – Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről


170/2018.(XI.29.) – Folyószámlahitel igénybevételéről


171/2018.(XI.29.) – A 2018. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről

172/2018.(XI.29.) – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjairól

173/2018.(XI.29.) – A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. Könyvvizsgálójának megbízásáról


174/2018.(XI.29.) – A TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú, „A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról


175/2018.(XI.29.) – Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munka-tervéről


176/2018.(XI.29.) – A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


177/2018.(XI.29.) – A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program megvalósításának helyszínéről


178/2018.(XI.29.) – A Dózsa György út 17. szám alatt lévő ingatlan felújítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásról


179/2018.(XII.13.) – Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. december 13-ai ülése soron kívüli nyílt napirendjének jóváhagyásáról


180/2018.(XII.13.) – Mezőtúr Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadásáról


181/2018.(XII.13.) – A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú „Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése” című projekt részét képező Arculati Kézikönyvről


182/2018.(XII.13.) – A helyi autóbusz-közlekedésrőlZárt Határozatok


Z-1/2018.(I.25.) – Asztalos Lajosné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Z-2/2018.(I.25.) – Illés Józsefné vételi szándékáról


Z-3/2018.(II.22.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. és a MUMGÉP Magyar Út- és Mezőgépgyár Kft. között létrejött adásvételi szerződés jóváhagyásáról


Z-4/2018.(II.22.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről


Z-5/2018.(II.22.) – A Dózsa György út 42-44. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról


Z-6/2018.(III.29.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, Pétery Károly utca 4-6. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról


Z-7/2018.(III.29.) – A Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám alatti Városháza épület 1. számú üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés módosításáról és meghosszabbításáról


Z-8/2018.(III.29.) – Nagy Erzsébet lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Z-9/2018.(III.29.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. és a ZO-HA Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között létrejött adásvételi szerződés jóváhagyásáról


Z-10/2018.(III.29.) – A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről


Z-11/2018.(IV.26.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 1844/4 és 1844/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok elbírálásáról


Z-12/2018.(IV.26.) – A Mezőtúri Ipari Park Kft. tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/35 hrsz-ú ingatlan kiajánlásáról


Z-13/2018.(IV.26.) – A pedagógusnapi kitüntetések adományozásáról


Z-14/2018.(V.31.) – A “Botyánszky János” kitüntető díj adományozásáról


Z-15/2018.(V.31.) – Belán Jánosné lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-16/2018.(VI.21.) – Mezőtúr VI. számú háziorvosi álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás meghosszabbításáról


Z-17/2018.(VI.21.) – A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. megalakításáról


Z-18/2018.(VI.21.) – Grósz Ferenc lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-19/2018.(VI.21.) – Nádházi Györgyi lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-20/2018.(VII.19.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01707/41 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról


Z-21/2018.(VII.19.) – Karsai Zsolt Ferenc fellebbezéséről


Z-22/2018.(VIII.09.) – A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói tisztségének be-töltésére irányuló pályázati kiírására beérkezett pályázatok bírálatáról


Z-23/2018.(VIII.30.) – Illés Józsefné vételi szándékáról


Z-24/2018.(IX.27.) – Díszoklevél adományozása címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok, ház gyermekorvosok és fogorvosok részére


Z-25/2018.(IX.27.) – A helyi kitüntetések adományozása az október 23-ai ünnepi ülésen


Z-26/2018.(XI.8.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 11 hektár területének hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról.


Z-27/2018.(XI.08.) – Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú ingatlan déli részén elhelyezkedő 11 hektár területének hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról


Z-28/2018.(XI.08.) – Polgárné Hegyi Mariann lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról


Z-29/2018.(XI.08.) – Farkas Julianna vételi szándékáról


Z-30/2018.(XI.08.) – A közterület foglalással kapcsolatos perben hozott bírósági ítéletről tájékoztatás


Z-31/2018.(XI.29.) – A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához beérkezett pályázatok elbírálásáról