Kapcsolat

Polgármester
Minden hó első szerdáján: 13.00 – 16.00  – előzetes egyeztetés: 551-902


 Jegyző
Minden hó második szerdáján: 13.00  – 16.00 – előzetes egyeztetés: 551-910


Városüzemeltetési ügyekben kérdés vagy panasz esetén jelezze a pmh@mezotur.hu email címen.


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 38/2023.(III. 30.) számú határozatával módosította a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A módosítás értelmében 2023. április 17. napjától (hétfő) a Hivatal munkarendje és ügyfélfogadása az alábbiak szerint változik:

Munkaidő:

Hétfő: 07.30 – 16.15

Kedd: 07.30 – 16.15

Szerda: 07.30 – 16.15

Csütörtök: 07.30 – 16.15

Péntek: 07.30 – 12.30

Ügyfélfogadás:

HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
  Délelőtti ügyfélfogadás8,00-12,00nincs ügyfélfogadás8,00-12,00nincs ügyfélfogadás8,00-12,00
Ebédszünet12,00-12,3012,00-12,3012,00-12,3012,00-12,30
Délutáni ügyfélfogadás13,00-16,00nincs ügyfélfogadás13,00-16,00nincs ügyfélfogadás

Mezőtúr, 2023. április 12.

dr. Enyedi Mihály
jegyző


Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Telefonszámok

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
SZŰCS DÁNIEL polgármester551-900pm@mezotur.huI.e. 7.
PATKÓS ÉVA alpolgármester551-900alpm@mezotur.huI.e. 7.
dr. ENYEDI MIHÁLY jegyző551-910jegyzo@mezotur.huI.e. 1.
dr. BALLA VILMOS aljegyző551-905aljegyzo@mezotur.huI.e. 6.

POLGÁRMESTERI KABINET

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
Tóth Ádám polgármester személyi titkár551-923toth.adam@mezotur.huI.e. 1/a.
POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG
Burjánné Erős Anita önkormányzati titkársági referens551-902pmh@mezotur.hu

banita@mezotur.hu
I.e. 7.
Nádházi Ágnes titkársági adminisztrátor551-902nadhazi.agnes@mezotur.huI.e. 7.
Veres Anikó adminisztrátor, rendezvényszervező
ügyintéző
551-913averes@mezotur.huI.e.3.
Jenei József sajtóreferens551-913I.e.3.

ÖNKORMÁNYZATI, JOGI ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
dr. Komáromy Csaba osztályvezető551-905komaromy.csaba@mezotur.huI.e. 5.
Önkormányzati, Jogi és Szervezési csoport
JEGYZŐI TITKÁRSÁG
Magda Anett szervezési ügyintéző
551-910manett@mezotur.huI.e. 1.
Ábrahámné Bujdosó Erzsébet személyügyi ügyintéző551-903ebujdoso@mezotur.huI.e.2.
Horváth Anita személyügyi ügyintéző551-903horvath.anita@mezotur.huI.e.2.
ALJEGYZŐI TITKÁRSÁG
Pappné Hodos Ágnes szervezési ügyintéző
551-905pappne.hodos.agnes@mezotur.huI.e. 5-6
Gulácsi Gábor informatikus551-911informatika@mezotur.humfsz.1.
Jogász:
dr. Csáki Zoltán birtokvédelmi ügyintéző
551-925csaki.zoltan@mezotur.humfsz 3/b.
dr. Fejes Erika jogi és kistérségi ügyintéző551-922tarsulas@bktt.huI.e.14.
Iktató:
Baloghné Bagdán Marianna közszolgálati ügykezelő
551-936mbaloghne@mezotur.humfsz. 20.
Ládáné Borbély Anikó közszolgálati ügykezelő551-936aladane@mezotur.humfsz. 20.
Bíróné Lakatos Eszter közszolgálati ügykezelő551-936ebirone@mezotur.humfsz. 20.
Fejlesztési és Turisztikai Csoport
Vasas István csoportvezető551-900vasas.istvan@mezotur.huI.e. 21/a
Mári István beruházási és műszaki ügyintéző551-927mari.istvan@mezotur.huI.e. 11.
Lévai Lilla pályázat és projekt ügyintéző551-927lilla.levai@mezotur.huI.e. 11.
Ónodi-Fejes Judit pályázat és projekt ügyintéző551-927onodi.fejes.judit@mezotur.huI.e. 11.
Bordács Amanda beruházási ügyintéző551-933abordacs@mezotur.huI.e. 20.
Ábrahámné Török Rózsa pályázat és projekt ügyintéző551-933rozsa.torok@mezotur.huI.e. 20.
Gálik Tamás pályázat és projekt ügyintéző551-937galik.tamas@mezotur.huI.e. 20.

KÖZVETLEN JEGYZŐI IRÁNYÍTÁS

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
Békefi-Mucsi Lídia vállalkozói, gazdaság- és
városfejlesztési ügyintéző
551-921vagyongazdalkodo@mezotur.huI.e. 4.
Tarné Gonda Róza belső ellenőr

Balogh Ibolya adminisztrátor

Tar Anita adminisztrátor
551-906revizor@mezotur.huI.e.12.-13.

KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI OSZTÁLY

Telefonszám:E-mail:Ajtószám:
Bíró László osztályvezető551-900kozterulet@mezotur.hu

biro.laszlo@mezotur.hu
mfsz.3/b.
Tóth András Gábor közterület-felügyelő551-916toth.andras@mezotur.humfsz.3/b.
Rácz Antal roma referens551-916racz.antal@mezotur.humfsz.3/b.
Bordács Margit adminisztrátor551-916bordacs.margit@mezotur.humfsz.3/b.

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Szabó Péter osztályvezető551-917szabo.peter@mezotur.huI. e. 16.
Petneházi Tamás osztályvezető helyettes551-924tpetnehazi@mezotur.huI. e. 23.
Gombás Sándor János városüzemeltetési ügyintéző551-907s.gombas@mezotur.huI. e. 21.
Kocsis József vízgazdálkodási ügyintéző551-908kocsis.jozsef@mezotur.huI. e. 22.
Gál Eszter adminisztrátor551-908gal.eszter@mezotur.huI. e. 22.
Deákné Bozsó Tünde városüzemeltetési ügyintéző551-924tdeakne@mezotur.huI. e. 23.

GAZDÁLKODÁSI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY

Telefon:E-mail:Ajtószám:
Boross Boglárka Erzsébet osztályvezető551-940bboross@mezotur.huI.e. 15.
Biró Erika osztályvezető helyettes551-928biro.erika@mezotur.huI.e. 18/A.
Pénzügyi és számviteli csoport
Telefon:E-mail:Ajtószám:
Herbály Anikó pénztáros551-912herbaly.aniko@mezotur.huI.e. 19.
Ördögné Gulyás Gréta pénzügyi ügyintéző551-932ordogne.gulyas.greta@mezotur.huI.e. 18.
Orbán Lili pénzügyi ügyintéző551-932orban.lili@mezotur.huI.e. 18.
Matló Károlyné számviteli ügyintéző551-919kmatlone@mezotur.huI.e. 17.
Péterfyné Hegyi Éva számviteli ügyintéző551-919epeterfyne@mezotur.huI.e. 17.
Csala Gabriella pénzügyi ügyintéző551-919tothne@mezotur.huI.e. 17.
Nánási Magdolna pénzügyi-számviteli ügyintéző551-919nanasi.magdolna@mezotur.huI.e. 17.
Adóügyi csoport
Telefon:E-mail:Ajtószám:
Ráczné Major Petra adóügyi csoportvezető551-938pmajor@mezotur.humfsz. 5-6.
Bámerné Dávid Renáta adóügyi ügyintéző551-939bamerne.david.renata@mezotur.humfsz. 5-6.
Szűcsné Pljesovszki Etelka adóügyi ügyintéző551-938jdavid@mezotur.humfsz. 5-6.
Szerencsés Beáta adóügyi ügyintéző551-939szerencses.bea@mezotur.humfsz. 5-6.

HATÓSÁGI OSZTÁLY

Telefon:E-mail:Ajtószám:
Biriszló Beáta osztályvezető551-929bbiriszlo@mezotur.humfsz. 7.
Kaszanyi Judit osztályvezető-helyettes551-901jkaszanyi@mezotur.humfsz. 4.
Szociális Hatósági csoport
Telefon:E-mail:Ajtószám:
Szendi Ilona csoportvezető551-909szendi.ilona@mezotur.humfsz 2/a.
Nagy István hatósági és szociális ügyintéző551-904nagy.istvan@mezotur.hu mfsz 2/a.
Putnoki Ágnes szociális ügyintéző551-930putnoki.agnes@mezotur.humfsz. 3.
Tóthné Törjék Edina szociális ügyintéző551-926etorjek@mezotur.humfsz. 3.
Csatóné Ecseki Erzsébet adminisztrátor551-930csatone.ecseki.erzsebet@mezotur.humfsz. 3.
Általános Igazgatási csoport
Telefon:E-mail:Ajtószám:
Tar János hatósági ügyintéző551-920tar.janos@mezotur.humfsz. 7.
Ördög István hatósági ügyintéző551-918ordog.istvan@mezotur.humfsz. 2.
Bagdán Edina hatósági ügyintéző551-931ebagdan@mezotur.humfsz. 4.
Szilágyiné Enyedi Ibolya anyakönyvvezető551-935iszilagyine@mezotur.huanyakönyv
Katona Krisztián Attila anyakönyvvezető551-935kkatona@mezotur.huanyakönyv
Olajos Sándor mezőgazdasági ügyintéző551-914mezogazdasag@mezotur.huI.e.19/a.
Sárkány Ágnes adminisztrátor551-909sarkany.agnes@mezotur.humfsz.2/a.
Gondnoki csoport
Telefon:E-mail:Ajtószám:
Csipes Zsuzsanna csoportvezető, gondnok551-934csipes.zsuzsanna@mezotur.humfsz. 2.
Iszály Zsolt gépkocsivezető/házmester551-900
Lévai Balázs Attila házmester, hangtechnika felelős551-900
Főporta – Francsics Szilvia, Ötvös Martin551-900
Déli porta – Csuth Tolnai Renáta, Nagy Mónika551-915

MEZŐTÚRI INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÉS INGATLANKEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Telefon:E-mail:Cím:
Tóth Gábor ügyvezető350-037intezmenyellato@mturiellato.huKávási Sándor
utca 25.

MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Telefon:E-mail:Cím:
Pete Lajos ügyvezető350-075ig@mkskft.huSzabadság tér 17.

MEZŐTÚRI IPARI PARK KFT.

Telefon:E-mail:Cím:
dr. Komáromy Csaba ügyvezető

Zvolenszki Attila
56/550-669

56/354-687
mipmtur@t-online.huSzolnoki út 5-7.

KÉTPÓ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Telefon:E-mail:
Finta Adrienn kirendeltség-vezető333-294ketpo@ketpo.hu

MESTERSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Telefon:E-mail:
Finta Adrienn kirendeltség-vezető313-001mesterp@mail.externet.hu

MEZŐHÉK ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Telefon:E-mail:
Finta Adrienn kirendeltség-vezető314-001ph@mezohek.hu

Mezőtúr Város honlapja: www.mezotur.hu

Érvényes: 2024. március 01-től