Testületi ülés 2022. Február 24.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. február 24-én (csütörtökön) 1330 órakor

 rendes nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend nyilvános ülés keretében:

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  • 12 . A Mezőtúr, külterület Nagykúria 0177/2 és 0177/3 hrsz.-ú területének kiemelt fontosságú területté nyilvánításáról, valamint a településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  • 14 . Tájékoztató a 2022. január 11. – 2022. február 14. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  • 15 . Bejelentések

Napirend zárt ülés keretében:

  • 16 . A Dr. Jódi Pál egyéni vállalkozóval kötött támogatási szerződés módosítása

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  • 17 . A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

  • 18 . A lakásbérlők kijelöléséről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Mezőtúr, 2022. február 18.

Herczeg Zsolt

polgármester