Hirdetmény – Településrendezési terv felülvizsgálatának véleményezése

Tisztelt Lakosság!

Mezőtúr Város Képviselő-testülete a 223/2015.(XI.26.) határozatában döntött a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló, többször módosított 2/2004.(II.06.) önkormányzati rendelet és más településrendezési eszközök felülvizsgálatáról. Mezőtúr város teljes közigazgatási területét érintően folyamatban lévő felülvizsgálat egyeztetési eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 37. §-a szerinti teljes eljárásban zajlik.

A véleményezési dokumentáció Mezőtúr város honlapján érhető el (október 13-tól): mezotur.hu

A Rendelet 29/A. §-a rögzíti, hogy a kidolgozott településrendezési eszközöket a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében partnerségi egyeztetésre kell bocsátani. A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 19/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet értelmében, jelen eljárásban a partnerek körét a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98. §(2) bekezdés szerinti egyesületek helyi szervezetei alkotják.

A partnerek nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban:

  • – postai úton Mezőtúr Város Önkormányzatához címezve (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.),
  • – elektronikus úton a pm@mezotur.hu; vagy az epiteshatosag@mezotur.hu email-címen,
  • – személyesen a Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály Városüzemeltetési csoportjánál (II. emelet 23. szoba)

A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Mezőtúr Város Önkormányzata, a Települési rendezési eszközök ((Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Tervek) felülvizsgálatával kapcsolatos – előzetes tájékoztatás céljából – lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:

2022. november 02-án 16.00 óra
Közösségi Ház, Jurta-terem

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a partnerségi egyeztetésben való részvételről nyilatkozni, valamint írásban észrevételeket, javaslatokat tenni postai úton, vagy elektronikus úton, vagy személyesen a fenti elérhetőségekre legkésőbb 2022. november 13ig van lehetőség.

Tisztelettel:

Szűcs Dániel

polgármester


A változással érintett területek listája a  II. TELEPÜLÉSZERKEZETI TERV leírás dokumentációban található!

I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK KIEGÉSZÍTÉSE – Önkormányzati véleményezésre összeállított dokumentáció

Tervlapok