A tulajdonos feladata a gallyazás, de az E.ON is elvégzi a munkát

Az OPUS Titász Áramhálózati Zrt. felhívja a figyelmet a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, fák, bokrok eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az ingatlantulajdonosoknak kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték, biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékekre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelítsék meg.

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni!

A vezetékek által érintett kül- és beltéri ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg a növényzet mérete és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt- az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében- egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az OPUS Titász Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

Az OPUS TITÁSZ Áram-hálózati Zrt. régió-központ címe, elérhetősége:

Szolnok régióközpont 5000 Szolnok, Verseghy utca 3. (56) 506-131.

Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamos-energia ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.

(felhívás alapján)