Testületi Meghívók » 2021. November 25.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. november 25-én (csütörtökön) 1330 órakor

rendes nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 21/2020. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.(IV.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4 . 2021. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5 . Folyószámlahitel igénybevételére

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6 . A Dr. Patakfalvi Károly egyéni vállalkozó háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszűnése

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7 . A KÖZVIL Zrt. által kezdeményezett Közvilágítási Szerződés módosításáról és a közvilágítás fejlesztéséről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8 . Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 és az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében meghirdetett „Hass alkoss gyarapíts!”, illetve „Nőj itthon nagyra!” elnevezésű ösztöndíj felhívásra felterjesztett pályázatok elfogadásáról szóló döntés meghozatalára

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9 . A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő várostörténeti kiállítás keretében kiállítani tervezett, egyes műtárgyak díjmentes kölcsönzésére vonatkozó kölcsönzési szerződés megkötésére

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10 . A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 117.§ szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

11 . Mezőtúr Város Önkormányzata 135/2021.(IX.30.) képviselő-testületi határozatának módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12 . Mezőtúr Város 2021. évi nyári rendezvényeinek értékelése

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

13 . A Mezőtúri Rendőrkapitányság élére való kinevezés támogatásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

14 . Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

15 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

16 . Tájékoztató a 2021. október 18. – 2021. november 14. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

17 . Bejelentések

18 . 2021.11.18. 20+30 MW naperőmű alállomás Gesztor megyei beillesztéshez előterjesztés

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

19 . Előterjesztés_jóváhagyáshoz rendezésiterv módosítás (2021.11.19.)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

20 . 2021.11.18. 20+30 MW naperőmű alállomás rendezésiterv módosítás előterjesztés

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

21 . A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

Mezőtúr, 2021. november 19.

 

 

 

Herczeg Zsolt
polgármester