Önkormányzat » 2019.május 23.

Mezőtúr Város Polgármestere
MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. május 23-án (csütörtökön) 13.30 órakor

soros nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

1. Mezőtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

2. A települési támogatásról szóló 21/2017.(XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

21/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról (egységes szerkezetben)

3. A közterület használatáról szóló 13/2015.(V.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

4. Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

5. Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2018. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól Előadó: Herczeg Zsolt polgármester (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

6. A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről

Mellékletek:

Gazdálkodási és adóügyi

Hatóság

Kétpó

Mesterszállás

Mezőhék  
Mezőhék 2017

Önkormányzati és Jogi

Városüzemeltetés

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

7. Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegezésről

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásához szükséges közszolgáltatási szerződés megkötéséről

Közszolgáltatási szerződés

melléklet 1      melléklet 2

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

9. Tájékoztató a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról

Melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

10. A Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolája vonatkozásában, tagintézmény-vezetői beosztás ellátására kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázati dokumentáció véleményezésére
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

11. Az ITALIAGRO Kft. 2018. évi éves beszámolójáról

melléklet 1   melléklet 2   melléklet 3   melléklet 4
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

12. A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2018. évi éves beszámolójáról, és 2019. évi üzleti tervéről

melléklet 1   melléklet 2   melléklet 3
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

13. A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójáról és 2019. évi üzleti tervéről

mellékelt 1   melléklet 2   melléklet 3   melléklet 4
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

14. A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2018. évi éves beszámolójáról, és 2019. évi üzleti tervéről

melléklet 1   melléklet 2   melléklet 3
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

15. A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2019. évi üzleti tervéről

melléklet 1   melléklet 2   melléklet 3   melléklet 4    melléklet 5
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

16. A Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda térítési díjainak módosításáról

Melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

17. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

melléklet 1   melléklet 2   melléklet 3
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

18. Tájékoztató a 2019. április 15. – 2019. május 19. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

melléklet 1   melléklet 2
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

19. Bejelentések

A képviselő-testület zárt ülést tart:

20. A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról és munkabéréről
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

21. A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

22. A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról és munkabéréről
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

23. A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, hirdetménnyel induló nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

24. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 4865/5 hrsz-ú, Vízmű utca 19. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

25. A “Botyánszky János” kitüntető díj adományozásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester
ÚJ
A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú „Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése”című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítéséről és indításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

Mezőtúr, 2019. május 17.

Herczeg Zsolt
polgármester