Testületi ülés 2022. november 24.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. november 24-én (csütörtökön) 1330 órakor

 rendes nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend nyilvános ülés keretében:

 1. 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívásáról a képviselő-testület működése, döntéshozatali eljárása tárgyában

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 2. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XI.07.) számú rendeletének módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 1. 3. Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) rendelete módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 4. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatásról szóló 21/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 5. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Mezőtúr Szolnoki út 5-7. szám alatti ipari épületegyüttesben található helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 6. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 7. Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 8. A 2022. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző 

 1. 9. Folyószámlahitel igénybevételére

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 10. A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 1. 11. A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 12. Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 13. A komp- és révátkelőhely üzemben tartói szerződéséről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 14. Mezőtúri Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság, a Mezőtúri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság és a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság egyesüléséről (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 1. 15. A közvilágítás korszerűsítés lehetőségeiről (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 1. 16. A TURMED Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 17. Mezőtúri általános iskolák körzethatárainak véleményezése

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 18. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 19. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló 171/2022.(IX.29.) képviselő-testületi határozat módosítása

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 20. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 21. Tájékoztató a 2022. október 13. – 2022. november14. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről, eseményeiről (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 22. Bejelentések

Napirend zárt ülés keretében:

 1. 23. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 24. Lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 25. Lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

Mezőtúr, 2022. november 17.

Szűcs Dániel

polgármester