Testületi Meghívók » Testületi meghívó 2023. május 25.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. május 25-én (csütörtökön) 1330órakor

rendkívüli nyilvános ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

 1. 1. Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 2. 2. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XI.07.) számú rendeletének módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 3. 3. Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 4. 4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 5. 5. A települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2019.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 6. 6. A bölcsődei ellátásról
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 7. 7. Mezőtúr város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 8. 8. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás szervezésében működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 9. Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező szabályozási terv felülvizsgálata (” új településrendezési eszközök”) kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárása.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 10. 10. Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező szabályozási terv felülvizsgálata (” új településrendezési eszközök”) kapcsán az új beépítésre szánt területekre vonatkozó szabályoknak való megfelelőség igazolására.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 11. 11. Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet és annak mellékletét képező szabályozási terv felülvizsgálata (” új településrendezési eszközök”) kapcsán a véleményezési szakasz lezárására.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 12. 12. A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2023. évi üzleti tervéről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 13. 13. A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2023. évi üzleti tervéről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 14. 14. A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 15. 15. A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 2022. évi éves beszámolójáról, és 2023. évi üzleti tervéről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 16. 16. A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 2022. évi éves beszámolójáról, és 2023. évi üzleti tervéről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 17. 17. A Mezőtúri Ipari Park Kft. 2022. évi éves beszámolójáról, és 2023. évi üzleti tervéről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 18. 18. A Mezőtúri Ipari Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 19. 19. Az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőtúr, belterületi 4865/3 hrsz-ú, Mezőtúr, Fóti utca 168. szám alatti Idősek Napközi Otthona átadásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 20. 20. Mezőtúr Város Önkormányzatánál 2022. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 21. 21. A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 22. 22. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 23. 23. Tájékoztató a 2023. április 20. – 2023. május 17. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről, eseményeiről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 24. 24. Bejelentések

Mezőtúr, 2023. május 19.

Szűcs Dániel
polgármester