Testületi Meghívók » 2021. október 28. Testületi

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. október 28-án (csütörtökön) 1330 órakor
rendes nyilvános és zárt ülést tart,
amelyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Városháza Díszterme
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.4.) rendelete módosításához (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett, belterületi utak felújítását célzó pályázat keretén belül a Petőfi Sándor utca aszfalt burkolatának felújítására vonatkozó kivitelező kiválasztására irányuló verseny újranyitási eljárás eredményének megállapítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . A Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda térítési díjainak módosításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4 . Mezőtúri általános iskolák körzethatárainak véleményezése

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6 . Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület, – 01496/4 hrsz.-ú ingatlan déli részéből kialakított – 01496/5 hrsz.-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a partnerségi egyeztetés lezárására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7 . A Mezőtúr külterület, 0658, 0669/1, 0669/2, 0669/3, 0673/1, 0676/5, 0676/6, 0676/7, 0676/8, valamint 01283/2 hrsz.-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint a településszerkezeti terv-, szabályozási terv-, és helyi építési szabályzat- részleges módosítás kezdeményezésének elvi támogatásáról (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

8 . Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület, – 01496/4 hrsz.-ú ingatlan déli részéből időközben kialakított – 01496/5 hrsz.-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítésére vonatkozó önkormányzati vélemény alátámasztásához (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9 . Mezőtúr Város 2021. évi nyári rendezvényeinek értékelése

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

11 . Tájékoztató a 2021. szeptember 20. – 2021. október 17. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12 . Bejelentések

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

13 . Máté Sándor lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

Mezőtúr, 2021. október 22.

 

 

 

 Herczeg Zsolt

                                                                           polgármester