Testületi Meghívók » 2020. augusztus 27.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 2020. augusztus 27-én (csütörtökön) 1300 órakor

rendkívüli nyilvános és zárt ülést tart,

 amelyre ezúton meghívom.

 Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . A Mezőtúr, Pétery Károly utca 4-6. szám alatti ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséről
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) rendelete módosításáról
–     1 . melléklet
–     2 . melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . A települési támogatásról szóló rendelet megalkotásáról
–     1 . melléklet
–     2 . melléklet
–     3 . melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4 . Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5 . A Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer halgazdálkodási jogáról
–     1 . melléklet
–     2 . melléklet
–     3 . melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6 . A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7 . A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

8 . A Mezőtúri Ipari Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9 . A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

10 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtására és az átruházott hatáskörben hozott döntések elfogadására
–     1 . melléklet
–     2 . melléklet
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

11 . Tájékoztató a 2020. június 15 – augusztus 16. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről
–     1 . melléklet
–     2 . melléklet

– Tájékoztatás veszélyhelyzet alatti intézkedésekről:

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12 . A Mezőtúri Móricz Zsigmond Könyvtár Alapító okiratának módosításáról

–     1 . melléklet
–     2 . melléklet

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

13 . Nyilatkozat a 2020.július 07-én, 488-552-es igénylésazonosító számon benyújtott vis maior pályázat belvíz elleni védekezési költségek finanszírozásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

14 . Nyilatkozat a 2020.július 29-én, 492-598-as igénylésazonosító számon benyújtott vis maior pályázat belvíz elleni védekezési költségek finanszírozásáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

15 .  Bejelentések

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

16 . Misinszki Béláné fellebbezésének elbírálásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

17 . A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” című projekt keretében megvalósítani tervezett Petőfi Sándor utcai parkolók építési beruházása tárgyában megismételt, a Kbt. 115. § szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó, hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményére (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

18 . Kudlacsek József lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

19 . Lengyel Krisztina lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

20 . Lakatosné Balog Ilona kérelméről
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

21 . Tóth Zoltánné kérelméről
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

22 . Földi Veronika Éva fellebbezésének elbírálásáról
Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

 

Mezőtúr, 2020. augusztus 19.

Herczeg Zsolt
polgármester