Tájékoztató a helyi önkormányzati választás eredményéről

Országosan 48,45 százalékos részvételi aránnyal zárult az október 13-án megrendezett helyi önkormányzati választás. Mezőtúron a névjegyzékben szereplő 13698 szavazásra jogosult személyből 5790 fő adta le szavazatát a szavazóhelyiségekben, mely 42,27 % -os részvételt jelent. A választó jogával nem élt 7908 fő.

A választás eredményéről a Mezőtúr Város Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) meghozta a határozatait. A polgármester választás eredményét az 54/2019.(X14.) számú határozattal, az egyéni választókerületi képviselők választásának eredményéről az 54/2019.(X14.)- 62/2014(X.14) számú határozatok rendelkeznek. (A döntések az alábbi linken érhetők el: https://mezotur.hu/valasztas/helyi-valasztasi-bizottsag/ )

A választási eredményről szóló határozat ellen három napon belül lehetett fellebbezést benyújtani.

A Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület (továbbiakban: TEKE) 2019. október 17-én fellebbezést nyújtott be a 6. számú szavazókör eredményét megállapító döntés ellen, ezért a választási eredmény nem emelkedett jogerőre, nem lehetett megállapítani a listás helyek számát sem.

A fellebbezést a HVB megvizsgálta. A fellebbezést benyújtó szervezet nem csatolt be bizonyítékokat állításai igazolására, így a fellebbezést – összhangban a vonatkozó jogszabály előírásaival – érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.

Annak ellenére, hogy a határozatban az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás szerepel, a HVB részletesen megvizsgálta a beadványt, a négy oldalas indokolásban részletesen kifejtette, hogy a fellebbezés miért nem alapos.  (A határozat az alábbi linken érhető el: https://mezotur.hu/wp-content/uploads/2019/10/SKM_C454e19101812220.pdf )

A HVB döntése ellen további fellebbezéssel lehetett élni, mellyel élt is a kifogást benyújtó TEKE. A fellebbezést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság bírálta el a 81/2019.(X.22). számú határozatában. A területi választási bizottság helyben hagyta a HVB döntését. (A döntés az alábbi linken található: http://www.jnszm.hu/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/81_2019_10_22_tvb_hatarozat.pdf ).

Ezt követően további jogorvoslati lehetőség lett volna a döntés ellen. A fellebbezést benyújtónak lehetősége lett volna bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani a Szegedi Ítélőtáblához, ahol a bíróságnak a többi szervhez hasonlóan három napja lett volna elbírálni a beadványt.

Ez nem történt meg, így az egyéni választókerületekről szóló HVB döntés 2019. október 25-én, pénteken 16.00 órát követően lett jogerős. Így ettől a naptól beszélhetünk jogerős eredményről a település választókerületei vonatkozásában.

Ezután kellett dönteni a települési listás eredményről.

Erről a döntést a HVB a 66/2019. (X.28.) számú határozatával hozta meg. A döntés ellen fellebbezés nem került benyújtásra, így a döntés három nappal később emelkedett jogerőre 2019. október 31-én 16.00 órakor.

A fenti időponttól lehet Mezőtúron jogerős választási eredményről beszélni, arról érdemben tájékoztatni a lakosságot.

A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választások eredménye a következő:

 

Polgármester:

Herczeg Zsolt

Érvényes szavazatok száma: 3 149 (55.84%)

 

Egyéni választókerületi képviselők:

  1. egyéni választókerület:

Kötél János

Érvényes szavazatok száma: 364 (55.15%)

 

  1. egyéni választókerület:

Kovács Mihály

Érvényes szavazatok száma: 404 (53.94%)

 

  1. egyéni választókerület:

Harmat Mihályné

Érvényes szavazatok száma: 321 (52.71%)

 

  1. 4. egyéni választókerület:

Dr. Siposné Varga Ildikó

Érvényes szavazatok száma: 416 (56.68%)

 

  1. 5. egyéni választókerület:

Patkós Lajos

Érvényes szavazatok száma: 382 (59.97%)

 

  1. sz. egyéni választókerület:

Szűcs Dániel

Érvényes szavazatok száma: 399 (58.5%)

 

  1. sz. egyéni választókerület:

Rózsa Endre Bertalan

Érvényes szavazatok száma: 441 (63.54%)

 

  1. sz. egyéni választókerület:

Kovács Attila

Érvényes szavazatok száma: 449 (58.46%)

 

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők:

Batta Attila Viktor

                                                             Kovács Péter

                                                             Patkós Éva

 

Mezőtúr, 2019. 11. 04.

Enyedi Mihály

                                                                                                                      jegyző