Lakossági Felhívás – Hulladékelszállítás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint
az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást igénybe venni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás ünnepnapokra,
munkaszüneti napokra tekintet nélkül, a megszokott módon történik! A kertgondozásból származó zöldhulladékok gyűjtése 2019. április 1. és
november 30. között gyűjtőpontok működtetésével valósul meg. Kérjük, hogy a felhalmozott zöldhulladékot a gyűjtőponton helyezzék el!

A gyűjtőpont helye: 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52. Mezőtúri Hulladékudvar.

Forrás: www.nhsz.hu