Testületi Meghívók » 2021. szeptember 30. Testületi

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. szeptember 30-án (csütörtökön) a 1330 órakor kezdődő

közmeghallgatást követően

rendes nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.4.) rendelete módosításához

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . A Kormosné Dr. Simon Zsuzsanna egyéni vállalkozó háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszűnése

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

3 . A NEVO SPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött személyes közreműködői szerződés módosítása

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

4 . Mezőtúr Város Önkormányzatának honlapjáról szóló döntés meghozatalára

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

5 . A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

6 . Mezőtúr Város 2021. évi nyári rendezvényeinek értékelése

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

7 . A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

8 . Tájékoztató a 2021. augusztus 16. – 2021. szeptember 19. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről (A tájékoztató a testületi ülésig kerül megküldésre, a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztató korábban került átadásra.)

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

9 . Bejelentések

 

10 . előterjesztés jóváhagyáshoz Módosítás II 9,5 MW naperőmű

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

11 . előterjesztés jóváhagyáshoz Módosítás 50 MW naperőmű

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

12 . Új-Településkép védelmi rendelet módosítása

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

13 . A helyi kitüntetések adományozására az október 23-ai ünnepi ülésen

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

14 . A lakásbérlők kijelöléséről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

 

Mezőtúr, 2021. szeptember 24.

 

 

 

Herczeg Zsolt
polgármester