Testületi tájékoztató

Sajtótájékoztatón ismertette Szűcs Dániel polgármester a legutóbbi két képviselő-testületi ülés fontosabb döntéseit március 9-én.

A városvezető elmondta, 2023. február 15-i rendkívüli nyilvános ülésen a Mezőtúr város 2023. évi költségvetéséről tárgyalt a képviselő-testület.

Jogszabály szerint február 15-ig kell benyújtani a költségvetést a képviselő-testület részére, amit gondos és minden részletre kiterjedő munka előz meg. A megemelkedett rezsiárak, a bérköltségek emelkedése, és bizonyos adónemek emelkedése miatt az előző évhez képest összesen több mint 600 millió Ft-tal több kiadással kellett tervezni az idei költségvetést. Szűcs Dániel hozzátette, a fűtés tekintetében a 2022. évi gázfogyasztás felével számoltak a gyakorlatban már kipróbált és eredményesen működő intézkedési terveknek megfelelően, de így is több lesz a gázszámla mintegy 90 millió Ft-tal. A villamos-energiára 235 millió Ft-tal kell idén többet költeni az önkormányzatnak, aminek a felét a közvilágítás teszi ki. A városvezetés keresi a lehetőségét Mezőtúr közvilágításának modernizálására. A LED-es korszerűsítéshez kiválasztásra került a tervező, aki április végéig elkészül a szükséges tervekkel. Ezt követően a fejlesztéshez szükséges forrás biztosítása lesz a feladat, amelyről a képviselő-testületnek kell majd döntenie.

A januári munkabéremelés 200 millió Ft plusz költséggel jár.

A 2023. évi költségvetésben az önerős beruházásokra kevés lehetőség lesz. A legfontosabb a mostani gazdasági helyzetben, hogy az önkormányzat stabilitása biztosított maradjon, az energiaválság miatt megnövekedett rezsiköltségek kifizetésre kerüljenek, a munkavállalóinkat minden esetben meg tudjuk tartani és számukra a megfelelő fizetést tudjuk biztosítani- foglalta össze ismét Szűcs Dániel.

A nehéz gazdasági helyzet ellenére pozitív hír, hogy hamarosan lezárulnak a folyamatban lévő beruházások (például a kerékpárút fejlesztés) és elindulhat az előző évben elnyert projektek megvalósítása (Harmatcsepp Óvoda felújítása, Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítése, Puskin utcai kerékpárút felújítása, belterületi úthálózat fejlesztése).

A megnövekedett gépjármű forgalom miatt több pont van a városban, ahol sokkal több parkolóhelyre lenne szükség. Az egyik ilyen közlekedési pont az Ifjúsági Lakótelep környéke. Itt javítanak a parkolási helyzeten a közeljövőben.

Szűcs Dániel elmondta, a költségvetés tárgyalása során egyes képviselők részéről– a nehéz gazdasági helyzet miatt- felmerült a civil egyesületek támogatásának csökkentésére irányuló felvetés, végül azonban elvetették az ötletet. A városvezető úgy fogalmazott, hogy ebben a nehéz helyzetben is fontos, hogy támogassuk a civil szervezeteket, akik színesítik a város életét.

Továbbá fontos, hogy a szociális támogatások, segélyek továbbra is rendelkezésre állnak a hátrányos helyzetű családoknak és egyedülállóknak 2023-ban.

Szűcs Dániel megköszönte mindenkinek a munkáját, aki a város pénzügyi tervének megtervezésében, megoldásainak megtalálásaiban részt vett és elősegítette, hogy átlátható és világos legyen. A város 2023. évi költségvetését a képviselő-testületi ülésen részt vevő tíz képviselőből nyolc fő megszavazta és elfogadta, kettő fő tartózkodott.

Jelentős beruházásokra lenne szükség, a rezsiköltségek csökkentése érdekében, ezért folyamatosan dolgoznak azon, hogy Mezőtúron és több más településen is megvalósulhasson egy mintaprojekt, melynek keretében városi intézmények átállhatnak a geotermikus energiával való fűtésre. Ennek kidolgozásában részt vesz MVM Zrt. és az Energiaügyi Minisztérium is.

A 2023. február 23-i képviselő-testületi ülés főbb döntéseit is ismertette Szűcs Dániel polgármester. A Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetője, Szűcs Lajos nyugdíjba vonult, így 2023. március 1-tõl Dr. Komáromy Csaba vette át az ügyvezetői munkakört. A városvezető kihangsúlyozta, tisztelettel köszönik Szűcs Lajosnak a sok éves eredményes munkát és jó egészséget, sok sikert kívánnak a frissen kinevezett ügyvezető részére.

A Mezőtúri Közművelődési és Sport Kft. éves programjairól szóló tájékoztatót első olvasatnak fogadta el a testület. Fontos, hogy minden városi program megrendezésre kerül, nem marad ki egyik rendezvény sem. A képviselő-testület kérte Bordács László ügyvezető urat, hogy pénzügyi adatokkal is egészítse ki a 2023. évi rendezvénytervet, aminek a határideje a március végi képviselő-testületi ülés lett.

Kakuk Móni