Képviselői beszámoló

Tisztelt Olvasó!

Képviselői munkámról igyekszem több módon is tájékoztatni a lakosokat.  Legutóbb – 2023. február 21-én a XIII. úti iskolában – képviselői beszámolón adtam számot munkámról. Tavaly év végén a TEKE által szervezett élőképes tudósításban tájékoztattam a nézőket. A 2022-es évben három utcafórumon – Belső Kilián lakótelepen, Kubikus szobornál és az Ifjúsági lakótelepen – találkoztam a lakosokkal. Fontosnak tartom, hogy személyesen győződjek meg a megoldásra váró problémákról és a területen zajló felújításokról.

A TEKE képviselőjeként is rendszeresen bekapcsolódom a városi programokba. Ezek közül kiemelném a volt főiskola előtt tartott sikeres gyermeknapi rendezvényünket. Ugyancsak itt szerveztünk tartós élelmiszer- és ruhanemű gyűjtést a Kárpátalján élő lakosság számára. Az elmúlt években a városi illetve a megyei képviselői tiszteletdíjamból a mezőtúri és a szolnoki kórház javára tettem felajánlást. 2022-ben – a nehéz gazdasági helyzet miatt – tartós élelmiszerrel támogattam a rászorulókat.

Képviselői keretemből támogatást adtam –több mint 200.000 Ft erejéig –a TEKE képviselői által finanszírozott világítótestekre, melyeket a katolikus temető kerítésére telepítettek. Képviselőként mindig is fontosnak tartottam a korszerű és biztonságos játszóterek létrehozását. A korábbi években valósult meg az Ifjúsági lakótelepen Európai Uniós forrásból a gyermekjátszótér és a felnőttek számára épített sportpark. Ezt a törekvést folytatjuk a belső Kiliánon szerényebb formában. A lakóközösség pénzügyi forrásaihoz 600.000 forinttal járulok hozzá,a fejlesztésre biztosított képviselői keretemből. Ugyancsak ennek a keretnek a terhére 173.000Ft-ot fordítok az újvárosi kis posta körüli járda javítására csatlakozva dr. Siposné Varga Ildikó képviselőtársamhoz.

Az elmúlt évek városi költségvetése szűkös volt, az önkormányzatokat is hátrányosan érintő kormányzati elvonások miatt. Mindezek ellenére idén is beszámolhatok néhány fejlesztésről, amelyek a képviselői területemet érintették. Ezek megvalósulása a polgármesteri hivatal műszaki osztályának segítségével jött létre, melyet ezúton is köszönöm.

Végre befejezéshez közeledik a Sugár úti kerékpárút építése – amely pozitívuma mellett sok bosszankodásra is okot adott az itt lakóknak. Képviselői körzetemben aszfaltozták a Földvári út és a Bajcsy-Zsilinszky útnál lévő parkolóhoz vezetőszakaszt,és 51 helyen végeztek kátyúzást összesen 4 millió 224 ezer forint ráfordítással.

Útalap-stabilizációra került sor a X. úton. Játszótéri elemek javítását végezték el a Ligeti tónál, padok felújítása történt az Ifjúsági lakótelepen.  Járdafelújításokat végeztek az I., a VIII., a XV. úton. Lakossági bejelentések után több helyen került sor fakivágásokra és gallyazásokra, hogy belátható legyen az útszakasz.

Az „Újvárosi akcióterület integrálására…” címmel beadott önkormányzati pályázatunk 100 millió forintos támogatásban részesült.A projekt célja a szegregációval veszélyeztetett területen élők integrálása, felzárkóztatása. Ebből a forrásból a pedagógusok és mentorok bevonásával sokoldalú képzések valósulnak meg. Kérem a lakosságot, hogy csatlakozzanak a programokhoz.

Képviselőként minden évben 5-8 városi illetve megyei szintű kitüntetési javaslatot adok be, melyeket képviselőtársaim tisztes arányban támogatnak.

A 2023-as év költségvetésében 10 millió forint áll rendelkezésre, hogy az Ifjúsági lakótelepen személygépkocsi parkolót alakítsunk ki. Városi szinten 3 millió forint van a forgalomlassító bukkanók felújítására. Ez is jelentősen érinti a képviselői területemet, hiszen itt 8 forgalomlassító található. Polgármester úrral együttműködve szeretnénk megvalósítani az Ifjúsági lakótelep Sugár úti kerékpárútja mellett a zúzott kő leterítésével a kulturáltabb parkolási lehetőséget.

Megyei közgyűlési képviselőként folyamatos figyelemmel kísérem a térséggel kapcsolatos beszámolókat és előterjesztéseket. Képviselem a lakosságot. A TOP források régiónkban való felhasználását mindig támogatom. Ilyen forrásból kapott támogatást városunk a strand korszerűsítésére, és a volt főiskola területén egy új, 2000 adagos konyha építésére.

Képviselőként a Mezőtúr-Szarvas közötti közúti híd megépítésére tettem javaslatot, amely bekerült a megye és az Észak-Alföldi Régió 2021-2027-re  vonatkozó tervébe 28 milliárd forintos beruházásként. Javasoltam, hogy pályázati forrásból újítsuk fel az elhagyott bányatavakat, és ezek környékén alakítsunk ki szabadidős és sport központokat.

 Tisztelettel:

Rózsa Endre önkormányzati képviselő

Elérhetőségeim: endrozsa@gmail.com Telefon: 20/4668124