Testületi tájékoztató

Mezõtúr Város Önkormány-zatának utóbbi két képviselõ-testületi ülésérõl tartott sajtótájékoztatót Szûcs Dániel polgármester szeptember 8-án.

A testület rendes nyilvános és zárt ülést tartott augusztus 25-én, melynek fõ témája az alpolgármester választás volt. Korábban, az augusztus 1-i képviselõ-testületi ülésen már megválasztható lett volna az alpolgármester személye, de a TEKE frakció kérésére ez halasztásra került, ahogyan a képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatának (SZMSZ) módosítása is. Utóbbira két változás rögzítése miatt volt szükség. Egyrészt, mert az idõközi polgármester választás eredménye miatt változott a képviselõ-testület létszáma. Mivel Herczeg Zsolt korábbi polgármestert országgyûlési képviselõvé választották, Szûcs Dánielt pedig Mezõtúr polgármesterévé, aki képviselõként és polgármesterként nem rendelkezhet két szavazattal, így a testület 12 fõ helyett 11 fõvel mûködhet tovább. Másrészt rögzítésre kellett kerülnie, hogy az alpolgármesteri feladatkör társadalmi megbízatással is elvégezhetõ. Az augusztus 25-i ülésen ezekkel a napirendi pontokkal indítottak. Szûcs Dániel elmondta, ezt megelõzõen, augusztus folyamán megbeszéléseket folytattak a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület képviselõcsoportjával, ahol tárgyaltak az alpolgármester kinevezésérõl, az SZMSZ módosításáról és a bizottságok összetételérõl is. Ekkor megegyezés, egyetértés nem született. A képviselõ-testületi ülésen a TEKE frakció nevében Kovács Attila képviselõ úr elmondta: nem támogatják az SZMSZ módosításáról szóló javaslatot és kérték, hogy legyen ismét levéve a napirendi pont. A napirendi pontot végül szavazásra bocsátották, 6-5 arányban került elfogadásra. A társadalmi megbízatású (nem fõállású) alpolgármesteri pozícióra Szûcs Dániel Patkós Évát javasolta, aki képviselõ munkája mellett a Mezõtúri Városi Intézmény – Csoda- vár Központi Óvoda intézményvezetõje. A képviselõ-testület többsége a javaslatot támogatta, így Patkós Éva augusztus 25-én alpolgármesteri esküt tett.

Szavaztak továbbá Mezõtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévõ belterületi és zártkerti földterületek további hasznosításáról. A bérlõk szerzõdése lejárt és a határidõ elõtt több esetben a bérlõk vételi szándékukat jelezték a kiskerteket illetõen. A bizottság nem zárkózott el ettõl, így javaslatuk szerint nem minden szerzõdés lett meghosszabbítva és további egyeztetés kezdõdik az értékesítésekkel kapcsolatban.

Az ülésen két fontos projektrõl is döntöttek a képviselõk. Kiemelt téma volt a kikötõfejlesztés, aminek az esetében az elõzõ sikertelensége miatt ismét kiírásra került a közbeszerzési eljárás és keresik a megfelelõ kivitelezõt. Ezután tárgyalták a Mezõtúri Ipari Park Kft. pályázatból finanszírozott ingatlanfejlesztési projektjét is, aminek lefolytatása alatt több ízben problémák voltak a kivitelezõvel. Többszöri egyeztetést követõen sem változott a kivitelezõ hozzáállása, nem tartotta be a szerzõdésben rögzített követelményeket, határidõket. A testület emiatt felmondta a kivitelezõ szerzõdését és arányosan számolnak el az összeggel az elvégzett munkát illetõen, igazságügyi szakértõ bevonásával. A munka befejezésére új közbeszerzési eljárás kerül kihirdetésre. A cél, hogy 2023 nyarán befejezõdhessen a beruházás. A Tulipán utca, illetve a Gyermek-kert (Kilián) Óvodánál lévõ bekötõ út felújítását támogatta a Belügyminisztérium, ahogy arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk. A közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kivitelezõ kiválasztásra került, így jó hír, hogy még 2022-ben megvalósulhat mind a kettõ utcának a felújítása.

A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.- vel folyamatosak a megbeszélések. Szûcs Dániel elmondta, a csõtörések esetén a mezõtúri szakemberek gyorsan és hatékonyan dolgoznak, viszont a TRV Zrt. által foglalkoztatott alvállalkozó, akinek a feladata a járda- vagy útszakasz eredeti állapotának megfelelõ helyreállítása lenne, sok esetben hónapokig nem tesz lépéseket a csõtörés bekövetkezése után. Az önkormányzat kérte, hogy szeptember végéig minden ilyen szakasz legyen helyrehozva és a jövõben a munkálatok gyorsabb elvégzése érdekében vonjon be új alvállalkozókat. 2022-ben a rendkívüli aszályos nyár következtében nyolcszorosára emelkedett a csõtörések száma, ami szintén lassította a helyreállítások ütemét. A Szolnok Aszfalt Kft. megemelte a Mezõtúron dolgozók létszámát a kerékpárút építésének idejére, az önkormányzat kérése szerint, valamint nyomatékosan kérték, hogy a balesetek elkerülése érdekében minél hamarabb kerüljön az aszfalt réteg a megkezdett szakaszokra, pl.: a Sugár úton, illetve a Rákóczi úti iskola mellett.

Augusztus 31-én egy rendkívüli képviselõ-testületi ülést is tartottak az energiaárak drasztikus emelkedése miatt. A Városi Oktatási Centrum (volt Fõiskola) hamarosan lejáró gázszerzõdése miatt közbeszerzési eljárás kiírására volt szükség. A képviselõ-testület tizenegy tagjából hat fõ jelent meg, így éppen határozatképes volt- tette hozzá Szûcs Dániel és megköszönte azoknak a képviselõknek a munkáját, akik részt vettek a rendkívüli ülésen. A megemelkedett energiaárak miatt az önkormányzat vizsgálja azokat a lehetõségeket, hogy az ésszerû határokon belül, hol lehet költségeket megtakarítani a városi intézmények, a gazdasági társaságok mûködése során. Az ügyvezetõkkel, intézményvezetõkkel folyamatosak az egyeztetések. A javaslatok átbeszélése, az „újratervezés” mindennapos feladat- a cél, hogy a város mûködése, pénzügyi helyzete stabil maradhasson.

A Puskin úti kerékpárút felújításával kapcsolatban Szûcs Dániel elmondta, a tervezõ kiválasztásra került, jelenleg a komplex tervezés van folyamatban. A kiviteli tervek elkészültével lehet kiírni a közbeszerzési eljárást, és a jövõ évben, 2023-ban megkezdõdhet a felújítás, amivel kapcsolatban még tájékoztatjuk a kedves Olvasókat.

Kakuk Móni