Tájékoztató a városunkat érintő állami, valamint önkormányzati tulajdonban lévő utak várható felújításáról

Tájékoztató a városunkat érintő állami, valamint önkormányzati tulajdonban lévő utak várható felújításáról

Május 13-án az állami tulajdonban lévő utak tervezett felújítási programjáról egyeztettem Boldog István képviselő úrral, valamint Kovács Péter úrral, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság igazgatójával.

Igazgató úr arról tájékoztatott Bennünket, hogy Mezőtúr kapcsán három állami út felújítása, illetve annak előkészületei vannak folyamatban. Jelenleg zajlik a 4631-es számú Szarvasi komp felé vezető út Pusztabánréve közelében lévő szakaszának, mintegy 3 km-es hosszban történő felújítása. Ezt követi majd a gyepmesteri telep bejárója után induló 1 kilométernyi szakasz felújítása Szarvas irányába. Ennek befejeztével a két felújított szakasz között megmaradt 1,7 km-es rész felújítására kerül sor. A szakaszokra bontás indoka az, hogy a három ütem felújítási forrása más-más programokból biztosított. Ezen út kapcsán a belterületi szakasz utolsó néhány száz méterének rossz állapotára hívtam fel még igazgató úr figyelmét és arra kértem, hogy amennyiben lehetőségük kínálkozik rá, úgy ezt a szakaszt is újítsák fel.

A következő Mezőtúrt érintő útfelújítás a 46-os számú főútról szól. A program műszaki tartalma az, hogy az M4 autóút lehajtójától az eddig felújítással nem érintett szakaszok is megújulhatnak. Így tehát a felújítással érintett területek a következők: Törökszentmiklós város belterülete, Törökszentmiklósról Mezőtúr irányába a kétpói elágazásig, továbbá Mezőtúr belterületén a sorompótól a Dugovics utcáig, valamint a Hortobágy-Berettyó híd felújított részétől a város határáig Gyomaendrőd irányába. Igazgató úrral abban is megállapodtunk, hogy a Puskin úti szakaszon a felújítási tervekbe belekerül a kerékpárút fizikai védelmének kiépítése is. A védelem kialakításával megteremtődik annak a lehetősége is, hogy az ottani kerékpárút felújítása is megtörténjen. A kivitelezés várható kezdete 2021 ősze, befejezése 2022. évre várható.

A harmadik érintett útszakasz a 4202-es számú út, amely a Túrkeve felé vezető út. Ennek a felújítása néhány éve a városunk Északi határáig megvalósult. A mostani program műszaki tartalma a felújított szakasztól (a város belterületi határa) a Kossuth térig tartó szakaszt foglalja magában 1,8 km hosszban. Erre a projektre a Közútkezelő a 2021-2027-es Uniós költségvetési forrásra fog pályázatot benyújtani. A kivitelezés pontos időpontja erre való tekintettel még nem látható.

Önkormányzatunk elkötelezett a belterületi önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása és építése terén is. 2021 nyarán egy sikeres elmúlt évi Belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően meg fog újulni a Makk József utca útburkolata. Az idei évben ugyancsak a Belügyminisztérium pályázati kiírására a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítására nyújtottuk be pályázatunkat. Jelenleg annak bírálatára várunk és sikeresség esetén 2022-ben ez az utunk is felújításra kerülhet. Mint ahogy arról már korábban tájékoztatást adtam Önkormányzatunk 2021. évi költségvetésében 100 millió forint útépítési forrást terveztünk. Ebből az összegből szeretnénk földes utcákban útalapot építeni. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás hamarosan elindulhat és a tervek szerint az építkezés az ősz folyamán történhet meg. A földes utcák megszűntetése terén továbbra is az a célunk, hogy minden évben a jelenlegi helyzeten javítani tudjunk és ehhez a saját forrásunkon kívül lehetőség szerint nagyobb volumenű pályázati forrást is be tudjunk vonni.

Az útfelújításokról a jövőben is folyamatosan tájékoztatni fogom a lakosságot.

 

Herczeg Zsolt
polgármester