Herczeg Zsolt polgármester május 7-én tájékoztatta a lakosságot az elmúlt időszak fontosabb döntéseiről. Összesen 22 polgármesteri határozat született március 30. és április 30. között.

Herczeg Zsolt polgármester május 7-én tájékoztatta a lakosságot az elmúlt időszak fontosabb döntéseiről. Összesen 22 polgármesteri határozat született március 30. és április 30. között.

 

­­– Megújulhat a Városi Oktatási Centrumban található sportcsarnok. Milyen háttere van a felújításnak?

– A Magyar Kézilabda Szövetség a tornaterem felújítási program VI. ütemének alprogramjaként újabb tornaterem/ tornacsarnok felújítási pályázatot hirdetett meg, annak érdekében, hogy a stratégiailag kiemelt helyszínek infrastrukturális korszerűsítése megvalósulhasson. A benyújtott pályázatunkban a Városi Oktatási Centrumban található sportcsarnok felújítását céloztuk meg. A műszaki tartalmát tekintve a lapos tető szigeteléséről, a nyílászárók cseréjéről, az öltözők, vizesblokkok felújításáról beszélhetünk, valamint az elektromos hálózat felújítását és a küzdőtér sportpadlójának cseréjét fogalmaztuk meg, mint elvégzendő feladat.

A benyújtott projektünk tartaléklistára került, de ez nem azt jelenti, hogy meghiúsul a felújítás, hiszen a Teleki Blanka Gimnázium esetében is így jártunk a kézilabdapálya burkolatával kapcsolatban. Bízunk abban, hogy itt is hasonló sikereket érhetünk el.

A kiírás egyik sajátossága az, hogy anyagi forrást forintosítva nem jelöltünk meg, hiszen a megjelölt műszaki tartalom alapján majd a Szövetség határozza meg azt, hogy milyen munkálatok férnek bele a programba, amennyiben a pályázatunk nyertessé válik. Ezt követően szintén a Szövetség választja ki a kivitelezőt, ő folytatja le a közbeszerzési eljárást és ő finanszírozza a projektet. Tulajdonképpen az önkormányzatunknak további feladata ezzel a felújítással kapcsolatosan nem lenne. Egyébként 300 millió forintot lehet elnyerni erre a fejlesztésre, így ha eredményes lesz a pályázatunk, akkor ez a sportcsarnokunk is szépen megújulhat.

 

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is írt ki egy pályázatot kompok-, révek fenntartásának, felújításának támogatására. Melyek a pályázat részletei?

– Erre a kiírásra önkormányzatunk minden évben sikerrel pályázik. Erről azt kell tudni, hogy egy adott évben beadott pályázat sikeressége esetén mindig a következő naptári évben valósulnak meg a munkálatok. Ennek értelmében idén is sikerült fejlesztéseket végrehajtani a kompon. A jelenlegi kiírásra bruttó 13 millió forint összegre pályázatunk, melynek műszaki tartalmában szerepel a komp deszkapadlózatának és világítóeszközeinek cseréje, egy 4 személyes mentőcsónak beszerzése, valamint a parton található – már veszélyes állapotban lévő – lakóépület bontása, illetve az eszközök tárolására alkalmas új tároló építése. Abban bízom, hogy ez a pályázatunk is nyertes lesz és ezek a munkálatok 2022-ben megvalósulhatnak.

 

– A két kerékpárút pályázattal kapcsolatban is született határozat. Mit tartalmaz ez?

– Az Észak-déli és a Kelet-nyugati kerékpárút közbeszerzési eljárása is eredménnyel zárult, mindkét esetben a Szolnok Aszfalt Kft. adta a legjobb ajánlatot. A polgármesteri határozat április 16-án született meg, azóta már aláírásra is került Lehoczky György ügyvezető úrral a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadására május 18-án kerül sor. A kivitelező tájékoztatása szerint május végén elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, de ezzel kapcsolatosan folyamatos tájékoztatással leszek a lakosság részére.

Fontos megjegyezni, hogy mivel az érintett területen egy kormányzati beruházás is folyik – a kórháztól a főtérig –, ahol egy távközlési kábel kerül lefektetésre, így a kivitelezés várhatóan a kelet-nyugati kerékpárúttal kezdődik majd meg.

 

 

– A külterületünkön található Beláni út is felújításra kerül. Milyen módon?

– Ezzel kapcsolatosan is született egy polgármesteri határozat az út felújítására vonatkozóan. Néhány hete már megkezdődtek a munkálatok, akkor az útfelület kátyúzása történt meg, ezt követi az útpadka felújítása. Korábban már beszámoltam arról, hogy egy összefogásról beszélhetünk ebben az esetben. Két olyan vállalat, akik ezt az utat használják, a MOL és az amerikai O&GD is hozzájárult a munkálatok elvégzéséhez, valamivel több, mint 6-6 millió forinttal. Az önkormányzatunk a 2021-es költségvetésében erre a feladatra 10 millió forintot hagyott jóvá, így összességében 23 millió forintot költünk a felújításra.

 

– A következő határozat a Ligeti-tó halgazdálkodási jogának hasznosításáról szólt. Milyen döntést tartalmaz?

– A korábbi sajtótájékoztatómon beszámoltam arról, hogy a Mezőtúri Horgász Egyesület részéről, Pongrácz Zoltán elnök úr jelezte azt, hogy nekik a tó halgazdálkodási jogának gyakorlása nem rentábilis, erre hivatkozva a szerződést egyoldalúan felmondja. Jegyző úr elnök urat és ajz Egyesület jogi képviselőjét arról tájékoztatta, hogy az önkormányzatunknak nem áll szándékban ezt a felmondást elfogadni, csak úgy, hogy ha egy pályázat kiírásával új joggyakorlót választunk ki, amivel a szándékunk az, hogy egy hozzáértő szervezet gyakorolja a halgazdálkodási jogot és az ne az önkormányzatunkat terhelje.

Visszatérve a jelenlegi határozathoz: a Ligeti-tó esetében kiírtuk a pályázatot, melyre egy anyag érkezett a Kákafoki Horgász Egyesülettől. Ez eredményes lett, így meghoztam a döntést.

Itt fontos megjegyeznem, hogy a rendkívüli jogrendben a képviselő-testület nem ülésezhet, de minden esetben kiküldésre kerülnek az előterjesztések, valamint a határozati javaslatok a képviselő-testület tagjai részére, én pedig a kapott vélemények alapján hozom meg döntéseket. Az a tapasztalat, hogy a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület részéről az előterjesztések többségénél nem kapok javaslatot, visszajelzést a döntésekhez. Pl. a korábban említett kerékpárút projekt kapcsán sem nyilvánított véleményt az Egyesület. Egyetlen előterjesztéshez érkezett részükről javaslat, mely alapján látható, hogy a horgászat témája nagyon fontos a számukra. Ebben olyan véleményt kaptam, hogy ne hagyjam jóvá ezt az előterjesztést, illetve, hogy az önkormányzat ne kössön szerződést a Kákafoki Horgász Egyesülettel. Ez a javaslat teljesen ellentétes az önkormányzat érdekével. Mivel a Kákafoki Egyesület pályázata eredményes volt, megfelelt a kritériumoknak, így a szerződés megkötésre került.

 

– A közterületi térfigyelő rendszerrel kapcsolatosan is döntés született. Mit tudhatunk erről?

– A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet módosításáról született határozat. Korábban már adtam tájékoztatást arról, hogy a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kft. sikeres pályázatának köszönhetően újabb 9 darab kamerát tudunk beszerezni. Az üzemeltető ugyan a Kft. lesz, de a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a kamerák felvételeit kizárólag csak a rendőrség, illetve a közterület felügyelők nézhetik. Az önkormányzat szándéka az, hogy további 11 kamerával bővítsük a rendszert, amivel az elsődleges cél az, hogy az illegális szemétlerakást megállítsuk. Természetesen a tetten ért személyre a maximális bírságot szabjuk ki, amely 200 000 Ft, ezen túlmenően pedig a jegyző úr büntető feljelentést is tenni fog. Nyilvánvaló, hogy más jogellenes cselekmények felderítéséhez is hozzájárulhatnak a most telepített kamerák.

 

Bodor Márti