Tájékoztatás

Mezőtúr Város Önkormányzata a 138/2018.(IX.27.) képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő Mezőtúr, külterület 01091 helyrajzi számú Túrtői Holt-Körös (a) alrészleteként feltüntetett, fásított területű művelési ágú ingatlanán található nemes nyarast értékesíti. Az értékesítést a fák elöregedett túltartott állapota tette indokolttá, valamint a balesetveszély megelőzése, a part felőli oldalon az alámosás következtében a fák holtágba való dőlése, a parton található stégek, bódék veszélyeztetése, és a mezőgazdasági területek megművelésének akadályozása.

Az értékesítés feltételeként a faállomány lábon történő értékesítését határoztuk meg a következő munkafolyamatok elvégzésével: cserjezúzás, fakitermelés, vágástér takarítása, terület tuskózása, tereprendezés.

Az értékesítésre négy árajánlatot kértünk be, melyből a legmagasabb árajánlatot tevővel (Gumi-Coop Kft. Gyula, Dobay utca 5.) kötöttünk megállapodást a fent említett faállomány értékesítésére, és a munkák elvégzésére.

A munkák megkezdése várhatóan november 10-e után fog elkezdődni a vállalkozó tájékoztatása alapján, melyet az időjárási körülményeknek megfelelően végeznek. A faanyag kiszállítását az önkormányzat tulajdonában lévő 01146/2 helyrajzi számú úton (a Túrtői földhídhoz bevezető út) fogják elvégezni, a megállapodásban rögzített feltételek szerint, folyamatos karbantartással, a munkák végeztével az eredeti állapot szerinti helyreállítással.

A területen működő Mezőtúri Horgász Egyesületet tájékoztattuk a megállapodás megkötéséről, és a munkák várható időpontjának a megkezdéséről, valamint kértük az egyesület segítségét a parton található stégék, bódék elszállításában az esetlegesen a letermelés során okozott károk minimalizálása érdekében.

 

Herczeg Zsolt
polgármester