Egyéb kategória|

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 2018. november 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2018. november 26. és 2018. november 29. napja között történik. A kiosztás helye a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a következő beosztás alapján:

A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig         2018. november 26.

A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig         2018. november 27.

A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig       2018.november 28.

 

Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra között lehetséges.

Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2018. november 29-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.

Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!

Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási listán legkésőbb 2018. november 30-ig jelezze a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert utána nem lehet az utalványokat beszerezni.

A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.

Az utalványok átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem lehet. Személyi igazolvány és lakcímkártya hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!

Mezőtúr, 2018. november 05.

 

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Close Search Window