Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 2018. november 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2018. november 26. és 2018. november 29. napja között történik. A kiosztás helye a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a következő beosztás alapján:

A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig         2018. november 26.

A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig         2018. november 27.

A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig       2018.november 28.

 

Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra között lehetséges.

Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2018. november 29-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.

Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!

Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási listán legkésőbb 2018. november 30-ig jelezze a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert utána nem lehet az utalványokat beszerezni.

A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.

Az utalványok átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem lehet. Személyi igazolvány és lakcímkártya hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!

Mezőtúr, 2018. november 05.

 

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző