Átadásra kerültek a városi kitűntetések

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei ülésén döntött az október 23-i ünnepségen átadásra kerülő városi kitüntetésekről.

A kitüntetéseket átadta Herczeg Zsolt, Mezőtúr Város polgármestere, a rendezvényt konferálta Patkós Éva képviselő asszony, az Ügyrendi Bizottság elnöke.

A díjak átadására ünnepélyes keretek között került sor a Városháza Dísztermében: „Mezőtúr Város Díszpolgára” kitüntetésben részesült Seres Attiláné; „Mezőtúr Városért” díjat kapott Kormosné Dr. Simon Zsuzsanna; „Mezőtúr Város Szolgálatáért” díjban részesült Dr. Imreh Zoltán; „Az Év Mezőtúri Vállalkozója” kitüntetést a Syngenta Magyarország Kft. és a Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. kapta; a „Mezőtúr Sportjáért” díjat Karsai András; a „Mezőtúr Kultúrájáért” díjat Bíróné Sáfár Anikó érdemelte ki; a „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója” díjat Forján Anna Bojána nyerte el; „Az év mezőtúri sportolója” pedig Ádám Sándor lett.

Mezőtúr Város Önkormányzata a 24/2018.(IX.27.) képviselő-testületi határozata alapján címzetes főorvosi cím használatát tanúsító Díszoklevelet adományozott háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére: Dr. Bodola Gyöngyi Márta, Dr. Ecseki Terézia Éva, Kormosné Dr. Simon Zsuzsanna, Dr. Keresztes Károly, Dr. Szabó Bálint, Dr. Szentes János, Dr. Csellár Zsuzsanna, Csománé Dr. Dobra Ibolya, Dr. Mile Ágota, Dr. Ambrózy Péter, Dr. Jódi Pál, Dr. Patakfalvi Károly, és Dr. Tálas Gabriella vehették át polgármester úrtól díszokleveleket.

Kiemelkedő munkájukért Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesültek Szabó András, Dr. Balogh Ferenc, Baranyiné Fodor Zsuzsanna és Németh Lajosné.

Továbbá Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesültek azok a Csecsemő- és gyermekosztályról nyugdíjba vonulók, akik több évtizeden keresztül a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetben dolgoztak: Nagy Sándorné, Szűcs Lajosné, Varga Andrásné, Varga Sándorné, Trinyik Istvánné, Mikes Bálintné, Vadász Ferencné, Podmaniczki Lajosné, Horváthné Molnár Görgyi, Domokos Istvánné, Arany Mihályné, Király Imréné.

Az ünnepség keretein belül Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadására is sor került, Dóczi Sándorné Őze Edit és Tornyiné Herbály Ilona részére.

Ezúton is szívből gratulálunk a kitüntetetteknek és jó egészséget kívánunk!

Tóth Ádám