Tájékoztatás – KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal elsőfokú természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva a fokozottan védett fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) és a szintén fokozottan védett kormos szerkő (Chlidonias niger) párok fészkelésének védelme érdekében a Hortobágy-Berettyó-folyó vasúti híd – közúti híd közötti szakaszát és a közúti híd közötti szakaszát és a közúti híd alatti 700 m-es szakaszát a töltés lábáig tartó árterülettel együtt jelen értesítés napjától a 2020. augusztus 15-ig tartó időszakban átmenetileg védett természeti területté nyilvánította.

 Az átmenetileg védetté nyilvánított területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportverseny, technikai jellegű sporttevékenység folytatása kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.

 A Hortobágy-Berettyó-folyó Mezőtúr, belterületi vasúti híd – közúti híd közötti szakaszán, valamint a közúti híd alatti 700 m-es szakaszán és ezen szakaszok töltés lábáig tartó árterületen a 2020. augusztus 15-ig tartó időszakban vízi járművel (csónak, motoros kisgéphajó, stb.) közlekedni legfeljebb 5 km/h-ás sebességgel lehet.

Az átmenetileg védetté nyilvánította területen a fenti korlátozásokon kívül tilos minden olyan tevékenység végzése, amely a fokozottan védett fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) és szintén fokozottan védett kormos szerkő (Chlidonias niger) párok fészkelését zavarja, egyedeit, élettevékenységét veszélyezteti, károsítja.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása”.

A fenti előírások, korlátozások be nem tartása esetén a természetvédelmi hatóság természetvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást kezdeményezhet, súlyosabb esetben természetkárosítás miatt akár büntetőeljárás is kezdeményezhető.