Pályázat – Mezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír ki – a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő – az önkormányzat területén működő civil szervezetek 2023. évi támogatására

Mezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír ki – a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő – az önkormányzat területén működő civil szervezetek 2023. évi támogatására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 24.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. március 31.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása az e célra készített formanyomtatványon történhet, mely letölthető a www.mezotur.hu weboldalról, valamint személyesen igényelhető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőtől.

A pályázati adatlap mellé csatolni kell:

Igazolást arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít.

A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók.

A pályázat benyújtásának helye:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal titkársága Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: „Civil pályázat 2023”.

A beadott pályázatok elbírálásáról Mezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes pályázó szervezetekkel az Önkormányzat támogatási megállapodást köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése merülne fel, keresse Veres Anikó ügyintézőt (tel: 56/551-913, e-mail: averes@mezotur.hu).

Szűcs Dániel
polgármester

A pályázati adatlap ide kattintva letölthető