Testületi Meghívók » Testületi ülés 2022. szeptember 29.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. szeptember 29-én (csütörtökön) 1330órakor

 rendes nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend nyilvános ülés keretében:

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

  • 2 . A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 azonosítószámú „Ipari park fejlesztés Mezőtúron” című projekt keretében be nem fejezett építési tevékenységek megvalósításához, az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

  • 3 . A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Mezőtúri Városháza és kapcsolódó kulturális vonzerők komplex turisztikai fejlesztése” című projekt keretében megvalósítani tervezett kikötő bővítést célzó, építési beruházás tárgyában lefolytatott, 2015. évi CXLIII. törvény, Harmadik rész 117.§ szerinti megismételt, nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről (Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: dr. Enyedi Mihály

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: dr. Enyedi Mihály

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

  • 15 . Bejelentések

Napirend zárt ülés keretében:

  • 16 . A helyi kitüntetések adományozásáról az október 23-ai ünnepi ülésen

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Mezőtúr, 2022. szeptember 23.

Szűcs Dániel

polgármester