Testületi Meghívók » Testületi meghívó 2023. szeptember 28.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. szeptember 28-án (csütörtökön) 1330 órakor

rendes nyilvános ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

1. A helyi adókról szóló 6/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Szűcs Dániel polgármester

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 8/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Szűcs Dániel polgármester

3. A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

4. Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, mint államháztartáson belüli szervezet részére történő forrás átadásáról.
Előadó: Szűcs Dániel polgármester

5. A Mosonyi Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása.
Előadó: Szűcs Dániel polgármester

6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról.
Előadó: Szűcs Dániel polgármester

7. Mezőtúr Kürt utca (hrsz 577) tulajdonba vételéről.
Előadó: Szűcs Dániel polgármester