Testületi Meghívók » Testületi meghívó 2023. november 29.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

november 29-én (szerdán) 1330 órakor

rendes nyilvános ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

 1. 1. A települési támogatásról szóló 21/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 2. 2. Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 3. 3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.16.) rendelete módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 4. 4. A 2023. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről.
  Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

 5. 5. A „Havasi-Med” Egészségügyi-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 6. 6. A „LANGER -2005” Egészségügyi-Szolgáltató Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 7. 7. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló 139/2023. (IX.28.) határozatának módosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 8. 8. A komp- és révátkelőhely üzemben tartói szerződéséről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 9. 9. A 2024. évi járási START Munkaprogrammal kapcsolatos döntés meghozatalára.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 10. 10. A 0499/10 és 0503 hrsz-ú külterületi utak forgalmi rendjének megváltoztatásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 11. 11. A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 12. 12. A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.
  Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

 13. 13. Mezőtúri általános iskolák körzethatárainak véleményezés.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 14. 14. A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 15. 15. Az önkormányzat tulajdonában levő Mezőtúr, Pétery Károly utca 4-8. A épület földszint 4. számú üzlethelyiségének hasznosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 16. 16. Tájékoztatás Mezőtúr Város 2024. évi tervezett rendezvényeiről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 17. 17. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervéről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 18. 18. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 19. 19. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületek hasznosításáról.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 20. 20. Tájékoztató a 2023. október 16. – november 15. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 21. 21. Az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőtúr, belterületi 6302/7, 6302/5, illetve 6302/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére.
  Előadó: Szűcs Dániel polgármester

 22. 22. Bejelentések

Mezőtúr, 2023. november 24.


Szűcs Dániel
polgármester