Testületi Meghívók » Testületi meghívó 2023. március 30.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. március 30-án (csütörtökön) 1330órakor

 rendes nyilvános ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

 1. 1. Beszámoló a Mezőtúri Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végrehajtott intézkedésekről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 2. A közterület használatáról szóló 13/2015.(V.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 3. A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár éves szakmai beszámolójáról, valamint éves szakmai munkatervéről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 4. A Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda térítési díjainak módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 5. A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladataira vonatkozó megbízás meghosszabbításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 6. A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében a 2023. évben megrendezésre kerülő közművelődési programokról, illetve Mezőtúr Város 2023. évi rendezvényeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 7. A Mosonyi Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött megbízási szerződés módosítása

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 8. A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 9. A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző 

 1. 10. Az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti 11150/1, 11150/3, 11150/4, 11148 valamint 11149 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 11. A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző 

 1. 12. A Mezőtúri Ipari Park Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról szóló 182/2020.(X.29.) számú határozat módosításáról

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 13. Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 14. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00017 azonosító számú „Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. §  (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására

Előadó: Szűcs Dániel polgármester  

 1. 15. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 16. Tájékoztató a 2023. február 16. – 2023. március 15. közötti időszak fontosabb intézkedéseiről, eseményeiről ( az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester 

 1. 17. Bejelentések

Mezőtúr, 2023. március 23.

Szűcs Dániel
polgármester