Testületi Meghívók » Testületi meghívó 2023. július 20.

M E G H Í V Ó

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. július 20-án (csütörtök) 13:30 órakor

rendkívüli nyilvános ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

Napirend:

 1. 1. A helyi adókról szóló 6/2018. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Patkós Éva alpolgármester

 1. 2. Földgáz beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására
  Előadó: Patkós Éva alpolgármester

 1. 3. Villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére tárgyú uniós nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására
  Előadó: Patkós Éva alpolgármester

 1. 4. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00017 azonosító számú „Városi Sportcentrum energetikai korszerűsítése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. §  (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről
  Előadó: Patkós Éva alpolgármester

 1. 5. Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő földterületeken, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása tárgyú, uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására
  Előadó: Patkós Éva alpolgármester


Mezőtúr, 2023. július 14.

Patkós Éva
alpolgármester