Testületi Meghívók » 2021.július 12.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021 . július 12-én (hétfőn) 845 órakor

rendkívüli nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. (I. emelet 9.)

 

 

Napirend nyilvános ülés keretében:

 

1 . A TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00029 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Mezőtúron” című projekt keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyú, Kbt. 112. §  (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

2 . A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében tervezett pályázat benyújtása tárgyú 98/2021.(VI.29.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontjának módosítására

Előadó: Herczeg Zsolt polgármester

 

Napirend zárt ülés keretében:

 

3 . Kovács Attila előterjesztése méltatlansági és összeférhetetlenségi ügyben

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

 

 

Mezőtúr, 2021. július 8.

 

 

 

Herczeg Zsolt
polgármester