„Nekem a magyar kultúra a lételemem”

Beszélgetés Patkós Éva alpolgármesterrel

Patkós Éva alpolgármester 1985. óta dolgozik Mezőtúron óvodapedagógusként, 2002-tõl városi képviselő és 2019-tõl napjainkig a Csoda-vár Központi Óvoda elismert intézményvezetője. Elhivatott, lelkes és emellett szilárd értékrend szerint végzi vezetői munkáját. Éppen azokért az értékekért dolgozik, amik egyben a feltöltődést is nyújtják számára, talán éppen ebből fakad fáradhatatlansága. Ez pedig a magyar kultúra szeretete és a mély kötődés szülővárosához.

K.M.: Több, mint 1 éve társadalmi megbízatású alpolgármester. Milyen feladatok voltak az elmúlt időszakban?

P.É.: Amikor Szűcs Dániel polgármester úr felkért az alpolgármesteri tisztség betöltésére, majd a képviselő-testület többsége megszavazta ezt, nagyon szívesen igent mondtam, bár tudtam azt is, sokat vállalok. Viszont a munkatársak feltétlen támogatása megkönnyíti és segíti a dolgom. Fontos megjegyezni, hogy előzetesen polgármester úr, jegyző úr, aljegyző úr minden olyan munkafolyamatról tájékoztatást adott, ami kellett ahhoz, hogy átláthassam az önkormányzat munkamenetét, emellett ott vagyok az értekezleteken, így megismerhetem az aktuális feladatokat. Noha 2002-tõl városi képviselő vagyok, más az, amikor képviselőként rendelkezem információval valamilyen témával kapcsolatban, és más, amikor valaki felelős vezetőként kell, hogy átlássa ugyanazt. Az aktuális feladatok mindig meghatározóak az alpolgármesteri munkában. Több olyan fejlesztés, pályázat szerepel itt, melyek a városunk fejlődésében fontos szerepet játszanak. A szívemhez legközelebb most a Harmatcsepp Óvoda korszerűsítése áll, de nagyon fontosnak tartom az idősek részére nyújtott pályázati lehetőséget, a Fóti utcai Idősek Napközi otthonának a megépítését, működtetését. A Sportcsarnok korszerűsítése elengedhetetlenül fontos volt, mint olyan pályázati lehetőség, melyben a gazdaságos működéssel tudjuk segíteni a sportolni vágyó gyerekek, felnőttek igényeit. A megépítésre került kerékpárutak pedig a biztonságos kerékpáros közlekedést szolgálják. Nagyon fontos, hogy a jövőre is gondoljunk, ebben szerepel a terveink között egy kétcsoportos bölcsőde felépítése, működtetése, melyre pályázatot nyújtottunk be. Számomra a fogadó órák azok, melyek a legkönnyebben teljesíthetők ebben az új szerepkörben, hiszen 40 éve dolgozom pedagógusként és ismerem a hozzám segítségért forduló családokat, így sok esetben nem teljesen ismeretlenként ülünk le megbeszélni egy-egy problémás helyzetet. Emellett alpolgármesterként tudom hasznosítani azt is, amit az oktatás-nevelés területén eddig megismertem. A feladatok nagyon szerteágazóak és polgármester úrral közösen oldjuk meg őket.

K.M.: Megfigyeltem, hogy nagyon közvetlen az emberekkel…

P. É.: Örülök, ha így látja. Számomra nagyon fontos a kapcsolattartás. Ez az egész munkánk alapja. Ezt megtanultam óvónőként és intézményvezetőként is. Már pályám kezdetén is fontosnak tartottam emellett az idősekkel való kapcsolattartást.  Ezt a példát a családból hoztam. Ez számomra soha nem volt nehéz feladat. Emellett úgy gondolom, a két korosztály közelítése is fontos, vagyis legyenek alkalmak, amikor a legkisebbek együtt lehetnek a legidősebbekkel. A társadalmunk pillére mind a két korosztály.

K.M.: Ha már megemlítette a családot… mezőtúriak a gyökerek?

P.É.: Igen, nekem édesanyámék Túrtőből származnak, édesapámék Kishékről, Mezőtúr közvetlen környékéről.  Mind a két család elhivatott és céltudatos, akik rengeteget tettek a családtagjaikért. A nagyszülők élete példa nem csupán számomra, de a családom többi fiatalabb tagja számára is. Gyerekként az Újvároson cseperedtem, újvárosi lány vagyok.

K.M.: A hagyományápolás megtörténik az intézményekben is és a város által szervezetten is. A covid járvány időszaka alatt derült ki, mennyire „ráhagyták” az emberek az utóbbi időkben az intézményekre az élet megszervezésének ezt a részét… például az anyák napjának időszaka is karanténos napokra esett és iskolai/óvodai műsor híján sok édesanya így nem lett felköszöntve a családban. A városi megemlékezések, ünnepségek szintén fenntartják azt év közben, hogy ne merüljenek a feledés homályába az évfordulók… Tehát összegezve, egy újabb kapcsolódás, hogy az óvodában és a város életében is fontos a hagyományápolás. Önhöz mennyire áll közel a munkának ez a része?

P.É.: Nekem a magyar kultúra a lételemem. Számomra egyaránt fontosak a családi gyökerek, az ország története, Mezőtúr város története, és általánosságban a magyar néphagyományok és népszokások. Mindezekre fiatal korom óta sok időt fordítok, és nem csupán a tudásszomj hajt és a megismerés utáni vágy, hanem az értékek megőrzése, továbbadása is, amire pedagógusként nap, mint nap lehetőségem van. Számomra fontos az, hogy a városban tevékenykedő közösségek (egyesületek, körök) munkáját segítsük, valamint egy-egy rendezvényen közösen vegyünk részt. A mezőtúri értékeket mindig is előtérbe kell helyezni, segíteni kell az értékeink megőrzését, a következő nemzedéknek való átörökítést.

K.M.: Ha a Mezőtúron lévő hagyományápolást tekintjük, miben lehet még fejlődni, milyen célok vannak Ön előtt, ahová el kéne jutni?

P.É.: Másként közelíteném meg ezt. Azt látom, hogy jelenleg a családokban lévő hagyományokat kellene erősíteni, azokat, melyek a családokat összefogják, erősítik. De úgy látom, a rohanó világban szinte erre nincs idő. Nem elhanyagolható, hogy a meglévő szokásainkat tartalommal tudjuk megélni. Fontos tisztában lenni azzal, hogy ha visszaemlékezünk valamire, az nem azt jelenti, hogy mi régimódiak vagyunk, hanem azt, hogy tiszteljük az elődeinket, megismerjük életüket, az akkori kor sajátosságait.

K.M.: Miért van az, hogy a mezőtúriak úgy gondolkodnak saját magukról általában, hogy nehezen tudnak együttműködni, nem könnyű természetűek? Önnek mi a véleménye erről?

P.É.: Az kétségtelen, hogy sokszor nehezen adjuk be a derekunkat, de úgy gondolom, ez azért is lehet, mert sok ember megfontoltan cselekszik. Ha valaki el akarja tartani a családját, azért rengeteget kell tennie. A munka becsülete, a családok életfeltételeinek megerősítése a legfontosabb. Ez régen is így volt. Erről beszéltek nagyszüleink is.  Ami itt marasztalja az embereket az, hogy ide születtek, itt vannak a gyökereik. Fontos, hogy a város megtartó erejét erősítsük, hogy szívesen és eredményesen tudjanak itt élni a mezőtúriak.

K.M.: Erdély, Felvidék, Délvidék ismerete, szeretete része az Ön életének, szívesen tartja a kapcsolatot a határon túli magyar közösségekkel. Az ő szemükkel nézve milyen Mezőtúr?

P.É.: Először is meg kell ismerni azt a környezetet, ahol a magyar közösségek élnek. Úgy érzem, hogy a Kárpát-medence annyi látnivalóval, megismerni valóval rendelkezik, hogy az odalátogatók rengeteget tapasztalhatnak. Számomra mindig az egyik legfontosabb esemény az, amikor a testvértelepülések küldötteivel találkozhatok, vagy hozzájuk ellátogathatok. Igazi feltöltődést jelent ez. Azt tapasztalom, hogy nagyon elhivatott emberek élnek ott. Rendkívül erős a családok szerepe.  A magyarságuk és a hit az a  kovász, ami összetartja őket.  A mi életünkre is építő hatással vannak ezek a kapcsolatok.

K.M.: Nemrégiben elindult Patkós Éva – Mezőtúr Város alpolgármesterének hivatalos Facebook oldala, ahol ezen túl követhetik a lakosok többek között a fényképes beszámolókat… 

P.É.: Habár még mindig a személyes kapcsolattartásban hiszek a legjobban, jó, ha más felületeken is elérhetőek az információk a túriak részére. Ezért készült el az oldal. Igyekszem, hogy megjelenjenek az információk, melyek fontosak a város szempontjából, például kulturális, közösségi vagy sportesemények, vagy épp elképzelések, gondolatok, amik segítik a város fejlődését. A város életét próbáljuk jobbá tenni és ezért tesszük a feladatainkat nap mint nap.

K.M.: A helyi kulturális, közösségi rendezvényeken szinte mindig részt vesz a város polgármestere vagy alpolgármestere, legyen az egy író felolvasóestje, egy fotókiállítás, egy nyugdíjas klub műsora…  mindig van egy jelenlét, egy támogatás, ami nem magától értetődő és sok városban ez nem így működik.

P.É.: Igen, ez így van. Szerencsére azt érzem, szívesen elvárnak bennünket. Úgy gondolom, mi tartozunk a figyelmünkkel, támogatásunkkal, hiszen ez is fontos része a város életének, nem csak az infrastruktúra fejlesztése, a pályázatok. A közösségek értékei számunkra fontosak, azok megismerése és képviselete a feladatunk. Mindez nem teher, a képviselői és alpolgármesteri pozícióm előtt is szívesen részt vettem a kulturális eseményeken.

K.M.: Egy év alatt kialakult, hogy az óvodavezetői kinevezés és a társadalmi megbízatású alpolgármesteri lét hogy tud együtt működni?

P.É.: Az óvodával kapcsolatban számomra elsődleges szempont, hogy intézményvezetőként a feladatom maradéktalanul el kell tudnom látni, de ez működik, hiszen az óvodában is kiváló dolgozókkal vagyok körülvéve. Elősegítik, hogy gyorsan tudjak információkhoz jutni és dönteni. Továbbá megtapasztaltam, hogy a hivatali munka nagyon fontos. Minden tisztelet érte. Köszönöm, hogy mindkét feladatomat el tudom látni a segítőkész munkatársakkal, a hivatalban és az óvodában egyaránt.

Kakuk Móni

Fotó: Jenei József