Képviselő-testületi tájékoztató

2023. szeptember 28-án tartott nyilvános és zárt ülést a képviselő-testület. A fontosabb döntésekről sajtótájékoztatón számolt be Szűcs Dániel polgármester és Patkós Éva alpolgármester október 12-én.

Ami tilos, az tilos!

Elsőként a közösségi együttélés szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendeletet szigorították. Az oka, hogy az utóbbi időben a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetében egyre több esetben történt illegális szemétlerakás. Ez a város külterületén is visszatérő probléma és sok költséget jelent a városnak. Jelen esetben pontosították a rendelet szövegét, emellett további térfigyelő kamerákat helyeztek ki a szelektív hulladékgyűjtők környékén. Azóta azonosítottak elkövetőt a felvételek alapján, aki bizonyára még nem tudott a kameráról.

Újra külön alakult meg a Városüzemeltetési osztály

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát ismét módosították, mert létrehozták a különálló Városüzemeltetési Osztályt, valamint az Önkormányzati és Jogi Osztályba beintegrálódott a városfejlesztési csoport, akik a pályázatok írásával és végrehajtásával foglalkoznak. A mindennapi működés során szoros együttműködés alakult ki a városfejlesztési csoport munkatársai, valamint az Önkormányzati és Jogi Osztály között és az átszervezésnek köszönhetően még hatékonyabb lehet a közös munkavégzés. Az osztályvezető továbbra is dr. Komáromy Csaba. Az új Városüzemeltetési osztály kiemelt feladata a városüzemeltetési stratégiák felállítása és megvalósítása, úgy, mint útügyi- és járdaügyi témák, hulladékgazdálkodási feladatok, építészeti feladatok, környezetvédelmi feladatok, szoros együttműködésben a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft.-vel. Az osztályvezető Szabó Péter. Az átszervezéstől azt várják, hogy még eredményesebb legyen a város működése. A javaslatot a képviselő-testület többségének támogatásával szavazták meg.

Milliós támogatás a kórháznak

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet több, mint 280 millió Ft értékben nyert el pályázati támogatást, melynek segítségével többek között digitális röntgen, sterilizátorok, műtő- és sürgősségi eszközök, rehabilitációs eszközök és gasztro-enterológiai eszközök kerültek megvásárlásra és beüzemelésre. A megemelkedett árak miatt körülbelül 6 millió Ft többletköltségre volt szükség a projekt sikeres lezáráshoz, ami miatt a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet az önkormányzat segítségét kérte. Szűcs Dániel polgármester azt javasolta a képviselő-testületnek, nyújtsanak támogatást a helyi kórház részére, hiszen fontos orvosi eszközök beszerzéséről van szó. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.

Botlatóköveket helyeznek el a városban

Magyarországon  több száz botlatókő került már elhelyezésre. Többek között olyan neves személyek is kaptak botlatókövet, mint Rejtő Jenő, Szerb Antal, Brüll Alfréd, vagy épp Radnóti Miklós, és akikről kevésbé köztudott, hogy a holokauszt áldozataivá lettek. Viszont Mezőtúron eddig még nem volt ilyen megtalálható. „A Stolper-steine a német nyelvben botlatókövet jelent, de a kifejezés nem csupán a fizikai értelemben vett megbotlásra utal, hanem arra is, amikor elakadunk egy gondolatnál, és nem tudunk továbblépni. 1939 és 1945 között emberek milliói tűntek el Európa városaiból, falvaiból – legtöbbször anélkül, hogy bármi nyom maradt volna utánuk. A botlatókövek ezeket a hiányzó nyomokat teszik újra láthatóvá.” 2024-ben a képviselő-testület döntése alapján 2 db botlatókő kerül elhelyezésre Mezőtúron, az Erdős család javaslata alapján. Szűcs Dániel hozzátette, szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy soha többé ne fordulhasson elő a holokauszthoz hasonló szörnyűség a történelemben.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek.Két pályázati típus segíti a diákokat, a pályázati kiírás a mezotur.hu oldalon és a Mezőtúr és Vidékében olvasható. Az eredeti határozati javaslatban szereplő támogatás összegét a képviselő-testület 5 ezer forinttal megemelte, így a jövőben havi 15 ezer forintot kaphatnak az ösztöndíjas tanulók. 15 fő Mezőtúron élő főiskolai hallgató és 5 fő középiskolai tanuló nyerheti el az ösztöndíjat- hangsúlyozta Patkós Éva alpolgármester.

Nyári rendezvények értékelése

Patkós Éva alpolgármester a mezőtúri nyári rendezvények kapcsán kiemelte, hogy mind a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft., mind Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány programjai magas színvonalon, változatos programokkal várták a helyi és környékbeli lakosokat. Ezt követően megköszönte a programok szervezésében és megvalósításában résztvevők lelkiismeretes munkáját.

Rendszeres fogadóórára várják a lakosokat

A Szűcs Dániel polgármester és Patkós Éva alpolgármester által tartott lakossági fogadóóra időpontja továbbra is minden hónap első szerda délutánja, de kihangsúlyozták, előzetesen időpontot egyeztetve egyéb napokon is várják a kérdésekkel vagy segítségkéréssel érkező mezőtúri lakosokat.

Kakuk Móni

Fotó: Jenei József