Kovács Ferenc 1955-2022

2023. január 9-én tisztelőinek rendkívüli sokasága kísérte utolsó útjára Kovács Ferencet, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság nyugdíjas munkatársát a mezőtúri Felsőrészi temetőben, az evangélikus egyház szertartása szerint. Karácsony első napján, délutáni sétája közben szíve megszűnt dobogni, teljes váratlansággal ért véget tartalmas élete.

Feri a Rákóczi Úti Általános Iskola után a Dózsa György Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Mellette oszlopos tagja volt az iskolai és a városi kézilabda csapatnak. Azt gondoltuk, a sport lesz a hivatása is, de érettségi után a Mezőtúri Vízügyi Szakasz-mérnökséghez került. Mondhatni, isteni rendeltetés egy természetszerető fiatal számára. Ráadásul itt ismerte meg Zsuzsit, kedves feleségét, két gyermekük édesanyját. Negyvenöt évet töltött a vizek szolgálatában. Munka mellett sajátította el az elméleti szakismereteket. Elkötelezettje volt hivatásának, szakértői alapossággal ismerte a megye és ezen belül Mezőtúr és környékének vízrajzát, vízügyi rendszerét.

A munkahelyi feladatok mellett szenvedélyesen érdeklődött a szakterület múltja – kiemelten a túri és a tiszai kubikosok élete, valamint a folyószabályozások története – iránt. Kutatásainak eredményét szakmai folyóiratokban adta közre és szívesen tartott előadásokat is. Elmélyült tudásának és Mezőtúrért lobogó lokálpatrióta lelkének ékes lenyomatai a Lámpás 2021/1. és 2022/1. számaiban megjelent tanulmányai a Hortobágy-Berettyó történetéről, illetve a 2021/2. számban közölt szép emlékezése Vincze Lászlóról, a Mezőtúri Szakasz-mérnökség egykori vezetőjéről.

Mezőtúri munkahelyén terepasztalt épített, mely az érdeklődők számára látványosan szemlélteti a Tisza és Körösök vidékének domborzatát, vízhálózatát. A 2000-es években már Szolnokon teljesített szolgálatot. Szépívű pályafutását, az ár- és belvízvédelemben tanúsított helytállását több alkalommal díjakkal ismerték el. Nyugdíjazása után is izgalmas feladatok vártak rá. Nagy odaadással szervezte és vezette a megyei vízügyi múzeum látogatásait, melynek létrehozásában is jelentős szerepet vállalt. Örömmel tett eleget a KSzC Teleki Blanka Gimnázium és Technikum felkérésének, Ő lett a vízügyi ágazat hallgatóinak egyik tanára. Rendkívül lelkiismeretesen készült az órákra, és mind az elméleti, mind a gyakorlati tudását igyekezett maradéktalanul átadni az érdeklődő fiatalok számára. Számos szakmai sikerének fontos mérföldköve lett, hogy a tanítványok csapata 2022-ben első helyezést ért el a Sajó Elemérről elnevezett országos vízügyi versenyen.

Rajongott Erdély szépségeiért, történelméért. Fontosnak érezte, hogy mások is megismerjék, így többször szervezett oda kirándulásokat családjának, barátainak és munkatársainak, akik felejthetetlen emlékként őrzik az élményeket. A végtisztességadáson utazó közösségük nevében Teszár László búcsúzott Tőle, megindító szeretettel. Feri hatvan évesen végig gyalogolta Szent Jakab útját (El Camino), zarándokolt Assisi Szent Ferenc nyomdokain, hogy választ kapjon az élet nagy kérdéseire. Tapasztalatairól többször tartott élvezetes előadást a helyi könyvtárban, klubokban és a lelkének oly kedves gyülekezete körében, az evangélikus templomban … és bizonyára a legközvetlenebb barátoknak a lakóközösségben, melynek szintén lelkes motorja volt.

Egy, a családjának és hivatásának élő, de a közösségekért mindig tettre kész embertől búcsúzunk.

Isten veled Feri!

Berczeliné Boldog Mária