Kertvárosi fogadóóra

2024. február 21-én került sor a kibővített képviselői beszámolómra és fogadóórára. Meghívott vendég volt Szűcs Dániel polgármester, dr. Farkas Csongor a TEKE polgármester jelöltje és Szabó Péter a műszaki osztály vezetője. Igen szép számú és aktív hallgatóság gyűlt össze. Első körben mindkét polgármester jelölt bemutatkozott néhány percben, hiszen köztudottan önkormányzati választás is lesz június 09-én.

Visszatekintve az elmúlt évekre, túléltünk egy hosszú és nehéz időszakot, amit a közúti és a gyalogoshíd felújítása okozott. Bizony, mind az autósok, mind a gyalogosok megszenvedték a sok építési nehézséget, de túl vagyunk rajta. Reméljük 40 évig ilyen jó és szép marad az elkészült út?!

Karácsonyra – ajándékként – megkaptuk a Füzes-Makk József út közötti gyalogátkelőt, amit jogosan reklamáltunk – a lakossággal együtt – a kijelölt hely miatt. 2018-ban már kértem a hely megváltoztatását, de a regnáló polgármester elutasított azzal az indokkal, hogy így lett megtervezve és engedélyezve! Hát ez már így fog maradni, ami sokaknak nem igazán jó és ez jogos bírálat.

Megtörtént a TELEKOM hálózatfejlesztési beruházás is, a maga mindennapos problémáival. Volt nyűge mindenkinek rendesen, én a végére közellenséggé váltam a kivitelező dolgozói szemében. De volt egy pozitív hozadéka is a dolognak, mégpedig mintegy 2000 m új járda is megépült.

Megvásároltuk a Hídszegi csatorna melletti területet, amely összeköti hátul a Diófa-Szeder utcák végét. Kinyittattam a kerítéssel lezárt lejárókat is. 2024. elején megkezdjük az érintett terület földdel történő feltöltését, melyre 3 MFt költségvetési fedezet rendelkezésre áll. A megvásárlás, belterületbe vonás illetéke több mint 14 MFt-ba került, de ha meg tudom csináltatni a hátsó összekötő utat, az a vágóhídi rész lakosainak nagy könnyebbséget jelent majd. Megszűnnek a zsákutcák!

2023 tavaszán és őszén minden utcában el lett végezve a kátyúzás, de a tavaszi, néhol vitatható minőségben.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a három éves küzdelmem végre eredményhez vezetett és a Rozmaring utca az idén új aszfaltréteget fog kapni. A költségvetés elfogadásával 29 MFt rendelkezésre áll.

2023-ban megépült a Dobó és Egri utcák csatlakozása a 46-os úthoz, melyek költsége 3,4 MFt volt.

Folyamatosan végeztük a csapadék csatorna törött elemeinek cseréjét, átereszek javítását.

Erkel Ferenc– Faragó Bálint–Kertész– Dobó utcákban a forgalmat akadályozó fák gallyazására került sor.

Az Árpa utca elején – több mint 200 m hosszú szakaszon – a túlburjánzó, veszélyes koronaakác kiszedése is megtörtént, az utcában lakók megkönnyebbülésére. Köszönet érte.

Visszatérő probléma a szemét közterületen történő elhelyezése, ami jogosan háborítja fel a környezetben lakó tisztességes embereket. Sajnos az elszállítása is közpénzből, a mi pénzünkből történik.

Megtörtént az Árpa és Vágóhíd utca zúzott kővel történő kátyúzása. Szeretném, ha a Vágóhíd utcán végig megtörténne ez a feltöltés 2024-ben.

Igen sok vélemény és hozzászólás hangzott el és ezekből szemezgetnék a végén, amiket helyben nem tudtunk az illetékesekkel közösen megválaszolni.

Nagy örömünkre 2022-ben elkészült a Makk József utca új aszfaltborítása, ez bizony sokaknak bosszúságot is okoz! Néhány felelőtlen autós versenypályának érzi a jó utat. Több tulajdonos az utcát használja az autók tárolására, ezzel másokat akadályoz a közlekedésben. A műszaki osztály részéről előterjesztés készül a testület elé a sebesség korlátozásra és a parkolási rend betartására. Én maximálisan támogatom a lakosok kérését a helyzet megoldása végett. Jogos igényként merült fel a tavaly általam jelzett Erkel Ferenc úti akna és lefolyó dugulás elhárítása. Kértem, hogy sürgősen oldódjon meg, mert bűzös az akna lehelete!

Többen jelezték, hogy a beláni út egy része a folyóig szinte járhatatlan lett a nagy terhelésű teherautók miatt. Örömmel jelzem, hogy Szabó Péter úr a műszaki osztály részéről szóban megállapodott a beruházóval az út és padka rendbetételére és további karbantartására a napelem- park építése során. Erről írásos anyag is fog készülni, így remélem, hogy megoldódik a probléma!

A magam részéről igen eredményesnek tartom utólag ezt a fogadóórát. Sok pozitív visszajelzést kaptunk, de éles kritikák, bírálatok is elhangoztak az illetékesek felé! Bizony van mivel foglalkoznunk a jövőben, mert csak közösen a lakossággal tudjuk élhetővé tenni Mezőtúrt és a Kertvárost. Ezért kell dolgoznunk és tenni, amit kell. A magam részéről várom a javaslataikat, kéréseiket és igyekszem személyesen is felkeresni Önöket.

Kovács Mihály
önkormányzati képviselő
06-30/445-6123