Hírek a Városházáról

Szűcs Dániel polgármester és Patkós Éva alpolgármester sajtótájékoztatót tartott február 28-án a legutóbbi február 14-i és február 22-i képviselő-testületi ülések főbb döntéseiről.

Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2024. évi városi költségvetést.

Ehhez már 2023. év végén számos információ, kimutatás rendelkezésre állt, köszönhetően a városi intézményeknek, gazdasági társaságoknak és minden érintettnek. Az önkormányzati cégek- és intézmények vezetőivel további személyes egyeztetéseken körvonalazódott, milyen területeken várhatóak jelentősebb kiadások vagy éppen bevételek. Szűcs Dániel polgármester kifejtette, hogy a költségvetésnek két fontos alappillére van. Az egyik az állami normatíva (köznevelési költségekre, városüzemeltetési feladatok ellátására, hivatal működésére stb.), a másik a helyi iparűzési adóbevétel. Mindkettő jelentős mértékben emelkedett.

A kasszába beérkezett helyi iparűzési adó 2010-ben kevesebb, mint 400 millió Ft volt, 2022-ben elérte az 1 milliárdot, 2023-ben pedig közel 1,5 milliárd Ft volt. Ez köszönhető a helyi vállalkozások sikerének. (Helyi iparűzési adót köteles fizetni az a vállalkozó, akinek a székhelye vagy a telephelye az adott önkormányzat területén található (állandó jelleg), vagy az önkormányzat területén ideiglenes jelleggel 30 napot meghaladóan vállalkozási tevékenységet végez. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, a kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, illetve az anyagköltséggel. Az iparűzési adó mértéke maximálisan az adóalap 2 százaléka- szerk.)

A költségvetés megtervezésének folyamán költség oldalon három fontos alappillér az, amit elsődlegesen figyelembe veszünk- emelte ki Szűcs Dániel. Ezek pedig az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók megtartása, bérüknek emelése (idén átlag 10 %), az EU által finanszírozott pályázatok kivitelezéseinek támogatása és az önerős fejlesztések lehetőségei (amit nem pályázatból, hanem saját bevételéből finanszíroz az önkormányzat). Mezőtúr város költségvetése meghaladja a 6 és fél milliárd forintot. Ennek a magas összegnek az elnyert, de még nem megvalósított uniós pályázati források is részei, ez összesen 2 milliárd Ft.

Önerős fejlesztésekre 2023-ban Mezőtúron 100 millió Ft-ot tudott költeni az önkormányzat, 2024-ben ez eléri az 500 millió Ft-ot. Továbbá tervben van a közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatban egy hitel felvétele 380 millió Ft értékben. Ha ez a szerződés létrejön, a város 2024. évi költségvetése eléri majdnem a 7 milliárd Ft-ot.

A képviselő-testület abban egyetért, hogy a város malacperselyének csengő adóforintjait főként utakra és járdákra költsék el. Összesen jelenleg 77 útalapos utca van Mezőtúron, (2019-ben 17 darab útalapos utca épült, 2022-ben 35 utcában készült útalap) tehát ezeket kell fokozatosan aszfaltburkolattal lezárni, hogy megfeleljenek a kor követelményeinek. Ha ezt egy év alatt szeretnénk megtenni, több mint 1,2 milliárd forint lenne végrehajtani– fűzte hozzá a városvezető. Tehát ha azt mondja valaki, hogy ezt egy év alatt meg lehet oldani, valótlant állít- tette hozzá. Ez a munka ránk vár és sokat dolgozunk érte, hogy eljöjjön az a pont, hogy ne kelljen a földes utcákról beszélni Mezőtúron.

Szűcs Dániel ezzel kapcsolatban megjegyezte, az elmúlt 14 év alatt, amióta városi képviselőként dolgozik, nem látott ilyen sok lehetőséget tartogató költségvetést, mint a 2024. évi, így ezért az utak fejlesztésében is nagy előrelépéseket lehet idén megtenni.

Számos projekt fut párhuzamosan. Az útalap építés és aszfaltozás mellett készül az új központi főzőkonyha terve, ősszel indul a Városi Strandfürdő korszerűsítése, parkoló készül a Teleki Blanka Gimnáziumhoz, átalakításra kerül a volt Újvárosi Általános Iskola, ahol ezúttal a fogyatékkal élők nappali ellátása fog megtörténni.

A költségvetés szerint idén sem kapnak kevesebb támogatást a nyugdíjas klubok, a civil szervezetek, és az egyesületek sem, akik fontos részei a város civil-, kulturális- és sportéletének.

Patkós Éva alpolgármester kiemelte, hogy a költségvetés egyik fontos tételét jelentik az intézmények, azon belül az egyik a legtöbb embert foglalkoztató munkahely a Mezőtúr Városi Intézmény Központi Csoda-vár Óvoda, amelynek tagintézményei folyamatos megújuláson esnek át, bár eltérő mértékben. A Harmatcsepp Óvoda a tavalyi évben esett át teljes körű felújításon, de a Mesekert Óvodában is új kazán került beszerelésre. Folyamatosan újulnak az udvari játékok is, de ezen a területen szintén sok a terv és figyelik az új pályázati lehetőségeket.

A 2024. évi költségvetést a képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.

2024. február 22-i rendes nyilvános ülésen is több fontos napirendi pontot tárgyalt a testület.

Az egyik ezek közül a Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló rendelet módosítása volt. Ezúttal az állattartással kapcsolatos szabályt módosították. Az oka az, hogy több lakossági megkeresés történt azzal kapcsolatban, hogy egyes lakosok az úttesten mossák le a lovaikat, gátolva ezzel a közlekedést. A jövőben ez a magatartás tilos lesz és büntethető.

A térfigyelő kamerarendszer tovább bővül, ami szintén segíti azt, hogy a jogszabályokat nem tisztelő állampolgárok hamar feleljenek kihágásaikért (legyen az illegális szemétlerakás, rongálás stb.) az illetékes szerveknél.

A külterületeken, a nyaraló övezetben szintén felhelyezésre kerültek kamerák, amelyek száma folyamatosan bővül.

Napirendi pontként tárgyalták a Mezõtúr-Szarvas között közlekedő komp és révátkelőhely áremelkedését. Az árak díjszabásánál fontos szempont volt, hogy továbbra is olcsóbb legyen komppal járni, mint Gyomaendrőd felé kerülni, ha Mezőtúrról Szarvasra utazunk vagy fordítva. Idén újra sötétedésig elérhető lesz a kompközlekedés a nyár folyamán.

Továbbá a szennyvízkezelés, „szippantás” témakörében is történtek módosítások, az ezzel kapcsolatos lakossági tájékoztató a 4. oldalon olvasható.

Kakuk Móni

Kép1: Csikósné Vida Viktória

Kép2: Jenei József