Kérelem – Több generációs családi házakban élők rezsicsökkentésével kapcsolatban

Többgenerációs családi házakban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos tájékoztatás

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-étől hatályos 7/A. §-a megteremtette annak a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy, egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

Ahhoz hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési egységek számát.

Az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül kiállítja, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás meghatározásának.

A rendeltetési egységekre vonatkozó meghatározás:

Az OTÉK 105. § (1) bek. alapján:

„ a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  • a, a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  • b, a főzést, mosogatást és az étkezést,
  • c, a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  • d, az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer­tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”

A kérelem a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalnál az alábbiak szerint nyújtható be:

  • 1. Személyesen: ügyfélfogadási időben a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán mfsz. 2. szoba vagy a Városháza portáin kihelyezett gyűjtőládát használva
  • 2. Postai úton: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
  • 3. E-mailben: mellékelve a kitöltött és aláírt kérelmet a hatosag@mezotur.hu e-mail címre
  • 4. E-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu oldalon Mezőtúr Város Önkormányzata címzett részére „Egyéb ügytípus” megnevezéssel.

A kérelemhez lehetőség szerint szíveskedjenek csatolni az ingatlan alaprajzát (saját kezűleg készített rajz is megfelel).

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki.

Az ingatlanra való bejutást a kérelmezőnek biztosítania kell.

A rövid ügyintézési határidőre való tekintettel a kérelemben telefonos elérhetőséget is szíveskedjen megadni, hogy a szemle időpontjáról egyeztetni tudjunk.

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz.

Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy, a jogszabály alapján:

„ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

„ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”

A hatósági bizonyítvány kiadásához külön kérelem-nyomtatvány áll rendelkezésre a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal mindkét portáján, valamint a www.mezotur.hu oldalon.

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem