Felhívás barnakőszén igény felméréséhez

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor, a pénzügyi lehetőségekhez igazodva, a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Belügyminisztérium megkereste az önkormányzatokat, hogy készítsenek igényfelmérést a településükön élő, barnakőszén-tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság körében, az esetleges barnakőszén igényükről.

Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, az igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

 

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatás.

Kérem azon lakosokat, akik rendelkeznek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, hogy

legkésőbb 2022. szeptember 28. napjáig

  • személyesen:   5400 Mezőtúr,     Kossuth   Lajos tér 1. magasföldszent 4. szoba és magasföldszint 2/a. szoba
  • telefonon: (56) 551-901 és (56) 551-900/958 mellék
  • e-mail-ben: hatosag@mezotur.hu

adják meg igényeiket a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal részére, hogy az összesített adatokat 2022. szeptember 30. napjáig rögzíteni tudjuk a megadott rendszerben.

Előre is köszönöm a lakosság közreműködését!

Szűcs Dániel

polgármester

LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRŐ LAP