„Járjunk együtt az úton!” (Ferenc pápa)

Ferenc pápa Csíksomlyóra látogatott június 1-jén. Sokan útnak indultak a világ különböző országában élő magyarok közül, hogy személyesen is részt vegyenek az erdélyi magyarságot külön is megtisztelő pápai szentmisén. Mezőtúrról is többen megtették ezt. A Nagyboldogasszony Plébániáról is indult egy kis csapat, hogy elzarándokoljon a Napba öltözött asszony kegyszobrához.

1567-tőltisztelik a székelyek a segítő Szűzanyát ezen a helyen, ahol gyógyító forrás is fakadt. 1339-től ferences barátok ápolják a hagyományokat és őrzik a hitet.
1990-től a Kis-és Nagysomlyó nyergében mutatják be az ünnepi szentmisét, ma már a csodálatos három-halom oltárnál.
Az évszázadok során a magyarság összetartozásának jelképévé vált a búcsújáró hely. Mi is azért indultunk útnak, hogy egy nagy közösséggel együtt rójuk le tiszteletünket Isten Anyjának ősi kegyhelyén. Nyitott szívvel, baráti-családi társasággal utaztunk. Szolnokon csatlakoztunk más zarándokcsoportokhoz. Az eső ellenére is kitartóan, derűs lélekkel lépdeltünk az ünnepi szentmise oltárához vezető úton.
Lélekemelő élményekben részesültünk .A pápa jelenléte, az oltáron álló 2,5 méter magas – egyetlen tömbből kifaragott – ősi Mária szobor, karján a gyermek Jézussal, a körülöttünk lévő sok-sok ezernyi hívő magyar ember megismételhetetlen érzéseket ébresztett bennünk.
Méltósággal ünnepeltünk, köszöntöttük együtt a Szentatyát a világ minden tájáról összegyűlt magyarokkal és a keresztatyákkal, gyalogosan érkező székely hívőkkel.
Szívből zengtek az ősi egyházi, máriás énekek, a magyar, majd végül a székely himnusz is.
Köszönet Ondovay Tibor atyának a kezdeményezésért és a szervezésért. Köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak az apró ajándékokat, amelyekkel útnak indultunk. Magunkkal vihettük a város zászlóját, amely hirdette, hogy mi mezőtúriak is csatlakoztunk ehhez a történelmi jelentőségű eseményhez.
Személy szerint is örülök, hogy túl a 70. évemen alkalmam volt családom több tagjával együtt megélni ezt a jeles napot.
Legyen áldás mindazokon, akik fenntartják ezt a több mint 500 éves kegyhelyet. Őrzik és ápolják ősi hagyományunkat, hogy összmagyarságunk gyökereihez majd unokáink, dédunokáink is eljussanak egykor.

Balázs Jánosné