Idén is köszöntötték a város pedagógusait

Mezőtúr Város Önkormányzata június 6-án köszöntötte a városunkban dolgozó óvónőket, tanítókat, tanárokat, dajka néniket, a munkájukat segítő technikai dolgozókat, s mindazokat, akik bármely területen munkájukkal segítik a fiatalság nevelését.

A városi pedagógusnap alkalmából a Mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges diákjainak dallamai töltötték be a Közösségi Ház jurtatermét.

Elsőként gitáron hangzott fel Fernando Carulli Kontratánc című műve, Bokor Hanna előadásában. Felkészítő tanára Nyíri Csaba. Majd a folytatásban tolnai népdalokat hallhatott a közönség citerán, Hegyi Hanga növendék által. Felkészítő tanára Kovács-Kozma Réka Anna. Ezt követően Franz Schubert Német tánc című hegedűműve következett, amit Tordai Dalma Dorina játszott el, Pusztai Katalin zongorakíséretével. Felkészítő tanára Bereczki Lászlóné. Matteo Karkassi Keringő című művét, Lajter Julianna Lara adta elő gitáron. Felkészítő tanára Nyíri Csaba. Rodgers Dó-ré-mi című musical részletét Radványi Ádám előadásában hallhattuk. Felkészítő tanára Zádor Izabella.

A zenei műsort követően Király Imre igazgató helyettes ünnepi köszöntőjében bölcs meglátásokat osztott meg a pedagógus hivatást illetően. Majd a díjak, kitüntetések átadása következett, amelyeket Mezőtúr Város Önkormányzata nevében Szűcs Dániel,  Mezőtúr Város polgármestere és Patkós Éva,  Mezőtúr Város alpolgármestere adott át.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „ÉLETMŰÉRT” díjat, Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉK-ÉRMET”, valamint a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pro Juventute díjat adományozott Peténé Bárdos Erzsébet részére. Peténé Bárdos Erzsébet 1984-ben általános iskolai tanító, orosz szakkollégium területen szerzett diplomát a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Pedagógus pályáját az I. számú Általános Iskolában (a Kossuth iskolában) kezdte meg, a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kollegáinak támogatásával. Az alsó tagozatos diákok tanítása során kiemelt hangsúlyt fektetett a tanulóbarát környezet kialakítására, tanítványai számára a nyugodt, bizalomra épülő alkotó légkör megteremtésére. A pedagógus pályán eltöltött közel 4 évtized alatt, 30 éve osztályfőnökként vállal felelősséget a rá bízott tanulócsoportban. A felzárkóztatás mellett kiemelten fontosnak tartja a tehetséggondozást, a tanulók felkészítését különböző tanulmányi versenyekre. A több mint 30 évig működő emelt szintű ének-zene tagozat eredményességét segítette kórusfesztiválokon, kórustalálkozókon, minősítő hangversenyeken, karácsonyi, évadzáró koncerteken. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „ÉLETMŰÉRT” díjat adományozott Patkós Éva részére. Patkós Éva 1963. november 1-jén született Mezőtúron. Szülei mezőgazdasági dolgozók voltak, akikre a mai napig nagyon büszke. Öccsével együtt igazi szeretetteljes családban nőttek fel.

A sikeres érettségi vizsga után 1982-tõl egy évig képesítés nélküli óvónőként dolgozott az akkori nevén Rákóczi Úti Óvodában. Nagyon megszerette ezt a szakmát és felvételizett a Szarvasi Óvónő-képzőbe. A sikeres államvizsga után 1985-ben ismét a Rákóczi Úti Óvodában helyezkedett el, majd ezután 1987-ben a Tisza Óvoda dolgozója lett. A Tisza Óvoda megszűnésével a dolgozókat és a gyermekeket a Kilián Óvodába helyezték át, majd visszaérkezett a mai Százszorszép Óvodába.  2006-ban közoktatásvezetői szakvizsgát szerzett. Óvodapedagógusként nagy figyelmet fordított a gyermekek zenei nevelésére, sokat tett a népi gyermekjátékok átörökítésében. Munka-kapcsolatot ápolt Birinyi Józseffel (népzenész, népzenekutató). A Mezőtúri Dózsa György Úti és Rákóczi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány keretében lelkes szervezőként tevékenykedett az óvodai programok szervezésében. 2019-tõl 2024. június 30-ig vezeti az öt tagintézménnyel rendelkező központi óvodát. Nagy szerepe volt több sikeres pályázat megvalósulásában. 40 éves munkáját a szakmai felelősségvállalás, a gyermekek iránti szeretete jellemzi. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „ÉLETMŰÉRT” díjat adományozott Lovas Lajos részére.

Lovas Lajos történelem, társadalom és állampolgári ismeretek szakos középiskolai tanár, három évtizede dolgozik a tanári pályán. Jelenleg a Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium igazgatóhelyettese, történelem és társadalomismeret tanára. Több mint tíz éve szervezi a Teleki Történelem versenyt. Helytörténeti kutatómunkája elismerésre méltó. Magas szintű szakmai tevékenységét több tudományos publikáció, folyóiratokban megjelent cikke jelzi. A pedagóguspálya, az iskola iránti elhivatottsága és a magas szintű szakmai ismeretei teszik kiváló tanárrá, jó vezetőtárssá. Széles látókörű, szakmailag jól felkészült, határozott fellépésű, következetes, jó szervezőkészségű, kiváló kommunikációs készséggel rendelkező ember. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért” kitüntető díjat adományozott Gergely Éva részére.

Gergely Éva 1995-ben a Jász-berényi Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítói, 2005-ben a Kodolányi János Fõiskolán angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomát, majd 2017-ben az Eszterházy Károly Egyetemen általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen szakképzettséget szerzett. 2011 óta dolgozik a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános  Iskola angol nyelv tanáraként. Kiemelten fontosnak tartja a sokoldalú, a mai kor követelményeinek megfelelõ idegen nyelvi nevelést-oktatást. Nagy hangsúlyt fektet az iskolai tehetség felismerésre, tehetségfejlesztésre is. Nevéhez fűzõdik számos angol nyelvi és egyéb tábor, valamint az angol nyelvterülethez kapcsolódó játékos iskolai rendezvény szervezése. Lelkiismeretes, igényes tanár, aki folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel fejleszti módszertani kultúráját. Munka-közösség vezetőként, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusként a szabadidős programok egyik fő szervezője. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr gyermekeiért” kitüntető díjat adományozott Prifer Jánosné részére.

Prifer Jánosné (Busi Ilona) 1945. március 15-én született Mezőtúron.Az általános iskola befejezése után a mezõőúri Teleki Blanka Közép-iskolába járt, ahol rendkívüli pedagógusok készítették fel őket a nagybetűs életre. A középiskola befejezése után jelentkezett a Szarvasi Óvónőképzõ Intézetbe. Prifer János-né Fegyvernekre került, ahol egy évet töltött, majd megpályázta az Újlaki óvodában megüresedett állást, ahová felvételt nyert. Több éven keresztül a városi ábrázolás munkaközösség vezetője volt, kísérleti csoportok megalakításával igyekezett minél sokoldalúbb tapasztalatot, ismereteket átadni a gyermekeknek. 1995-ben egy kis kitéréssel, az intézményvezető felkérésére a Zrínyi Óvoda konyhájának élelmezésvezetője lett. 1996. szeptembertől visszatért a pedagógus pályára, s egyben az Újlaki Óvoda vezetőjeként folytatta hivatását 2000-ben történő nyugdíjazásáig. Óvoda-pedagógusi munkáját 37 évig elhivatottan, magas színvonalon végezte ezen a csodálatos, szép pályán. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

„ARANY DIPLOMÁSKÉNT” köszöntötték Kugyela Annát.

Kugyela Anna 1978 óta dolgozik a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégiumban, mint korábban magyar-ének szakos, néhány éve nyugdíj mellett pedig ének szakos oktató. Pályáját 1974-ben kezdte a kondorosi általános iskolában. Az Éneklő Ifjúság megyei rendezvényeire színvonalasan készíti fel énekkarát, több alkalommal nyertek Év Kórusa címet, Arany minősítést valamint Arany Diplomát. Tanítványai elért sikereikkel elismerést szereztek nem csak Mezőtúr városának, hanem Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyének is. A városi Pedagógus Énekkar oszlopos tagja. Az ő érdeme, hogy iskolája énekkarát határainkon túl is ismerik. Felléptek Horvátországban, több alkalommal Németországban, fesztiválokon, testvériskolák rendezvényein. A magyar zenei és irodalmi kultúra terjesztésével nagymértékben erősíti a határon túli magyarok anyaországhoz való kötődését, kapcsolattartását, így tanári munkája mellett a közművelődési tevékenysége is kiemelkedő. Munkája elismeréseként 2000-ben Mezőtúr kultúrájáért elismerést és 2005–ben a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje kitüntetést kapott. 2010. novemberétől nyugdíjas állományba vonult, de emellett is folytatja munkáját. Embersége, gyermekszeretete példamutató. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

„GYÉMÁNT DIPLOMÁSKÉNT” köszöntötték Gonda Ferencnét.

Gonda Ferencné Csatári Margit 1943. január 6-án született Mezőtúron. Általános – és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte majd a Jászberényi Tanítóképző Intézetben 1964-ben szerezte meg tanítói oklevelét. A kétpói Általános Iskolában volt pályakezdő tanító ahol 1971 december 31.-ig dolgozott majd férjével Gonda Ferenccel Erdőtarcsára költöztek ahol összevont osztályban tanított. 1975-ben visszaköltöztek Mezőtúrra és pedagógusi munkáját a Rákóczi Úti Általános Iskolában folytatta. Tanítói munkája mellett több munkaközösség-vezető majd igazgató-helyettes volt. Gonda Ferencné a mezőtúri pedagógus-közösség megbecsült tagja volt egész pályafutása alatt. Miniszteri Dícsérettel és Városi kitüntetéssel is elismerték munkáját. Személye tanítótársai előtt példakép volt a Rákóczi Úti Általános Iskolában, Ő volt mindenki „Mici nénije”. 60 éve szerzett diplomájához szívből gratulálnak volt kollégái is. A diplomát a Főiskola tanévnyitó ünnepségén veszi át. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

Dr. Pintér Sándor Belügy-miniszter úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET” adományozott Tóth Klára részére.

Tóth Klára 1983-ban szerezte meg óvodapedagógusi diplomáját a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Óvodapedagógusi munkáját az akkori Kilián Óvodában kezdte el 1983-ban. 2017-tõl nyugdíjazásáig a Csoda-vár Központi Óvodában dolgozott. 2011. szeptemberétől 2017-ig a Gyermek-kert Óvoda tagintézmény-vezetője. 2004-tõl folyamatosan munkaközösségek vezetését végezte az óvodai csoportmunkáján kívül. 2017-tõl nyugdíjazásáig a központi óvodában intézményvezető-helyettesi feladatokat látott el.  Szakmai felkészültsége magasan kiváló, elhivatott az óvodapedagógusi pálya, hivatás iránt. A korszerű módszereket szívesen alkalmazza, innovatív, kezdeményezőkész, alkotó személyiség. A szülőkkel a kapcsolattartása példamutató, segítő, ösztönző. A gyermekeket sikeresen készíti fel az iskolai élet minél zökkenőmentesebb kezdéséhez. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

Dr. Pintér Sándor Belügy-miniszter úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET” adományozott Szabóné Török Sarolta részére.

Szabóné Török Sarolta 1981-ben szerezte meg érettségi bizonyítványát a Hajnóczy József Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában Tiszaföldváron, és 1981. augusztus 1-tõl óvodapedagógusként kezdett el dolgozni a mezőtúri Zrínyi úti Óvodában, majd 1996-ban kiváló minősítéssel szerezte meg óvodapedagógusi diplomáját Szarvason a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán. Óvodapedagógusi munkáját továbbra is az akkori 3. sz. Napköziotthonos Óvodában folytatta, majd 2014-tõl nyugdíjazásáig a Százszorszép Óvodában dolgozott. Sikereket ért el a hátrányos helyzetű családok megsegítésében, a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésében, az óvodai életbe történő minél teljesebb és sikeresebb integrálás területén. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

Dr. Pintér Sándor Belügy-miniszter úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET” valamint a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pro Juventute díjat adományozott Kovács Éva Marianna részére.

Kovács Éva Marianna pedagógusi pályáját 1984-ben képesítés nélküli óvónőként kezdte a mezőtúri óvodában. A Szarvasi Óvónőképző Intézetben kitüntetéses óvodapedagógusi diplomát kapott 2000-ben. Jelentkezett a Szegedi Tudomány-egyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola gyógypedagógus szakára, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányra. 2007-ben végzett és átvette az SNI óvodai csoport vezetését. Ezután utazó gyógypedagógusként járta az óvodákat, segítve a gyermekeket és az óvodapedagógus kollégákat. 2010-ben gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár szakvizsgát tett. Az integrációval, inklúzióval kapcsolatos ismeretei mélyítése érdekében a Kodolányi János Főiskola inkluzív nevelés tanára mesterképzési szakára jelentkezett, 2014-ben végzett kiváló minősítéssel. 2015-tõl tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértőként is dolgozik. Kovács Éva Marianna pedagógusi pályafutása alatt szívügyének tekintette a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sokoldalú fejlesztését, nevelését és oktatását. Derűs személyisége, tapasztalata, tapintatos határozottsága az évek során a nevelőtestület meghatározó tagjává tette. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Dr. Pintér Sándor Belügy-miniszter úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET” valamint a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pro Juventute díjat adományozott Fasola Adeola Nuraini részére.

Fasola Adeola Nuraini 1995-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán angol szakos nyelvtanári, majd 2006-ban a Debreceni Egyetemen angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett. Éveken keresztül tanított angol nyelvet a mezőtúri főiskolán, majd annak megszűnése után, 2010 óta a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája pedagógusa. Fasola Adeola Nuraini az iskola angol nyelv tanáraként, magas szintű oktatómunkájával nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a két tanítási nyelvű programon keresztül a tanulók biztos és használható angol nyelvtudásra tegyenek szert már az általános iskolás éveik alatt. Fasola Adeola Nuraini kiemelten fontosnak tartja a sokoldalú, a mai kor követelményeinek megfelelő idegen nyelvi nevelést-oktatást. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

A városi pedagógusnap zárásaként a Mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola diákjai léptek ismét színpadra.

Elsőként Handel Menüett című műve hangzott fel Hegyi Hanna előadásában altfurulyán, Pusztai Katalin zongorakíséretével. Felkészítő tanár Balázs Zsolt. Majd Pavlovits Dávid a Kis kínai című művét adta elő Erdős Alen gitáron, Papp Gábor felkészítésével. A folytatásban Gillock Holiday in Paris című zongoraművét hallhatta a közönség Major Lujza előadásában. Felkészítő tanára Karsai Gabriella.  Ezután Lee: Gavotte című mûve szólalt meg Csányi Luca előadásában  gordonkán, Pusztai Katalin zongorakíséretével. Zárásként Zádor Izabella Afrika című művét Rab Dániel Ferenc előadásában élvezhette a publikum.

Az ünnepséget követően pezsgős koccintásra várták a díjazott pedagógusokat és munkatársaikat, majd szerény vendéglátás mellett folytak tovább a  kötetlen beszélgetések és gratulációk.

Kakuk Móni

Fotó: Jenei József