BEFEJEZŐDÖTT A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁST CÉLZÓ PROJEKT

Mezőtúr Város Önkormányzata

 

Sajtóközlemény

 

BEFEJEZŐDÖTT A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁST CÉLZÓ PROJEKT

 

A – Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtott – „Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú pályázat bruttó 92,691 millió Forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a város társadalmi kohéziójának megteremtése érdekében.  A Támogatási Szerződés aláírására 2017. augusztus 21-én került sor.

 

A projekt célja elsősorban az volt, hogy a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját elősegítse. A pályázat keretében támogatott tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javultak, elérhetővé váltak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

 

A projekt az Újvároson körülhatárolható akcióterületen, illetve a támogatási feltételek alapján meghatározott szegregátumban és szegregációval veszélyeztetett területeken valósult meg, ezen területeken élőket érintette. A projekt keretében átfogó cél volt Mezőtúr társadalmi kohéziójának megteremtése. Ezen belül kiemelten került megjelölésre további két specifikus cél is, mégpedig a diszkriminációmentes helyi társadalom kialakítása, illetőleg a lakossági (családi és egyéni) kapcsolatok erősítése az akcióterületen élők és a szegregátumban élők között.

 

A projekt továbbá a leszakadó városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját célozta, amely hangsúlyosan koncentrált az itt élők élethelyzetének javítására, a szegregátumokban élők társadalmi helyzetének javításán, valamint, az érintett lakosok foglalkoztatottságának javításán keresztül.

 

A projekt során megvalósult tevékenységek:

-Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

-Folyamatos szociális munka megteremtése

-Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére, valamint az egészség fejlesztésére

-Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

-Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

 

 

A projekt során megvalósult programok:

A projektet felölelő időszakban számos közösségi program került megszervezésre és lebonyolításra köztük:

Sportnapok, Egészségnapok, Ezermester-program, Gyermekrajz és fotópályázat, Ifjúsági parlament, Adósságkezelési tanácsadás és -tréningek, Mentálhigiéniás tréningek, Fiatalok felzárkóztatását célzó programok, Közösségi virágoskert, Szociális csoportfoglalkozások (Baba-mama klub, Kamasz klub, HÍD-csoport), Személyes biztonságvédelmi oktatás, “Hogyan lépj be a munka világába?”-program, Foglalkoztatási lehetőségek-program.

 

Prospektusok és szóróanyagok is készültek a diszkriminációs helytelenség bemutatásáról és a védőnői szolgálatról. A projekten belül kisfilmeket forgattak, melyekben bemutatásra került a bűnmegelőzés, illetve különféle, fiatalokat – főként helyi általános és középiskolásokat – érintő téma, melyek a kirekesztésről, a társadalmi együttélés és a közösségi normák betartásáról szólnak.

 

A projekt konzorciumi formában valósult meg, Mezőtúr Város Önkormányzatának konzorciumi partnere a széles körű helyi beágyazottsággal rendelkező “homo faber” Foglalkoztatási és Szociális Alapítvány közreműködésével.

 

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.