Új pályázati lehetőség nyílik a közeljövőben mikro- és kisvállalkozások számára

Új pályázati lehetőség nyílik a közeljövőben mikro- és kisvállalkozások számára

– tájékoztató felhívástervezetről –

 

 

FELHÍVÁSTERVEZET formájában jelent meg a GINOP-1.2.9-20 azonosító számú, „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című pályázati lehetőség, a www.palyazat.gov.hu társadalmi egyeztetés alatt véleményezett pályázatok között, melyet ezúton szeretnénk röviden ismertetni Önökkel.

 

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

 

 1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a)A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).

b)Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése

c)Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés

d)Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek

e)Bérköltség-támogatás

f)Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

 

 1. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap, pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje legkésőbb 2022. augusztus 31.

 

 1. A projekt területi korlátozása

Szabad vállalkozási zónák (SZVZ) települései a (27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján felsorolt települések.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

 

 1. Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások:

 • a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák
  létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben;

a)amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b)amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

c)amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

 1. Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12. péntek 12 óráig van lehetőség.

 

 1. A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

 

 1. A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

 

 1. A támogatás maximális mértéke:

A támogatás maximális mértéke:

a)a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,

 

A FELHÍVÁSTERVEZETET és mellékleteit megtalálhatják a www.palyazat.gov.hu Pályázatok/Társadalmi egyeztetés 2014-2020 menüpont alatt, illetve honlapunk (www.mvfkft.hu) pályázati hírei között.

 

Bővebb információ érdekében keressenek minket bizalommal, az alábbi elérhetőségeken:

 

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.

www.mvfkft.hu

varosfejlesztesikft@mezotur.hu

56/551-925

56/551-933