Ács Erikára emlékezünk

„Akadnak drága dolgok, melyek csak egy röpke pillanatig léteznek az életünkben. El kell engednünk őket, hogy egy másik égboltot is beragyoghassanak.”

(Renée Ahdieh)

Egy tájékozott, művelt, művészet- és kultúrabarát kollégával lettünk szegényebbek. Az Újvárosi Általános Iskola elvégzése után, 1983-ban érettségizett a gyomai Kiss Lajos Gimnázium és Cipőipari Szakközépiskolában.Itt alapozódott meg a kézilabda iránti szeretete. A középiskolai tanulmányainak befejeztével 1983-tól kezdett dolgozni a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. Már kisdiákként falta a könyveket így nem véletlen, hogy a könyvimádata a könyvtáros pályára terelte. Jó hangulatú munkatársi légkörben kezdte pályafutását. Erika kezdettől fogva az állománygyarapítás és feldolgozás területén tevékenykedett a feldolgozó részlegen. A gazdag információs kincset tartalmazó könyvállomány nyilvántartása, annak folyamatos gondozása a kívülállók számára alig érzékelhető, laikus szemmel nem látványos, ugyanakkor nagyon is meghatározó munkakör. Pályakezdőként jeles könyvtárosok mellett szerezhetett gyakorlatot, akikre példaképként tekintett. Ahogy munkás éveinek száma gyarapodott, úgy vált magabiztosabbá. 1985-ben könyvtárosi szaktanfolyamot is végzett, tíz évvel később főiskolai végzettséget szerzett. Nagy elhivatottsággal, szakmai precizitással. lelkesedéssel végezte munkáját. Fontos volt számára a folyamatos önképzés, a szakmai tanulmányok mellett bővítette informatikai és pénzügyi ismereteit, hobbiból olaszul és angolul tanult. Hivatása iránt elkötelezett, mindig derűs, segítőkész munkatársként ismertük. 2017-tõl a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói feladatait is ellátta, nagy odafigyeléssel és elkötelezettséggel. A könyvtár és dolgozói élete fontos szerepet töltöttek be életében. Szoros kapcsolatot ápolt az aktív és a nyugdíjas kollégákkal egyaránt. Emberi kapcsolatai mélyek és tartalmasak voltak. Akiket megismert, és akikben megbízott, azokért a tűzbe ment volna. Magabiztosan szervezte az életét. Az utazás iránti szeretete már fiatalabb éveiben megmutatkozott. A nyaralások után napokig mesélt az élményeiről, megosztotta velünk azt a sok apró csodát, amelyet átélt. A kollégákkal együtt megélt, közös utazások élménye még jobban elmélyítette a baráti kapcsolatokat. Határozott, biztos véleménnyel szemlélte a világot, általános érdeklődése világunk alakulása iránt soha nem lankadt. Erősen kötődött szüleihez, testvéréhez.

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. aktív és nyugdíjas munkatársi közössége szeretettel gondol rá és derűs személyiségét emlékezetükben megőrzik.