„ A jövő a te kezedben van!”

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye több tevékenységi területe mellett 2013-tól foglalkozik kiemelten tehetséges gyermekekkel. Két járás tehetségkoordinátoraként feladatom a tevékenység működtetése, összehangolása a térségben.  Feladataink közé tartozik a tehetség felismerése, szűrése, a tehetségazonosítás, a kapcsolat tartása a nevelési-oktatási intézményekkel illetve szükség esetén nevelési tanácsadás. A tehetségszűrés eredményei segítik a gyermekek tanulását (kiemelve a tanulási stílusát és érdeklődési területét) és mérik a gyermekek kreativitását. A kapott eredményről igény szerint a szülőket is tájékoztatjuk, javaslatot teszünk a tehetséggondozó programba való részvételére, valamint javasolhatjuk tehetségazonosítás folyamatát. Tehetségazonosítás keretében kiegészítő vizsgálatokat végzünk az erős területek mélyebb megismerésére, interjút készítünk az érintett pedagógussal, szülővel, javasolhatjuk intelligenciateszt felvételét. A mérési eredményeket összegezzük, az erősségeket megállapítva szakterületi véleményt állítunk ki. A tehetségazonosítást mind a szülő mind az intézmény is kérvényezheti. A folyamat egyik célja, hogy a sikeres tanulók mellett a rejtőzködő, a lemorzsolódó vagy éppen a kettős különlegességgel rendelkező gyermekek tehetsége is érvényesülni tudjon, segítséget kapjanak képességeik kibontakoztatásában.

A Pedagógiai Szakszolgálat kiemelten tehetséges gyermekek gondozása tevékenységi körébe tartozó klienseink számára szerettünk volna közös programot szervezni. A tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy a közvetített értékeken túl valami kézen fogható és maradandó produktumot is alkossunk, így született meg a Zöld Hét programjainak ötlete. Fontosnak tartottuk a környezettudatos életmód alakítása mellett a példamutatást is, valamint a szakszolgálat tevékenységi körébe tartozó valamennyi klienssel való együttműködést.  Programsorozatunk első napján a faültetés szerepelt. A kiemelten tehetséges gyermekek tevékenységi körébe különböző korosztályú gyermekek tartoznak az óvodás kortól egészen a gimnazistákig. Bámulatos volt figyelni a korosztályok közötti együttmükődés kialakulását. A faültetéssel nem kizárólag egy egyszeri tevékenységet, hanem egy folyamatot szerettünk volna elindítani, hiszen a fák a mi „gyermekeink” lettek, így nyomon tudjuk követni a növekedésüket, illetve az évszakok változásait is. Facsemetéink a gyermekek jóvoltából nevet is kaptak. Élményeiket megosztva társaikkal követendő példát szeretnénk mutatni. A faültetési munkálatok jó hangulatban teltek, majd a program egy közös eszmecserével folytatódott.

Folytatásként szerepelt még madáretető kihelyezése, biciklitároló készítése újrahasznosítható anyagokból, illetve szelektív hulladékgyűjtő készítése. Örömünkre szolgált, hogy az intézmény dolgozói mellett intézményünk kliensei is csatlakoztak a „Járj biciklivel!” kezdeményezésünkhöz. Programunk nem csak a kiemelten tehetséges gyermekeknek szól, hiszen minden tevékenységébe szeretnénk bevonni a szakszolgálat ellátási területébe tartozó valamennyi gyermeket is, valamint megajándékozni a saját készítésű Zöld Program kiadvánnyal.

Szeretnénk köszönetet mondani a megvalósulásban való segítségért a Kacatáruimnak, Fekécs Krisztinának a tábla elkészítéséért, a Tó utcai Kertészeti Árudának, Stomfoli Orsolyának a gyönyörű fákért, Takács Csaba asztalosnak a facsemetéket védő fakarókért és a Szolnoki Tankerületi Központ támogatásáért.

Programunkat a közeljövőben is szeretnénk folytatni rengeteg ötletet kaptunk a gyermekektől, amit együtt szeretnénk kivitelezni, hiszen tudjuk, hogy „A föld jövője a te kezedben van!”

2019 . november 1.

Fejes Nikoletta

járási tehetségkoordinátor