Városi pedagógus nap

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját pedagógusnapnak nyilvánította. Megünneplésére először 1952-ben került sor. Mezőtúr Város Önkormányzata idén június 2-án Városi Pedagógusnap keretében köszöntötte a pedagógusokat és adta át a kitüntetéseket. Az alkalmat a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak kiváló előadásai tették még emlékezetesebbé.

A műsor első részében Purcell: A pásztor művét adta elő Radványi Noémi fuvolán, őt követte Erdős Alen gitárjátéka, aki Pavlovits Dávid: A kis kínai című művét mutatta be. Majd Rácz Adél gordonkán varázsolta Mozart: Andante grazioso című művét a közönség elé. Ezt követően Erdei Bence Mihály zongorán tolmácsolta Martha Mier: A titok című gyöngyszemét, őt követte Gonda Vera szopránfurulya játéka, aki Bach: Téma és variáció című remekművét közvetítette a hálásan tapsoló közönségnek. Zongorán kísért Pusztai Katalin.

Lovasné Török Katalin nyugalmazott igazgató helyettes asszony ünnepi beszédében kitért arra, hogy egy pedagógus mindennapjait egyaránt jellemzi az erőfeszítés, a kudarc, siker és mindeközben a tudásvágy felébresztése a legfontosabb küldetés. Hozzáűzte, egy pedagógusnak példaképként kell élni és példaképként kell cselekedni. Emellett a legjobb dolog a tanításban, hogy tényleg számít a munkánk- hangsúlyozta ki és hozzátette: a legnehezebb, hogy minden nap számít. Majd kifejtette: az a dolgunk, hogy az osztályunkba járó diákokat tanítsuk. Nem azokat, akiket szeretnénk, vagy akik régen jártak, hanem azokat, akik abban a pillanatban ülnek a padsorokban. Beszédének végén aggodalmait is kifejezte a pedagógus pálya jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Mint mondta, a pedagógia szakokat választók száma meg sem közelíti a nyugdíjba menők számát, továbbá számos egyéb kihívással kell szembenéznie a pedagógustársadalomnak napjainkban… épp ezért is fontosak az ilyen szép alkalmak. Szeretetre méltó példával indokolta kijelentését: a Kis herceg rókája szerint is szükség van bizonyos szertartásokra. Hozzátette, mindenkinek sok sikert és jó egészséget kíván a további munkájához!

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „ÉLETMŰÉRT” díjat, Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉK-ÉRMET”, a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pro Juventute díjat adományozott Karászekné Végh Judit részére. Karászekné Végh Judit 1983-ban a túrkevei Kossuth Úti Általános Iskola és Diákotthonban kezdett dolgozni gyermekfelügyelőként, 1986 óta a mezőtúri Rákóczi iskola tanítója. Pályafutását végig kísérte a tehetséges tanulók felkészítése, versenyeztetése, de a lassabban haladóknak is minden segítséget megadott az eredményes felzárkózáshoz. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „ÉLETMŰÉRT” díjat adományozott Tóth Klára részére. Tóth Klára 1983-ban szerezte meg óvodapedagógusi diplomáját a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Óvoda-pedagógusi munkáját az akkori Kilián Óvodában kezdte el. 2017-tõl nyugdíjazásáig a Csoda-vár Központi Óvodában dolgozott. 2011. szeptemberétől 2017-ig a Gyermek-kert Óvoda tagintézmény-vezetője. A gyermekeket sikeresen készítette fel az iskolai élet minél zökkenőmentesebb kezdéséhez. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „ÉLETMŰÉRT” díjat adományozott Pechácsekné Seres Edit részére. Pechácsekné Seres Edit földrajz-testnevelés szakos tanár, több mint 34 éve dolgozik a pedagógus pályán. Munkáját Piliscsabán és Kétpón, általános iskolákban kezdte. 1994-tõl a mezőtúri Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben dolgozott, 2007-tõl pedig (jelenlegi nevén) a Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégiumban tanít. Osztályfőnöki munkáját mindig a gyerekekre való odafigyelés jellemzi. Megtalálja a hangot a diákokkal, tudja motiválni őket. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért” kitüntető díjat adományozott Gondáné Borzi Anikó részére. Gondáné Borzi Anikó 1986-ban végzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola orosz-történelem szakán. A főiskola elvégzése után kezdett el tanítani jelenlegi munkahelyén, egykori általános iskolájában, a Rákóczi iskolában. 1999-ben elvégezte az angol nyelvtanári szakot. A diploma megszerzése után óráinak többsége angol óra volt. Több évtizedes pedagógusi munkája bebizonyította, hogy számára a tanítás nem csupán munka, hanem hivatás is egyben. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete „Mezőtúr gyermekeiért” kitüntető díjat adományozott Horváth Mária Alexandra részére. Horváth Mária Alexandra Mezőtúron született. Felsőfokú tanulmányainak befejezését követően 1996-tól a mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára lett. Kollégái több alkalommal is megszavazták számára az intézmény Szegedi Kis István Díját.

A Református Kollégium megújult vezetői karába 2018 augusztusában került be, mint középiskolai intézményegység-vezető. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

Mezőtúr Város Polgármestere „Elismerő Oklevelet” adományozott Lázárné Tor Ildikó részére. Lázárné Tor Ildikó a Szarvasi Óvónőképző Főiskolán szerezte diplomáját 1981-ben, azonban már tanulmányai alatt elkezdett dolgozni a mezőtúri Dózsa György Úti Óvodában. 1990-ben megszerezte második diplomáját a jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Szívéhez legközelebb azonban mindig is az óvodás korosztály állt. Hosszú évtizedeken keresztül a Zrínyi Úti Óvodában gondozta, nevelte, szerette a gyermekeket. 2013-tól közel 8 éven át vezette kimagasló szakmaisággal a Mezőtúri Református Óvodát. 2021 szeptembere óta a Szent István Katolikus Óvoda munkaközösségét erősíti. Több, mint 40 éve dolgozik óvodapedagógusként. Az elismeréshez szívből gratulálunk.

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET”, valamint a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pro Juventute díjat adományozott Bánkiné Czikkely Zsuzsanna részére. Bánkiné Czikkely Zsuzsanna biológia- testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár 1983-ban Tiszavárkonyban kezdte szakmai életútját. 1984-tõl napjainkig a mezőtúri általános és középiskolások körében népszerűsítette a sport, a mozgás szeretetét testnevelés szakos tanárként és kézilabda edzőként egyaránt. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREMET” valamint a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pro Juventute díjat adományozott Nagy Antalné részére. Nagy Antalné az óvónői évek után 1989-ben a mezőtúri 1. számú Általános Iskolában folytatta pedagógus hivatását napközis nevelőként. A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán 1992-ben vehette át tanítói diplomáját. Tanítói, osztályfőnöki tevékenységét kezdettől fogva az empátia, és a gyermekszeretet jellemezte. Kiemelt hangsúlyt fektetett a közösségépítésre a tanulók sokoldalú megismerésére, az egyéni tanulási utak megtalálására. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk.

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter úr „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREMET” adományozott Bodorikné Aszódi Ágnes részére.

Bodorikné Aszódi Ágnes 1975-tõl a Mezőtúri Általános Iskola és Diákotthonban, majd egy év után a Kossuth téri Általános Iskolában helyezkedett el napközis nevelőként. Közben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-ének szakán szerzett tanári diplomát 1980-ban. 1993-ban igazgatóhelyettes lett, majd az 1997/1998. tanévben megbízott igazgató. 2004. július 1-jétõl 6 éven keresztül látta el igazgatói feladatát. 2005-ben elvégezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által szervezett közoktatás-vezetői szakot. A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

„ARANY DIPLOMÁSKÉNT” köszöntötték Fieber-Nagy Irént. Általános és középiskolai tanulmányait Mezőtúron a Kossuth Úti Iskolában, majd a Teleki Blanka Gimnáziumban végezte. 1998-2002 között a Művelődési, Oktatási- és Sportbizottság külsős tagja volt.

Pályakezdésétől folyamatosan bekapcsolódott továbbképzésekbe, vezetett városi munkaközösséget. Több alkalommal tartott bemutató foglalkozásokat, látott el mentori feladatokat. 2008-ban „Mezőtúr gyermekeiért” díjat vehette át. 2011-ben Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. Pályakezdése óta, 1973. augusztus 1-tõl 2011. január 29-ig a mezőtúri Rákóczi Úti Óvodában dolgozott.

1982-1988-ig vezető helyettesi, majd 2007. július 31-ig óvodavezetői feladatokat látott el. 2012. január 30-tól nyugdíjas. Az aranydiplomáját későbbi időpontban veszi át, melyhez ezúton is szívből gratulálunk.

„GYÉMÁNT DIPLOMÁSKÉNT” köszöntötték Tiba Mihálynét.

Tiba Mihályné / Iványi Veronika / Általános iskolai tanulmányait Fegyverneken végezte, középiskolás éveit a mezőtúri Teleki Blanka Gimnáziumban töltötte. Érettségi után a szarvasi Óvónőképző Intézetbe nyert felvételt ahol 1963-ban szerzett diplomát. Ezt követően kinevezték a mezőtúri 4.sz. Általános Iskolához tartozó Újvárosi Óvodába. Nagy megtiszteltetésnek érezte, amikor 1968-ban vezetői megbízást kapott a Kilián Óvodába ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 1988-tól 1999-ig a Városi Óvónők Munkaközösségének vezetője volt. Nevéhez fűződik a városban 1992/93-as nevelési évben induló Sajátos Nevelési Igényű gyermekek speciális óvodai csoportja. E feladat feltételeinek segítése céljából létrehozta a Kézenfogva Alapítványt, amely a mai napig működik. Mezőtúr városában létrehozta lelkes kollégái segítségével és támogatásával az ÁLLANDÓ ÓVODAI KIÁLLÍTÁST, Múzeumi Szobát. A gyémánt diplomáját későbbi időpontban veszi át, melyhez ezúton is szívből gratulálunk.

„GYÉMÁNT DIPLOMÁSKÉNT” köszöntötték Pigniczki Ferencet.

Pigniczki Ferenc 1958-ban érettségizett a mezőtúri Dózsa György Állami Fiúgimnáziumban. Tanul-mányait 1963-ban fejezte be a Szegedi Tanárképző Főiskolán matematika-fizika-testnevelés szakos tanárként. 1964-ben kezdte meg a tanári munkát a csongrádi Széchenyi úti Általános iskolában, majd 1964. augusztus 1-tõl áthelyezéssel Mezőtúron a Pusztabánrévei részben osztott tanyasi iskolában tanított. 1976 augusztus 1-tõl régi iskolájában a Dózsa György Középiskolába került, ahol 1992 augusztus 15-ig tanított. 1992. augusztus 15-tõl a Polgármesteri Hivatal Művelődési, Oktatási és Sport osztályának osztályvezető helyetteseként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. 1999-ben „Mezőtúr Város Szolgálatáért” kitüntetésben részesült. A gyémánt diplomáját későbbi időpontban veszi át, melyhez ezúton is szívből gratulálunk.

A városi pedagógusnap zárásaként a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola műsorának második részét hallgathatták meg a jelenlévők. Madura Lili hegedűjén felhangzott Boccherini: Menüett című műve. Ezt követően Szin Zsombor gitáron játszotta el Fernando Sor: Andante című alkotását. Ezután Csányi Luca gordonkán adta elő Bogár István: Székely verbunkos című darabját. Zárásként Horváth-Szabó Gyula szintetizátoron közvetítette A. C. Jobim: One note Samba című remekművét.

Az ünnepség végén vendéglátás mellett nyílt alkalom a kötetlen gratulációkra, beszélgetésekre. Minden díjazottnak szívből gratulálunk!

Kakuk Móni

Fotó: Jenei József