Változások a II. sz. gyermekorvosi körzetben

Változások a II. sz. gyermekorvosi körzetben

Szűcs Dániel alpolgármester Facebook oldalán tájékoztatta a szülőket, nagyszülőket a II. számú gyermekorvosi körzetben történt fontos változásokról.

Az előzmények összefoglalása röviden:

– Dr. Csellár Zsuzsanna gyermekorvos 2021. június 30-ig látta el a gyermekorvosi praxist a körzetben, 2021. július 1. és augusztus 31. között két helyettesítő orvos látta el a körzet betegeit, Dr. Kondász Andrea Ildikó és Dr. Mile Ágota doktornő.

– 2021. szeptember 1-től új gyermekorvos töltötte be a praxist Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika személyében.

– Október 7- én Herczeg Zsolt polgármester már arról adott tájékoztatást, hogy habár folyamatos az egyeztetés Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika doktornővel, a kezdetek óta számos panasz érkezett (például a rendelési idő be nem tartása miatt), melyeket minden esetben továbbítottak az intézkedési jogosultsággal rendelkező szakmai felügyeleti szervek részére. Az Önkormányzat is további lépéseket tett, így a 2021. szeptember végi képviselő-testületi ülésen arról döntöttek, hogy hogy a III. számú házi gyermekorvosi körzetet (Dr. Dobra Ibolya volt praxisát) újra meghirdetik, továbbá arra kérték a lakosságot, hogy panaszaikat, észrevételeiket hivatalos formában, e-mail-ben a pm@mezotur.hu címre küldjék meg, mivel ezeket a jelzéseket tudják kivizsgáltatni a szakmai felügyeleti szervvel.

– 2021. november 25- én Szűcs Dániel alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a korábbi többszöri egyeztetés és kérés ellenére azt tapasztalják, hogy a II. számú gyermekorvosi körzetben továbbra sem úgy működik a rendelés, a betegellátás, ahogyan azt a lakosság és az Önkormányzat elvárná, ezért újabb lépést, felszólítást tettek ebben a témában. A doktornőt meghívták a decemberi a képviselő-testületi ülésre egy közös megbeszélésre, de a doktornő ezen az alkalmon nem jelent meg.

– A képviselő-testület decemberi döntése értelmében az Önkormányzat felajánlotta Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika részére a december 31-i hatállyal történő szerződésbontást közös megegyezéssel. Megkeresésükre a doktornő hivatalosan nem reagált. Az önkormányzat így azt vizsgálta, hogy a hatályban lévő szerződésnek milyen egyéb megszüntetési lehetőségei vannak.

– 2022. január 27-én, zárt ülésen tárgyalt a képviselő-testület a II. számú gyermekorvosi körzettel kapcsolatban. A továbbiakban is számos panasz érkezett Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika doktornőt illetően a hatóságokhoz és az Önkormányzathoz egyaránt, például a rendelkezésre álló idő be nem tartását illetően. A doktornővel történő korábbi egyeztetések nem vezettek eredményre és Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika nem írta alá a közös megegyezéssel történő szerződésbontást ezért a január 27-i zárt ülésen polgármester úr javaslatára egyhangúlag az a döntés született, hogy rendes felmondással szüntessék meg a szerződést. Szűcs Dániel alpolgármester kifejtette, a megállapodás és a jogszabályi háttér nem adta meg azt a lehetőséget, hogy rendkívüli felmondással azonnal felbontható legyen az együttműködés, így július 31-ig továbbra is Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika kötelessége és feladata a II. számú gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátása.

– Az ezt követő hónapokban változatlanul sok panasz érkezett a lakosságtól, ezért az Önkormányzat újabb intézkedéseket és lépéseket tett, valamint folyamatos egyeztetéseket folytatott a szakmai felügyeleti szervvel a probléma megoldása érdekében. Vélhetően ez is szerepet játszott abban, hogy Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika doktornő úgy döntött, mégis aláírja a közös megegyezésről szóló szerződésbontást, így a szerződést április 30- i nappal megszüntették.

A II. számú gyermekorvosi körzet feladatellátását május 2. hétfőtől tartós helyettesítéssel oldják meg, amíg a praxist nem tudja egy új gyermekorvos betölteni teljes ellátással.

A helyettesítés hétfőtől csütörtökig az újvárosi rendelőben, pénteken dr. Mile Ágota doktornő rendelőjében az alábbi időpontokban valósul meg:

Hétfő: 11.00-15.00 Dr. Kovácsné Dr. Döncző Margit Ilona

Kedd: 14.30-16.30 Dr. Kovácsné Dr. Döncző Margit Ilona

Szerda: 07.00-10.00 Dr. Fekécs Tünde Klára

Csütörtök: 11:00-12:00 (tanácsadás); 12:00-14:00 (rendelés) Dr. Kovácsné Dr. Döncző Margit Ilona

Péntek: de. 09.00-11.00; du. 14.00-15.00 Dr. Mile Ágota

Szűcs Dániel alpolgármester kiemelte, nagy tisztelettel köszöni dr. Mile Ágota doktornő rendkívüli munkáját, amellyel az elmúlt hónapokban a saját munkája mellett önzetlenül és fáradhatatlanul igyekezett segíteni és helyettesíteni a II. sz. körzetben is.

Kakuk Móni