Tűzifa tájékoztató 2021

Tisztelt Lakosság!

 

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 21/2020 (VIII.27.) számú rendelete alapján az arra jogosultak részére tüzelőtámogatás biztosítható a költségvetési rendeletben meghatározott forrás erejéig.

 

A tüzelőtámogatást az önkormányzat a saját tulajdonában lévő fa kiosztásával, vagy kereskedővel kötött megállapodás alapján természetbeni ellátásként biztosítja.

 

Jogosultsági feltételek:

 

  • családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (71.250 Ft) nem haladja meg,
  • egyedülálló személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft) nem haladja meg.

A támogatás mértéke: 5 mázsa tűzifa.

A kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványon – előzetes időpontkérést követően – lehet benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., magasföldszint 2/a. számú iroda, telefonszám: 06-56/551-930).

A tűzifát a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a szerződött kereskedő szállítja ki a jogosultak részére munkaidőben, a benyújtott kérelemben megadott címre.

 

Herczeg Zsolt

polgármester