Kommunális adó tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal a kommunális adó fizetéssel összefüggésben, az adókötelezettséget érintő változás kapcsán az alábbiakat kéri Önöktől:

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 24-25. §-a értelmében:

 

Htv. „24. § Kommunális adókötelezettség terheli a 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.”

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 18. §- a értelmében az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

 

Htv14. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

 

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

 

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.”

 

Mindezek alapján megkérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ingatlan adás-vétel, -csere, -öröklés, tulajdonjog változás, valamint lakcím és névváltozás esetén keressék fel a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály adócsoportját, az alábbi elérhetőségeken:

 

Telefonszám: 56/551-938 vagy 56/551-939

 

                                                                                                                                                                                                      Tisztelettel:

dr. Enyedi Mihály

                                                                                                                                     jegyző