Tüdőszűrő felhívás

Felhívás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban

 

2021. április 28. és 2021. június 23. között

tüdőszűrő vizsgálatra kerül sor.

 

A szűrés helye:           Kézműves Ház Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.

 

 A vizsgálat időpontja:

hétfő                           12.00  –  17.00-ig

kedd                           08.00  –  13.00-ig

szerda                         12.00  –  17.00-ig

csütörtök                    08.00  –  13.00-ig

péntek                         08.00  –  13.00-ig

 

2021. június 23-án, szerdán a szűrés 12.00 – 16.00 óráig tart.

 

A tüdőszűrő vizsgálattal kapcsolatban fontos tudni:

 

 1. A 40 év feletti állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező mezőtúri lakosok térítésmentesen, beutaló nélkül vehetik igénybe a tüdőszűrést évente egyszer.
 2. A 40 évnél fiatalabb mezőtúri lakosok részére a tüdőszűrés csak beutaló felmutatásával és egyes jogszabályi kivételektől eltekintve (lentebb részletezve) csak térítés ellenében végezhető. Beutalót adhat a foglalkozás-egészségügyi orvos (munkaköri alkalmassági vizsgálat), a háziorvos (személyi higiénés alkalmassági vizsgálat) és továbbtanuláshoz, ill. szakmai gyakorlathoz szükséges alkalmassági vizsgálat esetén az iskolaorvos (ebben az esetben a tüdőszűrés térítésmentes).   A szűrővizsgálat térítési díja a 284/1997. (XII.23.) kormányrendelet 2. melléklete értelmében 1700 Ft. A beutaló bemutatását követően a szűrővizsgálat helyszínén csekket kapnak, melynek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvégzését megelőzően.
 3. 18 éves kor alatt a szülő/törvényes képviselő írásos beleegyező nyilatkozata is szükséges a beutaló mellé. A szülő/törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatához a helyszínen formanyomtatvány biztosított.
 4. A tüdőszűrő vizsgálat igénybevételéhez személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcím kártya szükséges.

5. Akinek szüksége van a leletre, annak postai úton továbbítjuk a helyszínen átadott, felbélyegzett válaszboríték ellenében (1 boríték-1 név).

 

Térítésmentes a szűrés az alábbi esetekben:

 1. hajléktalanok;
 2. hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói;
 3. az utcai szociális munkát végzők;
 4. a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;
 5. önkéntesek, akik hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak;
 6. a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói;
 7. a befogadó állomások és a közösségi szállások dolgozói;
 8. a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói;
 9. az egészségügyi intézmények patológiai és sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói;
 10. az egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak egészségügyi dolgozói;
 11. az egészségügyi intézmények tüdőgyógyászati járó-és fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységeinek egészségügyi dolgozói.
 12. 18 éves kor alattiak
 13. továbbtanuláshoz, illetve szakmai gyakorlathoz szükséges alkalmassági vizsgálat esetén iskolaorvosi beutalóval
 14. anyatejet leadó nők.

 

A várakozás során kötelező az 1,5 m védőtávolság tartása, valamint a védőmaszk viselése!

 

A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérem, a szűrővizsgálaton szíveskedjenek megjelenni! Tegyenek egy lépést egészségük megőrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!

 

Mezőtúr, 2021. március 30.                                                                                              

                                                                                                        

 

 

dr.Enyedi Mihály
jegyző