Tisztelt Mezőtúri Lakosok! – Hivatali Ügyfélfogadás, épület megközelítése

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése miatt a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre a lakosság és a Hivatalban dolgozók egészségének védelme érdekében:

 • A polgármesteri és jegyzői fogadónapok felfüggesztésre kerülnek. Észrevételeiket, kéréseiket levél, e-mail, telefonos megkeresés formájában továbbra is fogadják a tisztségviselők.
 • A Hivatalban a telefonos, valamint elektronikus úton történő ügyintézés válik elsődlegessé.

Az ügyintézés érdekében munkaidőben hívható telefonszámok és e-mail elérhetőségek az alábbi linken találhatóak: www.mezotur.hu/ugyfelfogadas-elerhetosegek/ .

A települési támogatások kifizetése elsősorban banki átutalással lesz teljesítve, a házi pénztár nyitvatartása: hétfő, szerda 9-10 óráig, illetve 13-14 óráig. Megközelítése a Déli porta felől.

 • A Hivatal Déli portáján (a Posta felől) kihelyezett láda alkalmazásával történik az írásos kérelmek, egyéb beadványok fogadása (Mezőtúr, Kossuth tér 1.)
 • A Hivatalban bevezetésre kerül a telefonos időpontfoglalás azokban az esetekben, amikor jogszabály kötelező jelleggel írja elő az ügyfél számára a személyes megjelenést.

Telefonos időpontfoglalásra az ügyintézéssel érintett szervezeti egység elérhetőségén van lehetőség.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy:

 • a Hivatal ügyintézői kizárólag időponttal rendelkező ügyfeleket fogadnak, mely ügyfélfogadási időben történik! A hivatali helyiségben egyszerre egy ügyfél tartózkodhat!
 • amennyiben a várakozás elkerülhetetlen, úgy azt ne zárt helyen – a Hivatal épületében -, hanem a szabad levegőn tegyék!
 • megjelenésükkor mellőzzék a kísérőket, akiknek jelenlétére nincs szükség ügyük intézésekor!

Kérjük, hogy a veszélyhelyzetre figyelemmel csak halaszthatatlan esetben keressék fel a Hivatalt!  

 • A Hivatal épületében ügyfélfogadási időn kívül ügyfél nem tartózkodhat, mely alól kivételt képez a Hivatal hivatalos helyiségében megrendezésre kerülő házasságkötés ideje.

A fenti intézkedések az Önök és hozzátartozóik, valamint Kollégáink egészsége és biztonsága érdekében kerülnek bevezetésre, melyekhez szíves megértésüket és együttműködésüket kérjük. Az intézkedések visszavonásig érvényesek.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Mezőtúri Városháza építési, felújítási munkálatai ideje alatt, mely várhatóan több hónapot vesz igénybe, a Városháza főbejárata lezárásra került.

Az ügyfelek a Városháza Déli portája felől tudnak bejutni az épületbe, a gyűjtőládák, kérelem nyomtatványok is áthelyezésre kerültek ebbe az épületszárnyba.

Kérem szíves türelmüket és megértésüket!

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

A Mezőtúri Városháza Déli portájára vonatkozóan az alábbiak betartását kérem Önöktől, tekintettel az új típusú koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedésekre:

 • a porta előterében maximum 2 fő tartózkodhat, a többi ügyfél szíveskedjen az utcán várakozni egymástól legalább 1,5 m-es távolságra,
 • egy családból egy fő intézze az ügyeket tekintettel a kijárási korlátozásra
 • az ügyintézés során kérjük, szíveskedjenek védőmaszkot használni.

 

Kérem a fentiek betartását mindannyiunk egészsége megőrzése érdekében!

          Herczeg Zsolt                                                                                                                                             Dr. Enyedi Mihály                             

         polgármester                                                                                                                                                         jegyző