Testületi ülés 2022. augusztus 01.

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. augusztus 1-jén (hétfőn) 1600 órakor

rendkívüli nyilvános és zárt ülést tart,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Díszterme

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Az ülés programja:

Tájékoztató a 2022. július 17-i polgármester választás eredményéről

Előadó: Dr. Matuskáné Hadobás Julianna, a Helyi Választási Bizottság elnöke

Polgármester eskütétele

Polgármesteri köszöntő

Napirend nyilvános ülés keretében:

  • 1 . Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XI.07.) számú rendeletének módosítása (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

  • 2 . A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak megválasztására (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

  • 3 . Az alpolgármester megválasztására (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

  • 4 . Az alpolgármester eskütétele

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

  Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző

  • 6 . A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének elfogadására (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

  • 9 . Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr, külterület 0223/22 hrsz-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a partnerségi egyeztetés lezárására

(Az anyag az ülésig kerül megküldésre)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

  • 10 . Mezőtúr településrendezési eszközök módosítása kapcsán (a Mezőtúr külterület, 0223/22 hrsz-ú ingatlan és környezetére vonatkozóan) a környezeti vizsgálat elkészítésére vonatkozó önkormányzati vélemény alátámasztásához (Az anyag az ülésig kerül megküldésre.)

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Napirend zárt ülés keretében:

  • 15 . A Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő földterületeken, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása tárgyú, Kbt. 112. §  (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárás előkészítésére és indítására

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

  • 16 . A „Mezőtúr-Kerékpárút fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része (Észak-Dél Kerékpárút) és 2. része (Kelet-nyugat Kerékpárút) keretében megkötött vállalkozási szerződések módosítására

Előadó: Szűcs Dániel polgármester

Mezőtúr, 2022. július 27.

Szűcs Dániel

polgármester